A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Venezuela, El Libertario – Na het referendum (en)

From Rob Visser <rvisser@antenna.nl>
Date Sun, 16 Jan 2005 16:58:25 +0100 (CET)


___________________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
-________________________________________________

De verkiezingen van augustus 2004 legitimeerden het presidentschap van Hugo
Chavez, goedgekeurd door de multinationale machten, ondanks de klachten van de
oppositie over electorale fraude. Wij, van El Libertario (nummer 39,
september/oktober 2004), presenteerden een diepgaande analyse van de gevolgen
van het referendum, evenals voorstellen voor actie in de nieuwe omstandigheden.
We zullen nu wat delen van dat nummer, die de essentie van het perspectief van
de venezuelaanse anarchisten uitdrukken, citeren.

-Redactioneel
Sociale bewegingen moeten iedere muur die hun autonomie blokkeert neerhalen.
Vanuit het gezichtspunt van de leiders van de twee tegenover elkaar staande
kampen (de officiële, onder Hugo Chavez, en de zogenaamde Coordinadora
Democratica) zijn de participatie van de bevolking en bottom-up democratie
slechts leuzen zonder enige basis in de werkelijkheid. Deze leiders bewijzen
eens te meer dat ze, om aan de macht te blijven en meer macht te krijgen,
bereid zijn ieder soort akkoord achter gesloten deuren te sluiten, evenals het
opvoeren van politieke toneelstukjes, die noodzakelijk zijn om de woede van de
burgers te kanaliseren voor hun eigen voordeel.

Autonomie betekent dat iedereen in staat is zelf te beslissen, om hun eigen
dynamiek te ontwikkelen en hun eigen concrete doelen na te streven. De
zelfbenoemde leiders weten heel goed dat hun eigen manier van leven afhangt van
het omzetten van hun eigen zaken in kwesties van algemeen belang. Ze stellen
zichzelf voor hun vertegenwoordigden voor als degenen die hun doelen
garanderen, die zullen worden bereikt in een hypothetische toekomst als, en
alleen als, ze worden gekozen als hun bazen. Maar ze leveren nooit, ongeacht
hun kleuren. Voor deze politici is het enige dat er toe doet het handhaven van
hun eigen machtsposities.

De huidige niveaus van armoede, baanloosheid, straatgeweld en algemene kwalen
gaan niet weg zonder een structurele verandering. Alles minder dan dat is
slechts kruimels die vallen van de tafel van degenen die praten over
“revolutie” terwijl ze miljoenen in hun portemonnee stoppen. Een alternatief:
volledig te breken met de pseudo-leiderschappen oud en nieuw, en voor de
buitengeslotenen en onderdrukten van iedere kleur om hun eigen paden aan te
leggen. Om nieuwe organisaties te creëren, horizontale en niet-hiërarchische
ruimtes, waar niemand spreekt in de naam van iemand anders, evenals de
grondvesten voor het opbouwen van een nieuw soort van leven en verzet tegen de
oude soort van leven. Als vrijdenkende individuen gaan we in tegen de stroom
van de gevestigde ideeën en praktijken die zijn voortgekomen uit valse
consensus en chantage, waarbij we onze ervaringen verdiepen door socialisatie
en zelf-leren. Deze ruimtes zullen onze beste tradities van burgerschap,
participatie en solidariteit doen herleven, en bouwen een werkelijk
alternatieve cultuur, een die rekening houdt met iedere kant van het menszijn.

Laten we doof worden voor de weeklachten van de sirenes; hun macht is gebouwd op
leugens. Als ze praten over “de burgermaatschappij tegen de dictatuur” hebben
ze de bedoeling toekomstige ministerschappen en gouverneurschappen te bezetten.
Als ze zich tegen het “imperialisme” en de “oligarchie” uitspreken, geven ze de
rijkdom van het land in de privacy van vijf sterren hotels weg aan de
multinationals. Als ze voorstellen “noodprogramma’s tegen armoede” te creëren
is het omdat ze de sociale structuur die armoede voortbrengt niet willen
veranderen, omdat die hen veel winst oplevert. Ze spreken zich alleen uit voor
“participatie” als ze onze stemmen nodig hebben. Als ze roepen om “eenheid” en
“verzoening” is het omdat ze ons tot zwijgen willen brengen en ons passief
willen maken.

Geen enkele politicus doet je werk; laat niemand voor jou besluiten nemen.
Vanuit de diversiteit van gemeenschappelijke praktijken zal de gemeenschap van
meervoudige, onbegrensde vormen van associatie ontstaan waarmee we zullen
vechten tegen iedere vorm van overheersing. Het weven van een nauw sociaal
weefsel is niet te verzoenen met warlords, politici, militaristen en demagogen
van alle kleuren. Als we iedere soort van afhankelijkheid uitwissen, voeren we
ons potentieel voor autonomie uit. Alles minder dan dat zou betekenen dat we
voor altijd onder de duimen zouden blijven van degenen die profiteren van onze
ellende.

