A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ TŁrkÁe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) [Fabel Nieuws] Wat schrijft rechts?

From Rob Visser <rvisser@antenna.nl>
Date Thu, 10 Feb 2005 11:44:37 +0100 (CET)


___________________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
-________________________________________________

Dit artikel verschijnt binnenkort in Alert
<www.xs4all.nl/~afa/alert/default.htm>, het kwartaalblad van AFA. Daar heb
je voor ? 12,- of meer een jaarabonnement op. Overmaken op giro 6896749,
t.n.v. "Alert", in Utrecht.
Wat schrijft rechts?
Door: gerrit de Wit
In de rubriek "Wat schrijft rechts?" neemt Alert! de ontwikkelingen op
ideologisch gebied binnen extreem- en populistisch rechts onder de loep.
Vaak wordt er gegniffeld over de voortdurende versplintering binnen
georganiseerde rechtse organisaties, maar men zou ook kunnen zeggen dat de
diverse stromingen en groeperingen zich uitkristalliseren en zich
ideologisch scholen door zich af te splitsen. Hoe dan ook, aan het
blaadjesfront is beweging genoeg.

In Laagland, een uitgave van Voorpost Nederland, is te lezen dat de
organisatie op 16 oktober 2004 actie heeft gevoerd tegen McDonald's. Bij
een vestiging in Rotterdam deelden de rechts-extremisten duizend folders
uit aan voorbijgangers en boden hen appels aan "als alternatief voor de
vervuilende vette hap" van het bedrijf. Met de actie gaf Voorpost uiting
aan het "verzet tegen de wereldwijde eenheidsworst die multinationals ons
willen opdringen". Ook organiseerde Voorpost op 29 januari een contactdag
in de Randstad onder de titel "Geen Djihad in onze straat!". Eťn van de
sprekers was Filip de Man, parlementslid van het Vlaams Belang. Hij behoort
tot de rechtervleugel van de partij en is van mening dat men zelfs na de
rechterlijke veroordeling wegens racisme geen enkele concessie moet doen
aan de rechts-extremistische uitgangspunten. Voorpost Nederland is
overigens zeer te spreken over de moordaanslag op Theo van Gogh. Dat heeft
volgens hen namelijk "weer eens duidelijk gemaakt welk een verrijking de
multiculturele samenleving betekent voor ons land". Of zou er cynisme in
het spel zijn als Voorpost over "verrijking" spreekt?

De Stichting Taalverdediging is een pressiegroep van taalpuristen die zich
sterk maakt voor het behoud van de Nederlandse taal. Bij de stichting zijn
een aantal mensen met een extreem-rechts en duister verleden betrokken. Zo
was Jan Heitmeier actief lid van de verboden CP'86 en was Marcel Bas
werkzaam voor de extreem-rechtse Nederlandse Studenten Vereniging en het
Oud Strijders Legioen. De stichting lijkt maar ťťn levenstaak te hebben en
dat is het schrijven van klaagzangen naar Nederlandse politici en andere
vooraanstaande personen die leenwoorden gebruiken of toespraken in het
Engels geven. Jaarlijks worden tientallen brieven verstuurd naar
bijvoorbeeld premier Balkenende, de koningin, de kroonprins en prinses,
eurocommissarissen en parlementariŽrs. In de nieuwsbrief van de stichting
verbaast men zich erover dat die klaagzangen veelvuldig beantwoord worden
"met hoongelach", "volslagen onbegrip" of "belerende en straffende
toespraken". Maar dat is niet verwonderlijk, aangezien de stichting er
malle ideeŽn op nahoudt. Men wil bijvoorbeeld dat de ziekte SARS omschreven
wordt als HAAS, oftewel Heftig Acuut Ademhalings Syndroom. Ook is men tegen
tweetalig basisonderwijs, omdat "iedereen over twintig jaar met een
vertaaltoestel op zak loopt waardoor het leren van vreemde talen voor de
doorsnee burger overbodig wordt". Het staat er echt!

