A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Groot Brittanië, Direct Action # 35 - Bruine Neus Dag (en)

Date Fri, 09 Dec 2005 17:46:38 +0200


Iedereen die zich inzet voor een betere wereld zal, van tijd tot tijd,
worden geconfronteerd met de keuze tussen zorgen voor het huidige lijden of
werken voor het verwijderen van de oorzaak van het lijden. De keuze is
altijd pijnlijk. Des te meer omdat we weten dat een inzet voor het huidige
onuitputtelijke aanbod van lijden een middel van sociale controle is. We
kennen allemaal mensen die zo betrokken zijn geraakt bij het zorgen voor het
huidige lijden dat ze geen tijd hebben - en eventueel geen optimisme - om
zich in te zetten voor de radicale veranderingen die de bron van het
probleem zouden verwijderen. Liefdadigheid heeft de dubbele sociale rol van
het verlichten van armoede terwijl het schuldige geweten van de gever wordt
schoongewassen. Het houdt de armen in een permanente situatie van
afhankelijkheid en geeft, vanwege een muntje in een doos, de rijken het
gevoel dat ze iets hebben gedaan om het lijden te verlichten. Wat
liefdadigheid niet doet is het aanvallen van de oorzaak van armoede,
uitputting, hongersnood en ziekte.

In recente jaren is liefdadigheid opgeschoven van de wereld van godsdienst
en bourgeois filantropie naar de wereld van de cultus van de beroemdheden,
single issue politiek en 'zorgend kapitalisme', het doet wat werkelijk goed,
op de korte termijn, terwijl het absoluut geen dreiging betekent voor de
kapitalistische status quo. In feite steunt het die status quo actief en
houdt het daardoor de oorzaak van het lijden in stand, waarvan het beweert
dat het die wil verlichten.

Het is niet zo dat er niet genoeg voedsel en medicijnen zijn in de wereld -
juist het tegenovergestelde. Overproduktie is een van de belangrijkste
problemen van het kapitalisme, vanwege ziekelijke noties als 'just in time'
produktie. Het probleem is dat de armen niet het geld hebben om deze
essentiële goederen te kopen - en het kapitalisme geeft ze niet weg. De
geschiedenis heeft talrijke voorbeelden die aantonen dat kapitalisten liever
het overschot aan voedsel zouden vernietigen dan het weg te geven aan
hongerige mensen.

Wat liefdadigheid doet is de rijken aanmoedigen deze essentiële goederen te
kopen namens de armen. Aldus kan het kapitalisme de eerder onverkoopbare
surplus produktie verkopen en donaties in de vorm van liefdadigheid komen
via een kringloop terug in de handen van het kapitalisme - dat het probleem
heeft veroorzaakt.

Liefdadigheid verschijnt niet als royale individuele daden die buiten
kapitalistische waarden bestaan, maar als een integraal deel van een
gebalanceerde kapitalistische ideologie. Dus krijgen we het spektakel van
'Lord Geldof Dag' als de verzamelde beroemdheden die elkaar proberen te
overtreffen in een orgie van 'kijk naar mij'. Niet dat Geldof niet
belangrijk is in het begrijpen hoe de betekenis van Live Aid is opgebouwd -
verre van dat. In een periode waarin het ethos van een geplande,
gesocialiseerde en verzorging maatschappij neer gaat - of neergehaald
wordt - en het 'individu-op-de-markt' de nagestreefde focus is van alle
sociale organisatie, is een gelukkig verhaal waarin een individu te zien is
die de wereld recht zet van enorme ideologische waarde. Waarde, dat wil
zeggen, voor een belangengroep die afhankelijk is van het ondersteunen van
Victoriaanse waarden van liefdadigheid en vrije markt fantasieën.

Blad van de anarchistische Solidarity Federation

DE BRITSE AFDELING VAN DE INTERNATIONALE ARBEIDERS ASSOCIATIE

Orig: (en) Britain, Direct Action # 35 - Brown Nose Day.
_______________________________________________
A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl


A-Infos Information Center