A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) [Fabel Nieuws] Indienen zienswijze Fabel-pand

From info@defabel.nl
Date Sun, 16 Jan 2005 15:40:08 +0100 (CET)


___________________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
-________________________________________________


Leiden, 14-01-2005

Beste mensen,

Zoals jullie waarschijnlijk wel weten, wil de gemeente Leiden de panden aan
de Koppenhinksteeg gaan verbouwen. Daardoor dreigen De Fabel van de
illegaal en andere initiatieven in de steeg op straat gezet te worden. Met
succes hebben we een eerdere bouwvergunning van de gemeente via de rechter
vernietigd weten te krijgen. Nu moet de gemeente eerst het bestemmingsplan
van de wijk veranderen. Op dit moment ligt er een ontwerp bestemmingsplan
Binnenstad 1 ter inzage. Elke burger van Leiden kan een zienswijze op dit
ontwerp indienen. Je kunt dus je eigen wensen met betrekking tot de
binnenstad en dus de Koppenhinksteeg aangeven. Wij willen natuurlijk in de
steeg blijven en roepen iedereen op om dit via bijgevoegde
standaard-zienswijze aan het College van B & W kenbaar te maken. Als veel
mensen dat doen, wordt de kans groter dat de gemeente in het
bestemmingsplan rekening moet houden met onze wensen. Je kunt de zienswijze
uitprinten en opsturen naar De Fabel van de illegaal, Koppenhinksteeg 2,
2312 HX Leiden. We vragen je om de zienswijze uiterlijk vrijdag 4 februari
2005 per papieren post naar De Fabel van de illegaal op te sturen. De
termijn voor het indienen van de zienswijze sluit op maandag 7 februari.
Wij bieden alle opgestuurde zienswijzen gezamenlijk aan aan de gemeente Leiden.

Alvast bedankt voor je steun.

Met vriendelijke groeten,

De Fabel van de illegaal--------------------------------------------------------------------------------***********************************************
Wil je regelmatig (max. 2 x per week) actie-aankondigingen en
discussiestukken van De Fabel ontvangen? Stuur een e-mailtje naar
info@defabel.nl met daarin "Fabel Nieuws". Afmelden met een mailtje " stop
Fabel Nieuws" . Alle "Fabel Nieuws"-berichten vind je ook op
www.defabel.nl/e01.htm

***********************************************

DE FABEL VAN DE ILLEGAAL
Koppenhinksteeg 2, 2312 HX Leiden, The Netherlands
+31-71-5127619 (tel), +31-71-5134907 (fax),
info@defabel.nl (e-mail),
www.defabel.nl (Website), www.gebladerte.nl (Archief).
Bereikbaar op werkdagen/open at workdays: 14:00-17:00.
Spreekuur illegalen: woensdag/
consultation for undocumented: wednesday 14:00-17:00.
Girorekening 4418467 t.n.v. De Fabel van de illegaal, Leiden.

----------------------------------------------------------------
This message was sent using IMP, the Internet Messaging Program.

*******
*******
****** The A-Infos News Service ******
News about and of interest to anarchists
******
COMMANDS: lists@ainfos.ca
REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
HELP: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
INFO: http://www.ainfos.ca/org

-To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos Information Center