A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) İstanbul'da Anarşistler Toplandı

From Worker <a-infos-tr@ainfos.ca>
Date Mon, 10 Jan 2005 16:11:47 +0100 (CET)


---------------------------------------------------------------
A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
---------------------------------------------------------------

Selam...Geçen cumartesi günü İstanbul'dan bazı anarşistler (uzlaşma yok
e-mail listesinden) bir toplantı yaptı..çeşitli gündemler konuşuldu, bazı
kararlar alındı vs. Bu toplantıda konuşulan gündemleri ve aldığım notları
sizinle de paylaşmak istedim...Ayrıca bu toplantı ve etkinliklere aktif
(inter) katılmak veya fikir beyan etmek isterseniz...Uzlaşma Yok e-mail
grubuna üye olabilirsiniz. şuraya bir mail atmanız yeterli...bence katılın!
uzlasmayok-subscribe@yahoogroups.com
...
İstanbul’da Anarşistler Toplandı
Bir süredir bazı anarşistler arasında bu topraklarda anarşist bir hareket
yaratmak veya anarşist hareket içerisindeki eksiklikleri ve gereksinimleri
belirlemek ve tamamlamak amacıyla süregelen tartışmaların somut bir adımı
olarak 8 Ocak 2004 tarihinde bir toplantı gerçekleştirildi. Yaklaşık 15
kişinin katıldığı toplantıda çeşitli konular tartışıldı ve bazı kararlar
alındı. Toplantıda konuşulan gündemler şunlardı:

GÜNDEM

· Aylık bir derginin çıkartılması

o Ayda bir çıkacak yeraltı fotokopi bir dergi.

o Konular veya perspektifler dergi katılımcılarının kendi isteklerine göre
belirlenecek, her türlü anti-otoriter veya anarşist perspektif hiçbir sansür
veya engelleme olmadan yayınlanabilecek.

o Derginin adı derginin üretimi sürecinde belirlenecek.

o Dergi yaklaşık olarak Şubat ayında baskıya girmeye başlayacak.

o Dergide isteğe göre her konuda yazılar yayınlanabilecek... Dergide
sanattan, politikaya, edebiyattan çeşitli konulara vs. yaşamla alakalı her
türden konu yer alabilecektir.Şehir içi veya şehir dışında yaşayan ve
cezaevindeki anarşistlerden yazılar bekliyoruz.

o Derginin basımı toplu olarak yapılacak ve diğer şehirlerden arkadaşlarla
koordinasyon halinde olacağız...Ücretlendirme baskı aşamasında yapılacaktır.

o Derginin amacının anarşist hareketin ve direnişin gerçekleştirilmesi ve
yayılması anlamında hem bir gerçekleştirme hem de tartışma süreci olmasından
dolayı hiçbir perspektif ayrımı yapılmaksızın tüm anarşistlerin
katılabileceği bir süreçtir. Bu anlamda tüm anarşistleri bir hareketin
yaratılması anlamında bu tartışmalara ve eyleme sürecine katılmaya davet
ediyoruz...

· Mekan sorununun çözümü

o İlişkilerin ortak zemine taşınması ve buluşmaların pratikleşmesi anlamında
mekan sorununun çözülmesi.

o Fon açısından kişisel yeterlilikler belirtildi.

o Mekan sorunu kurumsal bir mekandan ziyade anarşistlerin ilişkileri
açısında yaşamsal ve pratik bir ihtiyaçtan kaynaklanmaktadır.

· Anarşist veya Bağımsız mahkumlarla dayanışma
o Bağımsız mahkum Faruk Saygılı için para toplantı.

o Osman Evcan, Aytaç Atilla ve Fırat Can ile mektuplaşmalar sürdürülecek.

o Yurt dışındaki mahkumlarla mektuplaşmalar sürdürülecek.

· İngilizce çeviriler bir ağ şeklinde hızla gerçekleştirilecek ve bu
çeviriler herkese yayılacak.

· Anarşistler olarak bu topraklarda en önemle üzerinde durulması gereken ve
yaşamsal olan bir mesele olarak anarşist davanın yayılması ve
anarşinin-otonomun hayata geçirilmesi.

o Politik hareketlerden farklı olarak otonomun savunulması değil, otonom
yaşama geçilmesi.

o Otonom yaşamın etkinleştirilmesi ve bir direniş odağı yaratmak noktasında
bir Otonom Bölge’nin (kurtarılmış bölge) yaratılması.

o Otonom Bölge üzerindeki fikirler (köy-kasaba-kent-mahalle vs.)

o Üzerinde konuşulacak olası Otonom Bölgelerin sosyo-politik durumlarının
değerlendirilmeleri.

o Kişisel yeterliliklerin belirlenmesi.

o Otonom bölgedeki yaşamın idamesi için fikirler, değerlendirmeler..

o Bu gündem maddesi, üzerinde yoğunlaşıldığı ölçüde diğer gündem
maddelerinin daha da üstünde bulunan bir projenin ifadesidir. Bu anlamda
anarşinin yayılması, otonomun hayat bulması açısından varolan çabayı ve
olası etkinlikleri, yaşamsal olan bu projeye kaydırabiliriz.

