A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Avustralya, Melbourn, Anarcon 2005 Şub. 26-27 / atölyeler (en)

From Worker <a-infos-tr@ainfos.ca>
Date Thu, 17 Feb 2005 10:15:21 +0100 (CET)


---------------------------------------------------------------
A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
---------------------------------------------------------------

Anarşizm, Görüntü mü Hareket mi?
Arbede/protesto durumlarında İlk Yardım
Bitki Üretimi
Çalışma-karşıtlığı
Anarşi & çocuk yetiştirmek
Cowal Gölü (aborjin topraklarındaki bir altın madeniyle ilgili)
Anarşizm ve seks endüstrisi
İşe yaramaz anarşizm yaklaşımları
Dünya hakimiyeti kolaylaştırıldı
Baxter 05 (Aktivistlerin her yıl Paskalya zamanında,
çöldeki bir Göçmen Tutukevi'nde buluşmalarıyla ilgili)
Kooperatifler, kollektifler & uyum grupları
Savaşa karşı sivil itaatsizlik
Anarşizmin incelenmemiş beyazlığı
Uyuşturuculara karşı, karşı-savaş/sıfır tolerans
Anarşistler v 'anarşistler' - anarşist hareket içindeki sınıf çelişkisi
Uyuşmazlıklardaki anarşist tepkiler
Topluluğumuz içinde güvenliği yaratmak
Anarşizm ve web
Kaşmir...
Post anarşizm
Filmler ve belgesellerin seçilmesi


"Cezaevlerinin meşrulaştırılmayacağı ve cezaevlerine ihtiyaç duymayan
bir toplum için çaba harcıyoruz. İnsan ruhunun değerini düşüren
kurumlara karşı çıkmak için, her düzey ve her alanda örgütlenmeli,
ajitasyon yapmalıyız."

--"CRIMINAL INJUSTICE-- CONFRONTING THE PRISON CRISIS,"
[--"KRİMİNAL ADALETSİZLİK-- CEZAEVİ KRİZİNE GÖĞÜS GERMEK,"]
the Prison Activist Resource Center
[Cezaevi Aktivist Kaynak Merkezi]

http://www.anarcon.org/
===========================================
ayrıca bakınız: [İngilizce]
http://www.ainfos.ca/05/jan/ainfos00011.html
(en) Australia, Melbourn, Anarcon 2005
http://www.apolitical.info/anarcon/index.php


*******
****** A-Infos Haber Servisi ******
Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
******
BİLGİ: http://ainfos.ca/org http://ainfos.ca/org/faq.html
YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
ÜYELİK: lists@ainfos.ca adresine e-posta'nın ana
kısmında "subscribe listeadı eposta@adresiniz"
içerikli e-posta atın. Üyelikten çıkmak için ise
"unsubscribe listeadı eposta@adresiniz" içerikli mail
atın.

Tüm listeler için seçenekler: http://www.ainfos.ca/options.htmlA-Infos Information Center