A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Turkije, CONFRONTATIE! WE CONFRONTEREN DE WERKELIJKHEID! (en)

From Rob Visser <rvisser@antenna.nl>
Date Sat, 29 Jan 2005 16:36:57 +0100 (CET)


___________________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
-________________________________________________

Op 5 december 2004 beginnen we met een campagne die door zal gaan tot 15 mei
2005. Dit is een campagne tegen de niet officieel afgekondigde oorlog in de
Oostelijke en Zuidoostelijke regio’s in Turkije, tegen de bitter verschanste
kampen van deze oorlog, tegen een geheel onwetende maatschappij en de media, en
tegen de regeringen die volharden in het ontkennen van deze oorlog.
Hoewel het leven lijkt door te gaan, de aandelenmarkt fluctueert, onze
geldeenheid verandert in YTL, beroemde Turkse melkkoeien, en terwijl
voetbalwedstrijden gevuld zijn met omkoping en geweld, is er nog steeds een
oorlog in Turkije!
Iedere dag sterven MENSEN, soldaten, guerilla’s, of burgers. Iedere dag worden
mensen gedwongen hun moeder tongen op te geven. Iedere dag worden mensen
gedwongen te vluchten voor de oorlogssituatie. Iedere dag hebben mensen last
van discriminatie vanwege hun culturele en geografische identiteiten. Iedere
dag strijden mensen om hun levens voort te zetten onder de schaduw van de
gewapende macht van “deze” of “gene” zijde.

Gehele dorpen worden ontruimd, bossen worden verbrand. Miljoenen mijnen wachten
op hun slachtoffers. Ondanks de officiële verklaringen blijven marteling en
mensenrechtenschendingen bestaan, en beperkingen tegen de vrijheid van
meningsuiting bestaan nog steeds.

De kanten van de oorlog gaan door met het vergieten van bloed en schepen
miljoenen mensen op met een onherstelbaar trauma. Dit is waarom we, hoewel het
verzet tegen oorlog op zichzelf een goede keuze is, ons verplicht voelen deze
campagne te rechtvaardigen. Mogelijk hebben we vanwege onze zorgen om onszelf
te verklaren niet genoeg gedaan aan het afwijzen van de oorlog in Turkije met
een anti-militaristisch perspectief.

Gedurende zes maanden zullen we op de drukste openbare plekken zijn om ons uit
te spreken tegen de onrechtvaardigheden van basisrechten en vrijheden en om de
oorlog stop te zetten. We zullen de dagelijkse routine die blind is voor oorlog
onderbreken via directe en geweldloze acties om de verborgen en tot zwijgen
gebrachte gezichten van de oorlog te onthullen.

Antimilitaristen

ANTWOORDEN OP MOGELIJKE VAAK GESTELDE VRAGEN

WIE ZIJN JULLIE?
Ten eerste is er eigenlijk geen noodzaak om een onderscheid te maken tussen
“jullie” en “wij”. Maar omdat jullie de vraag zo hebben gesteld: we zijn mensen
uit verschillende praktijken, ideeën en culturen die ons verenigen onder het
antimilitarisme. In normale situaties zou het mogelijk zijn dat we ruzie makend
uiteen zouden gaan, maar we zijn er in geslaagd samen te komen voor deze
campagne.

WEES MEER OPEN! WIE ZIJN JULLIE??
Anarchisten, antimilitaristen, anti-autoritairen, vredesactivisten, activisten
tegen seksuele discriminatie en discriminatie op basis van seksuele voorkeur,
verdedigers van de mensenrechten, dienstweigeraars, mensen die tegen oorlog
zijn, totaalweigeraars … Al de “abnormalen” van dit systeem! Dat wil zeggen
iedereen waar de autoriteiten van af willen komen. Maar zoals genoemd ons
gemeenschappelijke punt is antimilitarisme.

WAAROM HOUDEN JULLIE ZO’N CAMPAGNE?
Omdat er oorlog is. Omdat er nooit ophoudende mensenrechtenschendingen zijn,
gezinnen die worden gedwongen te vertrekken, en mensen die het recht wordt
ontzegd te leven volgens hun cultuur en met hun taal. Omdat er mensen zijn die
worden gedwongen een kant van de oorlog te zijn zonder dat rekening wordt
gehouden met hun dromen en wensen … Omdat er media organisaties zijn die partij
kiezen in de oorlog, die sterke banden hebben met de machthebbers. Verder
gebeurt dit alles niet ver weg van ons, maar integendeel naast ons, in Turkije.
Aangezien we niet een kant van deze oorlog zijn organiseren we deze campagne
omdat we ons eenvoudigweg verzetten tegen het negeren van de oorlog.

WIE STAAT ACHTER JULLIE?
We hebben geen organisatorische steun, noch uit het buitenland noch in het
binnenland. We vertegenwoordigen alleen onszelf en treden alleen op namens
onszelf.

WAAROM ZOUDEN WE IN JULLIE GELOVEN?
Gedurende jaren hebben we gezegd dat we niemands soldaat en een kant in een
oorlog zullen zijn. We houden ons aan ons woord door op de straten op te treden
over zo’n uitgesproken onderwerp.