· Çeşitli yerelliklerde konferansların organizasyonu

· Genel bir ilişki ağının yaratılması, bunun dinamikleştirilmesi ve
projelerin birleştirilmesi noktasında Anadolu’daki anarşistlerle
koordinasyon haline olunması amacıyla bir Türkiye turunun gerçekleştirilmesi

8 Ocak’ta gerçekleşen toplantının genel olarak gündemi buydu ve daha ilk
olması açısından dergi ve mekan konusu dışında belirli bir netlik doğal
olarak içermiyordu. Fakat üzerinde konuşulan meseleler bu ilişkilerin
devrimci bir boyutta ilerlemesini sağlamaya yönelik zeminleri zamanla
yaratacaktır.

Bu coğrafyada Anarşist veya otorite sevmez hareketin yaygınlaştırılması ve
bu hareketin devrimci bir nitelikle topluma nüfus etmesi için somut öneriler
ve etkinlikler üzerinde tartışan bu birliktelik eminiz ki, hayal
ettiklerimizi hayata geçirdiğimiz ölçüde bizi başarıya taşıyacaktır. Fakat
bugüne kadar yaşanan deneyimlere bakarak yine de tüm ümitlerimizi buna
bağlamamız gerektiğinin de farkında olmamız gerekmektedir. yenilgi her zaman
beklediğimiz bir durum olmalıdır, içeriden veya dışarıdan. Ama asla
yılmamalı ve vazgeçmemeliyiz. Bu proje bu durumun bilincinde hareket
etmelidir. Yenilgiler bizi hayal kırıklığına uğratmamalı, aksine bizi
davamızda daha da inançlı ve güçlü kılmalıdır.

Bu birlikteliklerden çıkacak her hangi bir proje ne tam olarak arzuladığımız
toplumu bize getirecektir ne de vazgeçilemez bir boyuttadır.

Tüm enerjimizi yıkıp yeniden yaratmaya verdiğimizde ve tarihin dinamiği
olduğumuz sürece özgürlüğe daha da yakın olacağız.

Bizler hiçbir ideolojinin kölesi değiliz, bu nedenle hiçbir ideoloji bizi
çerçeveliyemez. Bizler otorite sevmezleriz, özgürlüğe sevdalı olanlarız,
zalimlere kin kusanlarız, özgürlüğü sadece kendimiz için istemeyenleriz,
özgürlüğün sorumsuzluk “bana necilik” olduğuna inanmayan aksine kişisel bir
sorumluluk ve bir disiplin olduğuna inananlarız...Bu nedenle üzerimize
yapışmış her türlü ideolojiyi reddedebilecek özgürlüğe inanmaktayız...Çünkü
biliyoruz ki, özgürlük ne bir programla gelecektir ne de bir ideolojinin
cennet ütopyalarıyla...Aksine özgürlük insanlar arasında yaratılan bir
durumdur ve bu durumu yaratacak insanlar olarak bizler de
sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Bunun için hem direneceğiz hem de özgür
ilişkiler yaratmaya çalışacağız.

Yapay olarak yaratılan sahte ayrımları reddediyoruz...Anarşistlerin veya
anti-otoriterlerin “Yaşam tarzı mı, Toplumsal mı?” ikilemini kabul
etmiyoruz...çünkü yaşam tarzı olan şey aynı zamanda toplumsaldır da.
Anarşist mücadele her ikisini de doğal olarak içermektedir. Anarşi veya
otonom otoriteye ve her türlü iktidara başkaldırırken ve onu yıkmaya
çalışırken aynı zamanda da anti-otoriter ilişkileri yaratmak için uğraşır.

Bu nedenle kendimizi yıkma ve yeniden yaratma sürecine bırakıyoruz. Anarşiyi
ve otonomu yaratmaya ve yaymaya yönlendiriyoruz tüm enerjilerimizi....

bir kısım anarşistler


[Kaynak:
http://www.network54.com/Forum/thread?forumid=120309&messageid=1105366686]


*******
****** A-Infos Haber Servisi ******
Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
******
BİLGİ: http://ainfos.ca/org http://ainfos.ca/org/faq.html
YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
ÜYELİK: lists@ainfos.ca adresine e-posta'nın ana
kısmında "subscribe listeadı eposta@adresiniz"
içerikli e-posta atın. Üyelikten çıkmak için ise
"unsubscribe listeadı eposta@adresiniz" içerikli mail
atın.

Tüm listeler için seçenekler: http://www.ainfos.ca/options.html


A-Infos Information Center