A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) [Fabel Nieuws] Oproep aan gemeenteraad Vught om geen

From worker-a-infos-nl@ainfos.ca (Flow System)
Date Sun, 6 Feb 2005 14:48:53 +0100 (CET)


vertrekcentrum te openen
To: a-infos-nl@ainfos.ca
From: Rob Visser <rvisser@antenna.nl>
Sender: worker-a-infos-nl@ainfos.ca
Precedence: list
Reply-To: a-infos-nl

___________________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
-________________________________________________

Persbericht


Groningen, 2 februari 2005

Oproep aan gemeenteraad Vught om geen vertrekcentrum te openen

Het College van Burgemeester en Wethouders van Vught wil aanstaande
donderdag in een raadscommissievergadering de gemeenteraad van Vught
overhalen om het discutabele en gesloten ama-kamp in haar gemeente om te
bouwen tot een even discutabel vertrekcentrum. De vluchtelingenorganisaties
verenigd in de stichting VON en verscheidene solidariteitsorganisaties
roepen gezamenlijk de gemeenteraadsleden van Vught op om de komst van een
vertrekcentrum in hun gemeente af te wijzen.

De gemeenteraadsleden worden met de onderstaande brief gevraagd te weigeren
mee te werken aan de uitzetting van mensen die hier al drie tot vijftien
jaar wonen. En om net als Eindhoven, Dongeradeel en Hilversum te weigeren
beleid te voeren dat tégen vluchtelingen gericht is.

Wij, de ondertekenaars van de oproep, vinden dat alle vluchtelingen die
onder de oude Vreemdelingenwet asiel hebben aangevraagd, verblijfsrecht
moeten krijgen in plaats van gedwongen uitzetting vanuit vertrekcentra en
verwijdergevangenissen.

Oproep aan de gemeenteraadsleden van Vught:

-----


Waarom géén vertrekcentrum in Vught?


Het College van B&W van Vught wil het voormalige ama-kamp in Vught
veranderen in een vertrekcentrum. Het besluit hierover is nog niet genomen.
Wij roepen u, gemeenteraadsleden van Vught, dan ook op om tegen de komst
van dit vertrekcentrum te stemmen.

Niemand vlucht vrijwillig. Het asielrecht is zover afgebroken dat maar heel
weinig vluchtelingen een verblijfsvergunning krijgen. Daardoor zijn veel
vluchtelingen uitgeprocedeerd, die vanuit menselijk oogpunt legitieme
redenen hebben om hun land uit te vluchten.

- Het vertrekcentrum drijft vluchtelingen de straat op. Veel vluchtelingen
kunnen niet terug omdat zij gevaar lopen in het land van herkomst. Uit
lijfsbehoud zal een aantal vluchtelingen na een oproep voor het
vertrekcentrum zich gedwongen voelen zich niet te melden. Zo bereikt de
overheid dat deze vluchtelingen administratief verwijderd kunnen worden en
in de illegaliteit moeten overleven.

- Gezinnen worden uit elkaar gehaald. De minister heeft toegezegd geen
gezinnen te splijten. Deze belofte maakt ze niet waar. Er zijn gezinnen
waarbij één van de partners, soms met kinderen, geen verblijfspapieren
krijgt en uitgezet zal worden. Dit is bijvoorbeeld een gevolg van het
ontbreken van een "geboortebewijs" uit het land van herkomst. Hoe kan een
vluchteling die nog steeds vervolgd wordt, een geboortebewijs regelen?
Bovendien is het in een aantal gebieden lang niet altijd de gewoonte een
bewijs van geboorte af te geven.

- Onveilige landen worden bestempeld als veilig. Mensen worden
teruggestuurd naar bijvoorbeeld Irak, Iran, Turkije en Somalië. Er zijn
verhalen bekend van mensen die na uitzetting meteen gearresteerd of zelfs
verdwenen zijn.

- Seksueel geweld wordt niet erkend als geldige vluchtreden. We kennen
vluchtelingen die aantoonbare verminkingen hebben vanwege systematisch
seksueel geweld. Toch krijgen zij geen verblijfsvergunning.

- Waarom onthoudt de minister statelozen verblijfsrecht? De minister weet
dat landen als China, Eritrea, Somalië of Azerbeidzjan geen documenten
willen regelen voor vluchtelingen. Deze vluchtelingen zijn dus stateloos en
hebben recht op opvang en verblijfspapieren. Ook hier schendt de minister
haar belofte.

Weiger mee te werken aan de uitzetting van mensen die hier al drie tot
vijftien jaar wonen. Weiger net als Eindhoven, Dongeradeel en Hilversum
beleid te voeren dat tégen vluchtelingen gericht is.

Verblijfsrecht voor alle vluchtelingen die onder de oude Vreemdelingenwet
asiel hebben aangevraagd, in plaats van gedwongen uitzetting vanuit
vertrekcentra en verwijdergevangenissen.

Ondertekenaars: ASKV/Steunpunt Vluchtelingen (Amsterdam), De Fabel van de
Illegaal (Leiden), Onbegrensd (Arnhem), LOS (Utrecht), Vluchtelingen in de
Knel (Eindhoven), XminY Solidariteitsfonds (Amsterdam),
Vluchtelingen-Organisaties Nederland (Utrecht), Van Harte Pardon en
Werkgroep Vluchtelingen Vrij (Groningen).

Contactadres: Werkgroep Vluchtelingen Vrij, Postbus 1472, 9701 BL
Groningen, tel. 050-3136952 / 0614168486 of <werkvluchtvrij@hetnet.nl>.

***********************************************
Wil je regelmatig (max. 2 x per week) actie-aankondigingen en
discussiestukken van De Fabel ontvangen? Stuur een e-mailtje naar
info@defabel.nl met daarin "Fabel Nieuws". Afmelden met een mailtje " stop
Fabel Nieuws" . Alle "Fabel Nieuws"-berichten vind je ook op
www.defabel.nl/e01.htm

***********************************************

DE FABEL VAN DE ILLEGAAL
Koppenhinksteeg 2, 2312 HX Leiden, The Netherlands
+31-71-5127619 (tel), +31-71-5134907 (fax),
info@defabel.nl (e-mail),
www.defabel.nl (Website), www.gebladerte.nl (Archief).
Bereikbaar op werkdagen/open at workdays: 14:00-17:00.
Spreekuur illegalen: woensdag/
consultation for undocumented: wednesday 14:00-17:00.
Girorekening 4418467 t.n.v. De Fabel van de illegaal, Leiden.

----------------------------------------------------------------
This message was sent using IMP, the Internet Messaging Program.

*******
*******
****** The A-Infos News Service ******
News about and of interest to anarchists
******
COMMANDS: lists@ainfos.ca
REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
HELP: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
INFO: http://www.ainfos.ca/org

-To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)
A-Infos Information Center