A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Mexico, Oaxaca, Nieuws van CIPO-RFM (en)

From Rob Visser <rvisser@antenna.nl>
Date Fri, 18 Feb 2005 10:12:22 +0100 (CET)


___________________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
-________________________________________________

DE REGERING VAN ULISES RUIZ LIEGT – Sta. Lucia del Camino, Oaxaca, 28 december 2004
AAN DE HOOFDREDACTEUREN – AAN DE BURGERS VAN OAXACA
AAN DE MENSEN VAN GOEDE WIL IN DE HELE WERELD – AAN ALLE BROEDERS EN ZUSTERS
Zoals we in het openbaar aankondigden woonde de commissie van de
Inheemse Volk Raad van Oaxaca-Ricardo Flores Magon (CIPO-RFM), bestaande
uit de gemeenschappen van Sta. Ma. Yaviche, Amoltepec, Yucubey, Plan de
Zaragoza, Nuyoo y San Isidro Aloapam, op 27 december om 17.00 uur de
Staatscommissie van Mensenrechten (CEDH) bij om met feiten te bewijzen
wie echt de wil tot dialoog heeft: de regering die ons ontruimt, ons
gevangen zet, sluipmoordenaars stuurt om ons te vermoorden,
paramilitairen beschermt, onze gemeenschappen binnen valt, vreedzame
protesten ontruimt, of wij, de inheemsen, die lijden onder dit beleid.

Geen enkele vertegenwoordiger van de regering kwam aan, en de
beveiligingsagent, Eduardo Bautista, vertelde ons dat de CEDH door de
media op de hoogte werd gesteld dat op die dag en op dat tijdstip de
dialoog tussen de regering en de CIPO zou plaatsvinden. Toen, voor hij
de deur sloot, liet hij ons weten dat niemand van de regering was
aangekomen. We bleven buiten omdat het huis van de mensenrechten, zoals
altijd, voor ons gesloten was.

Het duurde tot 17.45 uur tot ze, vanwege onze volharding om een klacht
tegen Ulises Ruiz in te dienen vanwege het niet antwoorden op ons recht
van petitie, de deuren openden en ons binnen lieten. Toen we onze klacht
presenteerden overlegde de beveiligingsagent met Sergio Segreste,
president van de Mensenrechten Commissie, die ter discussie staat
vanwege medeplichtigheid aan - en bescherming van – schenders van
mensenrechten, om hem over onze klacht te vertellen. Twintig minuten na
het telefoongesprek verscheen, alsof het tovenarij was, een vrouw met de
naam Rosario Villalobos, ex-lid van Limeddh, vrouw van afgevaardigde
Serrano, van de PRD**, en de huidige Coordinator van de Mensenrechten
van de provinciale regering, alsof ze het van een kaart voor las: “Ik
ben hier toevallig, omdat ik Dr. Segreste kwam vertellen hoe hij sommige
kwesties zou moeten afhandelen”, en daarna bevestigde ze: “Deze ochtend
werd ik door de krant op de hoogte gesteld van de bereidheid van jullie
om met ons, de regering, te overleggen. De regering kan niet aanwezig
zijn, maar ik ben hier; geef me jullie petities, en over tien dagen zal
ik jullie vertellen waar we ze naar toe hebben gestuurd.”

Met zijn beledigende antwoord en het bedrog door de regering van Ulises
Ruiz, blijft hun wil tot dialoog duidelijk. In de ochtend dreigde Jorge
Franco, die zichzelf wil aanstellen tot Algemeen Secretaris van de
regering, door middel van een interview door zijn officiële spreekbuis,
de krant “Impartial”, dat hij ons zal ontruimen uit het CIPO huis, waar
we sinds 2000 hebben gewoond. Mogelijk om legitimiteit te winnen en de
zwakte van zijn regering te verbergen, zal Ulises Ruiz Ortiz de dialoog
van geweld gebruiken tegen degenen van ons die durven te protesteren.

De vormen van agressie die de nieuwe regering met de oude manieren heeft
gepleegd zijn:

-17 december, ze probeerden CIPO uit ons gemeenschapshuis in Santa Cruz
Huatulco te ontruimen.

-18 december, ze intensifeerden de media campagne om onze organisatie en
Raul Gatica te belasteren.

-22 december om 6.23 uur, ze ontruimden ons vreedzame protest op het
hoofdplein van Oaxaca Stad en stalen onze bezittingen.

-24 december, statelijke en lokale politie verplaatsten Asuncion Lopez
met geweld van de Huatulco strook om het verkopen van haar produkten
tegen te houden, hoewel ze hiervoor de juiste vergunning heeft.

