A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) CKUT Radyosu: ABD-Meksika sýnýrýndaki mücadele [en]

Date Wed, 6 Jul 2005 20:16:01 +0200 (CEST)


San Diego'daki Organic Collective'den Michael ile yapýlan
bir söyleþiyi dinleyin. Organic Collective, göçmen haklarý
mücadelesinde faal olan anarþist bir gruptur.
SÖyleþiyi indirmek veya dinlemek için, ziyaret edin:
http://www.radio4all.net/proginfo.php?id=13128
Organic Collective [Organik Kollektif] San Diego-Kaliforniya'da
bulunan anarþist bir kollektiftir. Birleþik Devletler'in baskýcý
ve çoðu zaman þiddet içeren sýnýr politikalarýna karþý göçmen
halklarýn mücadelelerini faal biçimde desteklemektedirler.
Organic Collective'in örgütleyicilerinden birisi olan Michael
ile konuþtum. Bu söyleþide, yasal yetkileri olmadýðý halde
ABD-Meksika sýnýrýný kontrol etmek amacýyla yakýn zamanda
oluþturulmuþ olan saðcý Minute Men grubu ve serbest dolaþýma
yönelik anarþist mücadeleyi ele alýyor.

Daha fazla bilgi için:
www.organiccollective.org
www.deletetheborder.org

Montreal'de:
www.solidarityacrossborders.org
www.ckut.ca

Montreal'deki CKUT (90.3FM) toplum haberleri kollektifi için
Aaron Lakoff tarafýndan hazýrlandý.


çeviri - ainfos

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center