A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Denkend over anarchisme: anarchisme en de menselijke natuur (en)

Date Sat, 17 Dec 2005 16:57:16 +0200


"In de zielen van de onderdrukte, machteloze mensen wordt ieder ander mens
gezien als vijandig, achteloos, uitbuitend, wreed, sluw, of hij nu van adel
of van lagere afkomst is."
Friedrich Nietzsche - Human, All Too Human, 1878.
Het is de laatste lijn van verdediging tegen het anarchisme. Je bent in het
café, je hebt ze overtuigd, ze kunnen de mogelijkheden zien, ze willen meer
weten - ze hebben belangstelling en dan zegt iemand: "natuurlijk zou dat
nooit werken vanwege . de menselijke natuur . maat". Maar, eerlijk gezegd,
is het een zeer streng vastgehouden overtuiging van veel mensen, dat we "van
nature" hebzuchtige, verrotte schurken zijn, en in de afwezigheid van een
regering zou een waanzinnige vorm van kapitalisme onvermijdelijk zijn.

De Engelse filosoof Hobbes was de eerste die dit pessimistische inzicht over
de menselijke natuur systematisch uitwerkte. Hij gebruikte de term "oorlog
van allen tegen allen" om een terugkeer naar de natuur te omschrijven,
waarin mensen slechts zouden overleven door hand tegen hand vechten, elkaars
ledematen te vernietigen, elkaar zelfs op te eten als dat nodig is. Deze
wreedheden zouden kunnen worden voorkomen als werd overeengekomen wie de
soeverein zou zijn. Dit zou de laatste daad van zelfbeschikking door het
"volk" zijn, aangezien daarna alleen de soeverein zou kunnen heersen. Het is
onnodig te zeggen dat zijn boek "Leviathan" een grote hit was onder Europese
monarchen en heersers in de zeventiende eeuw.

Rousseau drukte ongeveer honderd jaar later juist het tegenovergestelde
inzicht uit. Hij zag de mensheid als "van nature goed" en wilde de lagen van
"beschaving" weg nemen die ons er van weerhielden ons meest "natuurlijke" en
goede zelf te zijn.

De meeste anarchisten, waaronder ik, zouden de menselijke natuur als goed
noch slecht zien. De termen zijn "sociaal geconstrueerd". Mensen worden
geschapen door hun biologische afkomst en door hun omgeving. Je kunt je
biologische erfenis niet (veel!) veranderen, maar de invloed van je ouders,
het onderwijs, vrienden, de media en dergelijke variëren sterk per persoon.
In het algemeen wordt de heersende moraal van een maatschappij, de concepten
van "goed" en "slecht", vastgesteld door de heersende machten in die
maatschappij.

Historisch gezien worden bijvoorbeeld zachtmoedigheid en mildheid gezien als
"goed" terwijl egoisme en boosaardigheid "slecht" zijn.

Bepaalde eigenschappen worden aangemoedigd omdat ze ons in het gareel
houden, maar brutale en rebelse eigenschappen worden afgekeurd.

In deze huidige westerse fase van laat-kapitalistische overproduktie zijn
twee dingen vereist: 1.Dat we thuis voor de tv blijven en geen onrust
veroorzaken. 2.Dat we ons storten op het consumeren!

Reclame speelt in op onze meest basale menselijke behoefte aan zekerheid en
de iets meer vooruit liggende behoefte aan tevredenheid. Het verkoopt ons
een zeer magere individualiteit die geheel gebaseerd is op wat we consumeren
en hoe we er uit zien. We worden matig, snobistisch, vervreemd en vijandig
tegenover iedereen om ons heen, zoals het citaat van Nietzsche hierboven
aangeeft. We willen anderen neerhalen. In essentie stimuleert het systeem
alles in ons dat verrot is!

Maar we weten dat mensen beter dan zo kunnen zijn. Let maar op vrijwilligers
organisaties zoals de GAA, de reddingsboot brigades e.d. Lokale groepen uit
de gemeenschap draaien op de tijd en inspanning van duizenden mensen, die ze
vrij graag geven. Verder worden veel van deze basis organisaties, hoewel ze
vrij onschuldig en gewoon mogen lijken, op een zeer democratische wijze
beheerd.

Sommige brengen zelfs de directe democratie in praktijk en zijn dus (hoewel
ze geschokt zouden kunnen zijn als ze het zouden horen) in feite
anarchistisch. Ze brengen mensen samen, maken ze machtiger en bewegen ze
voorbij individueel consumentisme. Ze vertegenwoordigen voor het systeem het
gevaar van een goed voorbeeld. Ook wij kennen de macht van een goed
voorbeeld. Als mensen libertaire ideeën horen en als ze zien dat ze in de
praktijk werken, begint hun "betere" kant te ontstaan. Het kapitalisme en
iedere maatschappij van leiders en onderdanen brengt onvermijdelijk het
slechtste in ons voort - dat is waarvoor het is ontworpen. Het anarchisme
brengt het beste in ons voort - dat is waarvoor het is ontworpen!

Er is geen vaste, onveranderlijke menselijke natuur - mensen kunnen
veranderen, en de maatschappij kan veranderen - naar iets beters.

Deze bladzijde is van de afgedrukte versie van het Ierse anarchistische blad
'Workers Solidarity'. We leveren ook PDF bestanden van al onze publicaties
die je kunt afdrukken en op lokaal niveau verspreiden.

Je kunt uitzoeken wanneer nieuwe nummers van het blad uitkomen door je aan
te sluiten bij de Ainriail lijst.

Deze editie is nummer 89, gepubliceerd in november 2005.

Orig: (en) Thinking about anarchism: Anarchism and human nature.
_______________________________________________
A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl


A-Infos Information Center