A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) [Fabel Nieuws] Protest tegen Wet Inburgering Buitenland

From <info@defabel.nl>
Date Sat, 19 Feb 2005 08:17:14 +0100 (CET)


___________________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
-________________________________________________

Op dinsdag 22, woensdag 23 of donderdag 24 februari 2005 vergadert de
Tweede Kamer over de nieuw aan te nemen Wet Inburgering Buitenland (WIB).
Er zijn over de WIB erg weinig kritische geluiden te horen. Daarom
organiseren Aksi en De Fabel van de illegaal op de dag van het debat een
protest op het Plein voor de Tweede Kamer in Den Haag. Onderaan vind je een
pamflet dat bij het protest uitgedeeld zal worden.
De precieze dag en het tijdstip van het protest worden door ons zo snel
mogelijk bekend gemaakt wanneer de Kamer de dag en de tijd van het
WIB-debat vrij geeft.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

Aksi

Brinkgreverweg 66
7413 AD Deventer
aksi@aksi.org <mailto:aksi@aksi.org>
www.aksi.org <http://www.aksi.org>
06-43481292

De Fabel van de Illegaal
Koppenhinksteeg 2
2312 HX Leiden
info@defabel.nl <mailto:info@defabel.nl>
www.defabel.nl <http://www.defabel.nl>
071-5127619

-----

Kom in verzet tegen Verdonk! Stop de hetze tegen allochtonen!
NEE tegen de Wet inburgering buitenland!

Het kabinet-Balkenende, met de minister voor Uitsluiting, Opsluiting en
Verwijdering Rita Verdonk voorop, voert de ene na de andere aanval uit op
de rechten en verworvenheden van etnische minderheden. De Wet inburgering
in het buitenland is één van die ingrijpende kabinetsmaatregelen. Hoogste
tijd om het verzet op te bouwen!

Wetsvoorstel

Samenwonen en ­leven in Nederland met een niet-westerse partner uit het
buitenland gaat voor veel mensen een moeilijke, zo niet onmogelijke zaak
worden. Onlangs is de minimumleeftijd voor gezinsvorming verhoogd van 18
naar 21 jaar. Ook is de inkomenseis verhoogd tot 120% van het wettelijk
minimumloon. Minister Verdonk wil hier nog een flinke schep bovenop doen.
Zij wil dat niet-westerlingen eerst een inburgeringsexamen halen in hun
eigen land voordat ze naar Nederland mogen afreizen. Daartoe heeft zij een
wetsvoorstel ­ Wet inburgering in het buitenland ­ ingediend bij de Tweede
Kamer.

Migratiebeheersing

Het voorstel sluit nauw aan bij de eerdere aanscherpingen van de
asielwetgeving, waardoor het voor vluchtelingen veel moeilijker is geworden
om in Nederland erkend te worden. De inburgeringseis gaat overigens ook
gelden voor genaturaliseerde vluchtelingen en vluchtelingen die hier om
humanitaire redenen mogen blijven en hun partner naar Nederland willen
laten overkomen.

Verdonk doet haar best om de inburgering in het buitenland voor te stellen
als een 'voorbereiding' die de inburgering en integratie hier ten goede zal
komen. Maar inburgering in het buitenland heeft geen reële meerwaarde.
Gezinsmigratie (gezinsvorming en ­hereniging) omvat ongeveer een derde van
de totale immigratiestroom en is daarmee de belangrijkste migratiereden van
mensen die naar Nederland komen. Die stroom wil Verdonk zoveel mogelijk
beheersen en daartoe komt ze met deze nieuwe wet.

Vol is vol

Het voorstel is vooral bedoeld om, in combinatie met de hogere
minimumleeftijd en inkomenseis, zo veel mogelijk laag opgeleide mensen uit
niet-westerse landen ­ zoals Turkije en Marokko ­ buiten de deur te houden.
Vooral mensen met een behoorlijke opleiding zullen immers het
inburgeringsexamen in het buitenland halen, en bijvoorbeeld veel
analfabeten nooit. In officiële stukken geeft Verdonk ook toe dat de nieuwe
eis een 'selectiecriterium' is. Niet-westerse bruiden en bruidegoms die
naar Nederland komen moeten potentie hebben, is haar credo. Met andere
woorden: bruikbaar zijn voor de economie.

