A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Ierland, Anarchist Workers Solidarity #88 - Denkend over anarchisme: organisatie (en)

Date Wed, 14 Dec 2005 18:39:07 +0200


Het is een oud cliché dat anarchisten tegen organisatie zijn - de media
houden er van te wijzen op een veronderstelde tegenstelling tussen
anarchisme en organisatie. De werkelijkheid is dat het anarchisme (onder
andere) een theorie over organisatie is. De omcirkelde A die vaak op muren
wordt gespoten vertegenwoordigt de A van anarchisme binnen de O van organisatie.
De verwarring ontstaat doordat anarchisten alle vormen van top down
organisatie bekritiseren en al te vaak wordt ons gezegd dat deze de enige
vormen zijn die kunnen bestaan. Of het nu de baas op de werkplek of de
politicus in het parlement is, we worden opgevoed om te geloven dat dit de
enige manier is om dingen te doen.

Natuurlijk organiseren we dingen in onze dagelijkse interacties met vrienden
en familieleden nooit op deze manier. Kun je je voorstellen dat een avondje
uit wordt geregeld doordat een persoon alle anderen zou bevelen op te komen
dagen bij een bepaald café of bij een bepaalde bioscoop?

Vormen van anarchistische organisatie

Er is niet een juiste vorm van anarchistische organisatie. In plaats daarvan
worden verschillende vormen gebruikt voor verschillende doeleinden. Wat al
deze vormen gemeenschappelijk hebben is een verlangen om de creatie van een
hiërarchie te vermijden, terwijl tegelijkertijd zeker moet worden gesteld
dat wat moet worden gedaan wordt gedaan.

Informele organisatie

De eenvoudigste vorm is de informele vorm waarin een kleine groep van mensen
iets wil doen, ze discussiëren hierover en gaan dan verder met het uit te
voeren.

Dit werkt tamelijk goed voor kleinschalige individuele projecten - in het
bijzonder als er een reden is waarom je niet wilt dat het project bekend
wordt. Het openen van een verlaten gebouw om het te kraken zou een voorbeeld
kunnen zijn.

Echter, het is niet de beste vorm van organisatie voor het betrekken van
velen, zeg honderden of zelfs duizenden mensen of nieuwe mensen te
betrekken, omdat de bestaande groep mensen elkaar al goed kennen en de
mensen die niet tot de kerngroep van vrienden behoort wordt buitengesloten
(per ongeluk of op een andere manier) van een groot deel van de
besluitvorming, vanwege het informele karakter ervan. Deze vorm van
organisatie wordt soms een affiniteitsgroep genoemd.

Het Netwerk

Dit is nuttig als een grote groep mensen belangstelling heeft voor een
gezamenlijk project en in staat wil zijn snel zo veel mogelijk mensen erbij
te betrekken. Het kan zijn samengesteld uit een verzameling van
affiniteitsgroepen en programmatische groepen of het kan eenvoudigweg
samengesteld zijn uit individuen. Het is een goede vorm van organisatie voor
eenmalige protesten of bijeenkomsten. Kenmerkend is dat er een vergadering
of meer vergaderingen zijn die doelen/mandaten definieert en opnieuw
definieert en hiernaast vele sub-groepen en individuen die deze mandaten
zullen uitvoeren of doen wat vereist is om de doelen te bereiken.

Echter, het open karakter maakt het voor vijandige tegenstanders en anderen
gemakkelijk er in te 'infiltreren'. Het gebrek aan basis overeenstemming
over kern principes betekent dat in de loop van de tijd meningsverschillen
binnen het netwerk kunnen groeien, waardoor het stil komt te liggen en wordt
voorkomen dat actie wordt ondernomen. Netwerken in Ierland in recente jaren
zijn Dissent, Dublin Grassroots Network en Grassroots Network Against the
War.

Project Groepen

Deze zijn nuttig als je een enkel lange termijn doel wilt bereiken, zoals
het openen van een boekwinkel, het creëren van een indymedia of het in stand
houden van een sociaal centrum waarbij een deel van het doel is om nieuwe
mensen bij het project te betrekken. Seomra Spraoi is zo'n project.

Programmatische Groepen

Dat is als mensen samen komen rond een overeengekomen, gedetailleerd
programma en een serie opgeschreven posities. Vanwege de vaak nogal
gedetailleerde overeenstemming tussen de leden is het mogelijk een lang
bestaande organisatie te hebben die aanzienlijke hulpmiddelen opbouwt.

Het zal ook een reputatie opbouwen (goed of slechter) onder degenen die er
mee in contact willen komen. Intern zou het een hoog niveau van vertrouwen
en wederzijds begrip tussen de leden moeten opbouwen, wat een hoog niveau
van solidariteit en wederzijdse hulp mogelijk maakt.

Het grootste voordeel van zo'n vorm van organisatie is de mogelijkheid een
gemeenschappelijke draad te weven tussen een aantal projecten en vormen van
strijd door zowel betrokkenheid van de leden erin als door een publicatie
die ieder van hen doorgeeft aan veel mensen.

Het nadeel van deze vorm van organisatie is dat het een niveau van
betrokkenheid vereist om je aan te sluiten, en er moet heel wat tijd worden
besteed aan interne discussies om collectieve overeenkomsten te bereiken.
Vanwege beide zal het zelden in staat zijn zeer snel te groeien zonder de
oorspronkelijke doelstelling te verliezen. De Workers Solidarity Movement is
een voorbeeld van deze vorm van organisatie, maar onze leden zijn ook
betrokken bij al de andere vormen die zijn besproken.

Door Andrew Flood

Deze bladzijde is van de afgedrukte versie van het Ierse anarchistische blad
'Workers Solidarity'.

http://struggle.ws/wsm/paper.html

We leveren ook PDF bestanden van al onze publicaties, die je kunt afdrukken
en op lokaal niveau verspreiden.

Druk het PDF bestand van dit nummer af

http://struggle.ws/wsm/pdf/ws/88.html

Je kunt op de hoogte blijven van nieuwe nummers van het blad door je aan te
sluiten bij de Ainriail lijst

http://struggle.ws/other/ainriail.html

Deze editie is No88, gepubliceerd in september 2005

http://struggle.ws/wsm/ws/2005/index.html

Orig: (en) Ireland, Anarchist Workers Solidarity #88 - Thinking About
Anarchism: Organisation.
_______________________________________________
A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl


A-Infos Information Center