WAAROM NOEMDEN JULLIE DEZE CAMPAGNE “CONFRONTATIE”?
Gedurende vele jaren is er een oorlog in Turkije. Er zijn ook verschanste kampen
binnen deze oorlog. De oorlog is er, ondanks onze dagelijkse levens in de grote
steden, onze blindheid en ons negeren. Terwijl we naar ons werk gaan, of in
onze warme bedden slapen sterven “daar” mensen. We kijken niet of het
guerilla’s of soldaten zijn; we beschouwen ieder dood persoon als een mens. We
willen de werkelijkheid van de Oostelijke en Zuidoostelijke regio’s, waar de
oorlog onderdeel van het dagelijks leven is, die ver weg lijkt te zijn maar
eigenlijk heel dichtbij is, confronteren.

HOE LANG ZAL DEZE CAMPAGNE DUREN?
De campagne begint op zondag 5 december 2004 en zal eindigen op de dag van het
tweede “Traditionele Militourisme Festival”, op zondag 15 mei 2005. De campagne
zal zes maanden duren.

WELK SOORT PROTESTEN ZAL PLAATSVINDEN?
Omdat we antimilitaristen uit verschillende steden zijn zal ieder van ons een
eigen agenda en creatieve acties bepalen en zal deze aankondigen. Zo lang we
kunnen zullen we iedere week op zondag aanwezig zijn op de drukste plekken in
de steden. We voelen ons niet verplicht iemands toestemming te vragen en we
hebben onze alternatieve geweldloze reacties op de mogelijke risico’s die we
lopen al voorbereid. Behalve de geplande acties denken we ook aan “verrassing”
acties. Al de acties die we uitvoeren zullen iets geweldloos zijn dat de
maatschappij er van weerhoudt de oorlog te negeren en de sociale situatie van
de oorlog onthult, zoals straatopvoeringen, open lucht galerijen, en iedere
andere creatieve daad die we kunnen bedenken.

WAT VOOR SOORT PROTEST IS HET?
Het roepen van leuzen in de straten en persverklaringen opstellen zijn ook
mogelijke soorten acties. In feite houden we zulke acties soms ook. Maar we
vinden dat ze niet geschikt om mensen te bereiken. En soms voelen we dat we
persverklaringen alleen voor onszelf maken en in het algemeen negeren de media
ons of verdraaien ze onze ideeën. De regering omringt de activisten met
veiligheidstroepen, zodat ze van de maatschappij worden geisoleerd. Aangezien
we de maatschappij willen confronteren met de werkelijkheid van oorlog, waarom
zouden we dit dan niet direct doen?

IS DEZE CAMPAGNE BEPERKT TOT ISTANBOEL EN IZMIR?
Het initiatief voor de campagne is genomen in Istanboel en Izmir, maar iedereen
die tegen oorlog is kan de campagne laten verspreiden naar andere steden. We
zien onszelf niet als de eigenaars van de campagne en nodigen iedereen uit om
mee te doen.

HOE KUNNEN WE JULLIE HELPEN?
Ten eerste, door jezelf te identificeren als “we” in plaats van het onderscheid
wij/zij te gebruiken. De rest hangt van jullie af. We hebben zeker financiële
en persoonlijke steun nodig. Er zijn veel manieren waarop je kunt bijdragen,
anders dan financieel. Bijvoorbeeld, als je een advocaat bent. Je kunt naar
aangekondigde plekken van acties gaan en juridische steun geven. Of je kunt een
journalist zijn die de campagne wil bevorderen, maar je hebt zo’n vervelende
hoofdredacteur die alleen flitsend nieuws wil. Dan kun je het nieuws over de
campagne publiceren als de hoofdredacteur moe is! Of je bent een politieagent
die bij de oproerpolitie werkt, maar de oorlog wilt beëindigen en dat
basisrechten aan mensen worden gegeven. Je kunt een grote bijdrage leveren door
niet in te slaan op de hoofden van activisten! Wat je werkelijke bedoeling kan
weergeven: Je kunt de grootste bijdrage van allemaal leveren door een activist
te worden om een einde te maken aan deze oorlog!

ZAL DEZE CAMPAGNE SUCCESVOL ZIJN?
Met ieders hulp, waarom zou het dat niet zijn?

HOE KUNNEN WE CONTACT MET JULLIE OPNEMEN?
Istanboel: +90 (536) 895 92 90
Izmir: +90 (232) 388 48 50
E-mail: yuzlesiyoruz@savaskarsitlari.org
www.savaskarsitlari.org

WAAROM STELDE JE ZO VEEL MOGELIJKE VRAGEN?
We wilden alleen onze zorgen, wensen en onszelf duidelijk uitdrukken …

----------------------------------------------------------------
This message was sent using IMP, the Internet Messaging Program.

*******
*******
****** The A-Infos News Service ******
News about and of interest to anarchists
******
COMMANDS: lists@ainfos.ca
REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
HELP: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
INFO: http://www.ainfos.ca/org

-To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos Information Center