Het recht op gezinsleven is een internationaal erkend mensenrecht. Maar nu
wil de regering dat recht afnemen van mensen die Verdonks
inburgeringsexamen niet kunnen halen. De invoering van steeds hardere
migratiewetgeving gaat gepaard met een 'vol is vol'-retoriek die men
voorheen uitsluitend bij extreem-rechts hoorde. Helaas steunen ook de PvdA
en de SP het regeringsbeleid om de grenzen zo veel mogelijk te sluiten voor
niet-westerse gezinsmigranten.

Doorbreek de stilte, organiseer het verzet!

De Wet inburgering in het buitenland is slechts één van de spijkerharde
maatregelen die minister Verdonk en het kabinet-Balkenende willen treffen
om de rechten en mogelijkheden van migranten te beknotten. Denk
bijvoorbeeld aan de plannen om een discriminerende algemene
inburgeringsplicht in te voeren voor niet-westerlingen die al langere tijd
in Nederland wonen, de uitbreiding van de identificatieplicht, de beperking
van de dubbele nationaliteit en de sterke verhoging van de leges voor
verblijfsvergunningen. Het kabinet-Balkenende lijkt erop uit te zijn om dit
land zo onleefbaar mogelijk te maken voor minderheden, aangemoedigd en
verdedigd door rechtse populisten en valse emancipatiestrijders.

Waarom? Het kabinet-Balkenende is een door en door conservatieve en
neoliberale ministersploeg, die bezig is met de uitvoering van een
zelfopgelegde historische missie: de afbraak van de sociale overheid en de
publieke sector. Enorme bezuinigingen en talloze verslechteringen worden
mensen door de strot geduwd. De voorbeelden liggen voor het oprapen:
aanvallen op de gezondheidszorg, het pensioenstelsel, de cultuur, de WAO,
enzovoorts. De integratiekwestie, de islam en het immigratievraagstuk
worden dankbaar misbruikt om deze ingrijpende neoliberale operatie te
camoufleren en verdeeldheid onder gewone mensen te zaaien.

Aksi en De Fabel van de Illegaal roepen alle werkende mensen, scholieren,
studenten en werklozen in Nederland ­ allochtoon en autochtoon ­ op om
schouder aan schouder het verzet tegen dit kabinet te organiseren en te
versterken. Zowel tegen het kortwiekbeleid als het desintegratiebeleid.
Doorbreek de stilte: kom in verzet tegen dit kabinet! NEE tegen de Wet
inburgering buitenland! Geen grenzen aan de liefde!

***********************************************
Wil je regelmatig (max. 2 x per week) actie-aankondigingen en
discussiestukken van De Fabel ontvangen? Stuur een e-mailtje naar
info@defabel.nl <mailto:info@defabel.nl> met daarin "Fabel Nieuws".
Afmelden met een mailtje " stop
Fabel Nieuws" . Alle "Fabel Nieuws"-berichten vind je ook op
www.defabel.nl/e01.htm <http://www.defabel.nl/e01.htm>

***********************************************

DE FABEL VAN DE ILLEGAAL
Koppenhinksteeg 2, 2312 HX Leiden, The Netherlands
+31-71-5127619 (tel), +31-71-5134907 (fax),
info@defabel.nl <mailto:info@defabel.nl> (e-mail),
www.defabel.nl <http://www.defabel.nl> (Website), www.gebladerte.nl
<http://www.gebladerte.nl> (Archief).
Bereikbaar op werkdagen/open at workdays: 14:00-17:00.
Spreekuur illegalen: woensdag/
consultation for undocumented: wednesday 14:00-17:00.
Girorekening 4418467 t.n.v. De Fabel van de illegaal, Leiden.


*******
*******
****** The A-Infos News Service ******
News about and of interest to anarchists
******
COMMANDS: lists@ainfos.ca
REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
HELP: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
INFO: http://www.ainfos.ca/org

-To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)
A-Infos Information Center