De 90-jarige Florentine Rost van Tonningen, weduwe van NSB-voorman Meinoud
Rost van Tonningen, wil maar niet dood. Nog steeds geeft ze het periodiek
Consortium de Levensboom uit, waarin ze vooral oude brieven van allang
overleden nazistische oorlogsmisdadigers recyclet. Ook de eerbetuigingen
aan en afbeeldingen van haar grote roerganger Adolf Hitler ontbreken in de
laatste nummers weer niet. Verder is een toespraak van Joop Glimmerveen,
ex-voorzitter van de NVU, opgenomen. Die toespraak las hij op 31 oktober
2004 voor tijdens een herdenkingsbijeenkomst voor "de gevallen Nederlandse
vrijwilligers in de Waffen-SS". Aan deze bijeenkomst op het soldatenkerkhof
in Ysselsteyn namen naast Rost van Tonningen ook andere Nederlandse en
Vlaamse nazi's deel. Er streden ongeveer 22.000 Nederlandse vrijwilligers
in de Waffen-SS en die zouden volgens Glimmerveen "helden" geweest zijn.
Van hen legden ongeveer 7.000 het loodje. Dat waren er 15.000 te weinig.

Ook Barricade, partijblad van de Nieuwe Nationale Partij (NNP), wordt
ondanks een leegloop uit de partij nog steeds uitgegeven. De nieuwe
hoofdredacteur is Martijn Janssen. Die was in een recent verleden onder de
naam "ZiekVanJoden" actief op verschillende extreem-rechtse fora, en zijn
berichten liepen over van antisemitisme. In Barricade beklaagt hij zich
over het feit dat extreem-rechts in een verdomdhoekje zit. "Als je
nationalistische sympathieŽn koestert kun je je beter bergen, want dan
behoor je zowat tot het laagste der aarde", aldus Janssen, die in ieder
geval zijn plek in de samenleving weet. Volgens de partij kan "een
burgeroorlog" alleen voorkomen worden door "alle aanwezige moslims" uit te
zetten. Dat betekent dat de partij meer dan ťťn miljoen medeburgers op
transport wil hebben. Daar zijn veel treinwagons voor nodig, maar de
voorgangers van de NNP hebben laten zien dat de klus geklaard kan worden.

Een andere partij die ook voor rigoureuze maatregelen pleit is de partij
Handhaving Waarden en Normen. Deze splinter onder leiding van de
rechts-extremistische oudgediende Theo van Baarle wil dat de islam verboden
wordt omdat het "een gevaarlijke sekte" zou zijn. Daarnaast is de partij
van mening dat de islam "een wreed en ondemocratisch monster" is. Toe maar.
Verder pleit men in de nieuwsbrief voor meer politie, meer wegen, minder
belasting, lagere lonen, een kleinere overheid en een "grootschalige
remigratie van personen van niet-Europese oorsprong". Ook moet de landbouw
gestimuleerd worden om zaden te verbouwen die als motorbrandstof gebruikt
kunnen worden. Dit voorstel komt niet voort uit milieuvriendelijke
overwegingen. Neen, de partij wil namelijk onafhankelijk worden "van
oliesjeiks die van onze olie-euro's moskeeŽn laten bouwen in West-Europa".
Gelukkig stelt de partij niets voor en heeft Van Baarle het charisma van
een amoebe.

"Groot Germaans Leider" Constant Kuster van de Nederlandse Volks Unie (NVU)
lijdt aan grootheidswaanzin en heeft ze niet allemaal meer op een rijtje.
Hij denkt namelijk oprecht dat zijn partij ooit de macht in Nederland zal
overnemen. Dan zal de NVU, althans zo is te lezen in Wij Europa, alle
niet-westerse mensen het land uitgooien. Iemand met meer realiteitszin is
NVU-kaderlid Michiel Bos. Die stelde tijdens een partij-bijeenkomst dat
georganiseerde anti-fascisten niet onderschat moeten worden en dat de AFA
de laatste jaren "behoorlijk verbeterd is", waarvan akte. In het blad wordt
verder postuum afgerekend met de Nationaal Socialistische Beweging (NSB)
die tijdens de Tweede Wereldoorlog collaboreerde met de nazi's. De NVU
vindt dat het programma van de NSB zich kenmerkte door een "buitengewone
politieke vaagheid" en een gebrek aan nationaal-socialistische
uitgangspunten. NSB-leider Anton Mussert was volgens de NVU "zeker geen
nationalist-socialist" en de NSB was "in feite niet meer dan een gematigde
fascistisch-nationalistische organisatie".

