A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Italië: Alternativa Libertaria Nov. 04 - Over oorlog, anti-militarisme, vrede en uitbuiting (it, en)

From Rob Visser <rvisser@antenna.nl>
Date Fri, 14 Jan 2005 21:06:20 +0100 (CET)


___________________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
-________________________________________________

Tegenover de toenemende militaire inspanningen van de burger maatschappij (zowel
fysiek als gebaseerd op de media) en met de verspreiding van een mislijdende
overtuiging van een “situatie van noodzakelijkheid” voor een militaire
aanwezigheid in iedere plek op de aarde om de veiligheid te garanderen (sic!),
moeten we de verspreiding van een krachtig anti-militaristisch bewustzijn
stimuleren. Tegenover de groei en de globalisering van militaire
bondgenootschappen, moeten we de groei en voortgaande politieke activiteit van
een eveneens wereldwijde beweging, die sterk anti-militaristisch en anti-oorlog
is, stimuleren. Deze beweging moet de stevige band tussen het militarisme en
het kapitalisme ontmaskeren. De FdCA ontwikkelt de tactiek daarom op basis van
de volgende strategische lijnen:

*Oorlogen breken altijd uit als gevolg van een botsing tussen enorme economische
belangen en geopolitieke macht. Ongeacht de redenen die voor oorlog mogen
worden gegeven (anti-terrorisme, humanitair, nationalistisch, etnisch,
religieus, tussen stammen, enz.) dienen deze altijd om de werkelijke doelen te
verhullen en de zaden van de haat te zaaien met het doel om de zwakkere, armere
klassen tegen elkaar op te zetten.

*Nationalisme en etnische of godsdienstige identiteit zijn de ideologieën die
steeds vaker door nationale Staten en door economisch-militaire machtsgroepen
(vaak ontwikkelingslanden of “heel arme” landen) worden gebruikt om consensus
te bereiken over hun protectionistisch economisch beleid. Dit beleid wordt
ontworpen om markten of de controle over grondstoffen en strategische corridors
als een integraal deel van het globaliseringsproces te beschermen, waarvoor de
werkende klassen moeten opdraaien. Dus betekent het strijden tegen het
nationalisme het strijden tegen het kapitalisme.

*Militarisme en de militarisering van de maatschappij zijn vormen van sociale
controle die hand in hand gaan met nationalistische ideologieën. Ze vormen de
wereldmarkt voor de wapenhandel. Ze openen de weg voor imperialistische
belangen. Strijden tegen het militarisme betekent strijden tegen het
kapitalisme.

*Anti-terroristische of “humanitaire” militaire interventie tegen verschillende
dictators en kasten, of ter ondersteuning van oorlogvoerende nationale
belangen, leiden niet tot bevrijding of democratie, maar tot een situatie van
voortgaande oorlog. Legers en militaire bases worden semi-permanent gevormd in
oorlogszones en in nabije landen, om de economische belangen van het
internationale kapitalisme te beschermen. Hiernaast zien we de groei van de
hypocriete markt in “humanitaire hulp” en “wederopbouw” met alle speculatie en
misbruik van burgers die dit met zich mee brengt. Strijden tegen militaire
interventie betekent strijden tegen het kapitalisme.

De anti-militaristische strijd is onderdeel van de algemene anti-kapitalistische
strijd. In overeenstemming hiermee plaatst de FdCA de grootst mogelijke nadruk
op de strijd tegen de heersende klassen van alle landen; we plaatsten niet het
ene volk boven het andere, noch stimuleren we de emancipatie en bevrijding van
een volk (in de zin van alle klassen omvattend) als dit dient om de klasse
overheersing van een nieuwe nationale bourgeoisie over de zoals gewoonlijk
uitgebuite massa’s in stand te houden.

Alternativa Libertaria – November 2004
Online nieuwsblad van de FdCA

Download het in PDF formaat van:
http://www.fdca.it/fdcaen

----------------------------------------------------------------
This message was sent using IMP, the Internet Messaging Program.

*******
*******
****** The A-Infos News Service ******
News about and of interest to anarchists
******
COMMANDS: lists@ainfos.ca
REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
HELP: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
INFO: http://www.ainfos.ca/org

-To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos Information Center