-Het herroepende referendum: De “Reality Show” van de machthebbers
Het electorale circus van augustus 2004 had de bedoeling de leugens die de
media, zowel die van de overheid als de particuliere, aan ons hadden
gepresenteerd, goedgekeurd door de regering en de “oppositie”. Alle
venezuelaanse mensen waren de toeschouwers; ze belazerden ons, door ons te
laten kiezen tussen een “Ja” en een “Nee” over een individu, alsof dit onze
collectieve problemen zou oplossen. Dat de gebeurtenis zou uitlopen op fraude
was voorspelbaar. Niet omdat de verliezers het beweren, of omdat het proces
vanwege een of andere reden kon worden gemanipuleerd; maar, omdat de werkelijke
fraude de zogenaamde verschillen tussen de regering en de oppositie zijn, zoals
het referendum bedrieglijk is omdat het zou gaan over het oplossen van de
armoede, de militarisering van de maatschappij, of het langzame proces van het
weggeven van het land aan de multinationals. De hoge kosten van dit
verkiezingscircus, in vergelijking met de werkelijkheden van gezondheid,
milieu, onderwijs en welzijn van de bevolking bevestigen het.

Sociale problemen kunnen niet worden opgelost vanuit de hoogten van de macht,
noch door de economisch bevoorrechten, maar door de maatschappij zelf. Macht
kan alleen worden gebruikt om ellende te reguleren, en ongelijkheid te
legaliseren. Het overheerst, legt een enkel criterium op, terwijl
tegelijkertijd een onduidelijk en absolutistisch vertoog wordt gebruikt,
waardoor iedere schijn van vrijheid wordt ontkend. Het kent geen andere logica.
Het houdt niet van pluraliteit. De Coordinadora Democratica toonde dit in het
verleden aan, en de onzichtbare spelers die het financieren doen dit nu nog
steeds. Deze bedelaars van de macht zijn ieder recht om te spreken namens een
volk dat ze niet vertegenwoordigen kwijtgeraakt. Mensen hebben hun eigen stem,
en de verantwoordelijkheid om hun eigen ruimtes te openen, waar ze hun
autonomie door directe democratie kunnen uitoefenen, en door dit te doen hun
eigen stem en actie te krijgen. Dit betekent: autoriteit te vernietigen waar
het bestaat en hun eigen welzijn na te streven.

Zowel de verheerlijking van de militaire persoon van Chavez als de ahistorische
band met die van Bolivar is bedoeld om een neoliberaal beleid met demagogische
woorden te legitimeren. Ze speelden ook de angst voor de “VS invasie”, een
ironische vertoning gezien het door de regering weggeven van de olie van het
land aan bedrijven als Chevron-Texaco of Repsol-YPF, paladijnen van
kapitalistische globalisatie. Deze revolutie wordt gefinancierd met geld van de
multinationals, van het zelfde imperialisme waarvan wordt veronderstelt dat het
ons zal aanvallen. Het heeft geleerd te bestaan met de wereldwijde
machthebbers, zo lang het “onze prijs” betaalt. Deze zelfde groepen verrijken
zichzelf in Venezuela, beginnen het Puebla-Panama Plan tegen de Centraal
Amerikaanse volkeren, vervuilen en beroven Ecuador, en financieren de troepen
die Irak binnen vallen, of ieder ander land dat ze willen binnen vallen. Alles
dankzij “onze prijs”, en de Venezuelaanse reserves die aan de VS een goede 17%
van de olie consumptie van dat land garanderen.

Latijns Amerika moet leren dat taal niet altijd is wat het lijkt; dat
“revolutie” een loze kreet is in de mond van mensen als Chavez, Lula of ieder
ander die spreekt vanaf de hoogten van de macht. In dit continent is dat woord
alleen gebruikt om te omschrijven wie beter is in het beheren van het
kapitalisme Het is van vitaal belang te begrijpen dat een betere toekomst niet
door de Staat aan ons wordt gegeven, alleen de georganiseerde maatschappij kan
het tegengaan en de weg in de richting van werkelijke verandering openen. We
moeten het debat verbreden, naar elkaar luisteren voorbij het zinloze geklets
over Chavez. De libertaire beweging moet deze transformatie steunen en hier aan
meedoen, naast de zoon van het ‘volk’ waar velen over praten, maar waar niemand
naar luistert. Onze strijd is tegen de macht, ongeacht het masker dat het op
zet. Noch “humaan” nationaal kapitalisme noch multinationaal kapitalisme;
zelfbestuur is nog steeds onze theorie, autonomie onze praktijk. Voort te gaan
tegen het neoliberalisme, ongelijkheid en autoriteit, met direct actie en
wederzijdse hulp als onze instrumenten om de mogelijke utopia van vrijheid,
gelijkheid en solidariteit op te bouwen.

[Zie voor meer en nieuwe info & analyse het Engelstalige deel van de website van
El Libertario]

----------------------------------------------------------------
This message was sent using IMP, the Internet Messaging Program.

*******
*******
****** The A-Infos News Service ******
News about and of interest to anarchists
******
COMMANDS: lists@ainfos.ca
REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
HELP: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
INFO: http://www.ainfos.ca/org

-To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos Information Center