In StaVast, lijfblad van het Oud Strijders Legioen (OSL), wordt door een
medewerker geklaagd over de veroordeling van hoofdredacteur Prosper Ego in
1995. Die kreeg toen een boete van 5.000 gulden vanwege diverse
discriminerende artikelen in StaVast. Volgens de medewerker moet Justitie
die boete met rente onmiddellijk terugbetalen aan Ego, omdat tegenwoordig
door politici dingen worden geroepen die extremer zijn dan de gewraakte
artikelen in StaVast. De laatste constatering is correct en het zou dan ook
veeleer voor de hand liggen dat die huidige politici evengoed vervolgd
worden. Maar gezien het reactionaire klimaat in Nederland zit dat er
voorlopig niet in. Opmerkelijk is een artikel waarin Ego vergoelijkend
spreekt over de NSB. Naar aanleiding van het nieuws dat de vader van Pieter
van Vollenhoven, echtgenoot van prinses Margriet, tot 1936 lid was van de
NSB schrijft Ego het volgende: "Wij hoeven niet toe te lichten dat menig
vooraanstaand Nederlander in die jaren inderdaad op grond van te
respecteren overwegingen lid was van de NSB". Verder staat Ego nog stil bij
het tot stof wederkeren van prins Bernhard. Die was ooit lid van de NSDAP
en de Reiter-SS, maar dat deert Ego natuurlijk niets. Bernhard heeft "het
hart van Ego gewonnen" en die zal de NSDAP-prins dan ook missen.

In de vorige "Wat schrijft rechts?" stond dat Virginia Kapic,
partijsecretaris van de nazistische Nationale Alliantie (NA), een tatoeage
van NVU-leider Constant Kusters op haar buik heeft. Naar aanleiding daarvan
stuurde Kapic ondergetekende een email waarin ze schreef de tatoeage
verwijderd te hebben en dat haar kortstondige obsessie met Kusters te
wijten was aan haar "impulsieve karakter". Verder laat ze weten nooit een
relatie met "de mongool" Kusters te hebben gehad: "Godzijdank niet", aldus
Kapic. In Weerstand, het orgaan van de NA, staat een verslag van een
demonstratie in Den Haag tegen de Chinese bezetting van Tibet. Een kleine
NA-delegatie was ook aanwezig en ontrolde een spandoek met de tekst "Tibet
voor Tibetanen, Koerdistan voor Koerden en Nederland voor de Nederlanders".
De organisatoren moesten niets van deze liefdesbetuiging weten en
sommeerden de fascisten het spandoek op te rollen en zo geschiedde. De
delegatie kon echter wel ongestoord meelopen in de demonstratie.

In het maandblad Rijnland Bollenstreek Kontakt (RBK) van Tim Mudde, leider
van de Nationale Beweging, staat een verslag van een door hen georganiseerd
folkloristisch Oogstfeest. Enkele tientallen aanhangers luisterden naar een
uiteenzetting over voedsel, mechanisatie en "globalisatie". Voor de
aanwezige kinderen was er een kermis gemaakt met onder andere
hoefijzergooien, kegelen en knikker- en behendigheidsspelletjes. Na de
spelletjes werd er zowaar door de kinderen en hun ouders gevolksdanst. Een
lyrische Mudde kan er niet over uit: "Wie had dat enkele jaren geleden
kunnen denken dat volwassen nationalisten, mannen en vrouwen tijdens een
Oogstfeest zouden volksdansen aangemoedigd door hun kroost". Wij in ieder
geval niet.


***********************************************
Wil je regelmatig (max. 2 x per week) actie-aankondigingen en
discussiestukken van De Fabel ontvangen? Stuur een e-mailtje naar
info@defabel.nl met daarin "Fabel Nieuws". Afmelden met een mailtje " stop
Fabel Nieuws" . Alle "Fabel Nieuws"-berichten vind je ook op
www.defabel.nl/e01.htm

***********************************************

DE FABEL VAN DE ILLEGAAL
Koppenhinksteeg 2, 2312 HX Leiden, The Netherlands
+31-71-5127619 (tel), +31-71-5134907 (fax),
info@defabel.nl (e-mail),
www.defabel.nl (Website), www.gebladerte.nl (Archief).
Bereikbaar op werkdagen/open at workdays: 14:00-17:00.
Spreekuur illegalen: woensdag/
consultation for undocumented: wednesday 14:00-17:00.
Girorekening 4418467 t.n.v. De Fabel van de illegaal, Leiden.


*******
*******
****** The A-Infos News Service ******
News about and of interest to anarchists
******
COMMANDS: lists@ainfos.ca
REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
HELP: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
INFO: http://www.ainfos.ca/org

-To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)
A-Infos Information Center