-27 december, Juan Diaz, een vertegenwoordiger van CIPO in Huatulco,
werd aangevallen door José Ruiz, een bekend leider van de PRI*** en
gewelddadig in de kustregio.

Wij, de CIPO-RFM, willen duidelijk stellen: we luisterden naar de hotel
eigenaren en restaurant eigenaren en anderen; we hoorden de katholieke
hiërarchie, we maakten onze zaak bekend aan de burger maatschappij om
een duidelijk pad aan te geven voor onze gerechtvaardigde eisen om een
oplossing te bieden voor onze landconflicten, het regelen van de
basisbehoeften van onze gemeenschappen, recht voor onze volkeren, en
toepassing van de wet voor de paramilitairen die de PRI en José Murat
hebben beschermd, maar wat hebben we in ruil hiervoor van deze regering
gekregen, die mondeling zegt dat het zoekt naar dialoog, maar in de
praktijd geweld als een woord gebruikt? Ontruimingen, vervolging,
bedreigingen met de dood, geweld, maar bovenal vertellen degenen die ons
ondervragen niets. Waarom? Werken ze misschien alleen als onderdeel van
de constante aanvallen op de inheemsen?

We willen het duidelijk maken: Als er zo veel wordt gelogen en agressie
wordt gebruikt, zullen we het vol houden zo lang we kunnen, maar niemand
zou verbaasd moeten zijn als onze protesten weer op straat gaan
plaatsvinden, omdat het onbegrensde geweld tegen onze gemeenschappen
door deze of gene stroman van de campagne van angst als antwoord de
georganiseerde en vreedzame intelligentie van onze volkeren zal krijgen,
de regeringen hebben nooit sociale problemen met dreigementen of geweld
opgelost. Aangezien nieuwe repressie is aangekondigd maken we bekend dat
we met alles wat we hebben het huis dat we hebben zullen verdedigen, we
kwamen daar aan omdat het onbewoond was en we bezetten en repareerden
het met onze inspanningen. Als de regering het vandaag verkreeg zouden
we het weten, de regering had ons niets gegeven van wat historisch
gezien ons als volkeren toebehoort, en het zou een goed teken zijn als
het op het moment dat het onze gevangenen vrij laat en concreet
bijdraagt aan de dialoog, het in het openbaar een donatie zou overmaken
naar de gemeenschappen van CIPO van het land waar het huis van onze
organisatie nu is.

We zullen niet ophouden te benadrukken dat als de regering van Ulises
Ruiz geen concrete stappen neemt om verschil te tonen met de voorgaande
regering, ze zullen worden beschouwd als en voortzetting van de tirannie
van de despotische José Murat, en zullen we terugkeren naar het optreden
om voorwaarden voor een openbare en nuttige onderhandeling mogelijk te
maken.

1)Volledige vrijlating van de gevangenen en een stopzetten van de
juridische procedures: Dolores, Margarita, José, Habacuc en al de
vervolgden van 14 september 2004.

2)Teruggave van alle voorwerpen die tijdens de ontruiming zijn gestolen.

3)Uitstel van de vergunning voor exploitatie van het bos in San Miguel
Aloapam, totdat het fundamentele land conflict van San Isidro Aloapam is
opgelost, in ogenschouw nemend dat de vertegenwoordigers in het land
conflict zijn gearresteerd bij de ontruiming van 14 november.

4)Een aankondiging in het openbaar dat verder geen agressie, detenties,
moorden, dreigementen, ontruimingen of andere daden die de mensenrechten
van leden van de CIPO-RFM schenden zullen plaatsvinden, zoals die zijn
gebeurd in de marges van de wet, en erkenning van het gemeenschapswerk
dat de CIPO-RFM doet, zoals het volledig volbrengen van de preventieve
maatregelen van de CIDH en een uiting van respect voor de integriteit
van Raul Gatica.

5)Het ontwikkelen van formele agendapunten, een tijdschema, voorwaarden
en andere vereiste stappen om tegemoet te komen aan de fundamentele
eisen van de gemeenschappen van de Inheemse Raad.

Voor het opnieuw vormen van – en vrije associatie van - onze volkeren.

Voor het organiserende comité van de CIPO-RFM

Gabriela Perez Gomez

Link: http://www.nodo50.org/cipo

Bron: http://www.nodo50.org/cipo/noticias.htm


*******
*******
****** The A-Infos News Service ******
News about and of interest to anarchists
******
COMMANDS: lists@ainfos.ca
REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
HELP: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
INFO: http://www.ainfos.ca/org

-To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)
A-Infos Information Center