A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) YÜZLEŞİYORUZ*

From Worker <a-infos-tr@ainfos.ca>
Date Fri, 4 Feb 2005 22:10:19 +0100 (CET)


---------------------------------------------------------------
A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
---------------------------------------------------------------

"Faili meçhul cinayetlerden suikastlere, baskınlardan çatışmalara, köy
baskınlarından toplu mezarlara, mezarları bile olmayan insanlardan
şehitliklere, metropollerin kenar mahallelerindeki zorunlu göç
mahallelerinden sokak çocuklarına kadar bir çok sosyal sorun şeklinde
karşımıza çıkan savaşı ve yol açtığı diğer yıkımları ortadan kaldırmak
gayretini güçlendirmek için şehirlerin büyük meydanlarında olacağız; bugün
de olduğu gibi…"
YÜZLEŞİYORUZ
Yaşadığımız bölgede kökleri daha eskilere dayanan ve son otuz yılda çeşitli
yoğunluklarda yaşanan bir savaş durumu hüküm sürmekte. Bizler de başka şehir
ve ülkelerde yaşayan antimilitaristler olarak uzun süredir yaşanan ve biraz
da bundan dolayı hayatımızın bir parçası haline gelen, sıradanlaşan ve
görülmez hale gelen bu savaş ve sonuçlarıyla yüzleşmek/yüzleştirmek için
aralık 2004’te İstanbul ve İzmir’de sokak etkinlikleriyle başlattığımız ve
ilk ayağı 6 ay sürecek olan “yüzleşiyoruz” kampanyasını İzmir’deki ikinci,
İstanbul’daki dördüncü sokak etkinliğiyle sürdürüyoruz.

Savaş olgusunun hayatlarımıza bu kadar sinmiş olmasına karşı
rahatsızlığımızı ortaya koymak ve bu doğrultuda bir ortak vicdan ve bilinç
oluşmasına katkıda bulunmak istiyoruz. Faili meçhul cinayetlerden
suikastlere, baskınlardan çatışmalara, köy baskınlarından toplu mezarlara,
mezarları bile olmayan insanlardan şehitliklere, metropollerin kenar
mahallelerindeki zorunlu göç mahallelerinden sokak çocuklarına kadar bir çok
sosyal sorun şeklinde karşımıza çıkan savaşı ve yol açtığı diğer yıkımları
ortadan kaldırmak gayretini güçlendirmek için şehirlerin büyük meydanlarında
olacağız; bugün de olduğu gibi…

İstanbul’da toplu mezar arıyoruz. Savaş dolayısıyla güdülen devlet
politikasının bir sonucu olarak, yoğun bir şekilde kontrgerilla yöntemleri
kullanıldı ve paramiliter örgütlenme ve faaliyetler gerçekleştirildi. Bundan
dolayı binlerce insan katledildi ve birçoğunun akıbeti bile bilinmiyor.
Kayıp mezarlarda tek ya da toplu olarak gömülüdür işkence edilmiş,
kurşunlanmış, yakılmış bedenleri. Bu toprakları Sapanca Gölü’nün dibinden
tutun da Dicle’nin kıyılarına kadar toplu mezarlar ülkesi olmaktan çıkarmak
için bir adım daha atıyoruz İstanbul sokaklarında.

İzmir caddelerinde göçe zorlanan ve metropollerin kenar mahallerinde ve
sokaklarında yaşamaya mecbur edilen insanlarla dayanışma halinde savaşı
bütün sonuçlarıyla birlikte teşhir ediyoruz.

Savaş nedeniyle ortaya çıkan en önemli olgulardan ikisi de göç ve sokaklarda
yaşayan insanlardır. Çoğunlukla devletin gerillayla çatışması kolaylaşsın,
köylüler gerillaya yardım etmesin ve savaşa daha uygun bir hale gelsin diye
zorla boşalttığı köylerdeki insanlar büyük şehirlere göç etmek zorunda
kalmaktadırlar. Yurtsuzlaştırılmış bu insanların önceden yaşadıkları ve
tarım yaptıkları topraklar mayın tarlaları haline getirilirken, kendileri de
barınaksız ve vasıfsız olarak şehirlerin kenar mahallerinde yaşama
mücadelesi vermekle yüz yüze kalmaktadırlar. Önceki yıllarda, daha çok
iktisadi göçten kaynaklanan nedenlerle oluşan gecekondu mahalleleri; uzun
yıllardır, ağırlıklı olarak savaşın yol açtığı zorunlu göçten dolayı
oluşmakta ve başta çocuklar olmak üzere, sokaklarda yaşayan barınaksız
insanların sayısı da yine bu yüzden hızla artmaktadır. Medya da devletten
beslenerek oluşturduğu bilgileri pompalayarak manipülasyon yaratmakta ve bu
insanların adı kaçak yapılaşma, kayıt dışı ekonomi, yankesicilik ve gasp
gibi olaylarla anılarak suç odağı hedefler haline getirilmeye
çalışılmaktadırlar. Oysa bu insanlar mağdurdurlar. Hayatlarını bildikleri
gibi köylerinde sürdürürken, yaşadıkları yerlerden sürülmüş yüz binlerce
insan bir şekilde yaşama mücadelesi vermekte, barınma ve hayati
ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmaktadırlar. Ortada bir suç ve suçlu varsa
insanları göçe ve yabancısı oldukları bir hayatı yaşamaya zorlayanlardır.

Savaş üzerinden yeterince milliyetçi kapışma ve düşmanlık
oluşturamadıklarını gören manipülasyon odakları, bunların sorumlusu
oldukları halde, çeşitli kriminal teorilerle yeni düşmanlık biçimleri
yaratmaya çalışmaktadırlar. Yaygınlaşmış ve güçlü bir savaş karşıtı duruş,
savaşın bütün sonuçlarıyla ortadan kalkması ve sosyal sorunların daha
çatışmasız ve dayanışma içerisinde çözülmesine ciddi katkılarda bulunacağı
gibi, halklar arasında düşmanlık oluşturma girişimlerine de engel olacaktır.

Savaşın kaynaklarını kurutabildiğimiz ölçüde hayat yeşerir. Bu kaynakları
kurutabilmek ve yol açtıkları sonuçları ortadan kaldırabilmek ise, öncelikle
yüzleşmekten geçiyor.
Yüzü olan herkesi yüzleşmeye çağırıyoruz.

Antimilitaristler

İzmir İletişim:0.535.988 66 39
İstanbul İletişim:0.536 895 92 90

---
*[Ed. Notu: YÜZLEŞİYORUZ kampanyası, antimilitaristler, anarşistler ve
antiotoriterler tarafından yürütülmektedir. Ayrıca bakınız:
http://www.ainfos.ca/05/feb/ainfos00032.html]*******
****** A-Infos Haber Servisi ******
Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
******
BİLGİ: http://ainfos.ca/org http://ainfos.ca/org/faq.html
YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
ÜYELİK: lists@ainfos.ca adresine e-posta'nın ana
kısmında "subscribe listeadı eposta@adresiniz"
içerikli e-posta atın. Üyelikten çıkmak için ise
"unsubscribe listeadı eposta@adresiniz" içerikli mail
atın.

Tüm listeler için seçenekler: http://www.ainfos.ca/options.htmlA-Infos Information Center