A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Arjantin: Gabriel Roser serbest býrakýldý!!! [en,pt]

Date Tue, 6 Dec 2005 23:34:56 +0100 (CET)


Arjantin MUP ve Fr. Popular Darío Santillán üyesi yoldaþýmýz Gabriel
Roser'in serbest býrakýlmasýnda, Latin Amerika Otonom Halk Örgütlenmeleri
Buluþmasý'ndaki (ELAOPA) anlaþma ve sözleþmeler sayesinde yürütülen
dayanýþmalar merkezi bir rol oynadý. Yoldaþlar, meselenin tüm detaylarý
Arjantin IMC'de, özellikle de La Plata bölümünde bulunabilir. Yoldaþýmýz
Gabriel Roser'in serbest býrakýlmasýna mütevazý ancak güçlü bir þekilde
katkýda bulunduðumuz için gururluyuz ve kývançlýyýz.
Müttefiklerimizin çabalarýna eklenen toplumsal cephelerimiz sayesinde, Güney
Amerika'daki diðer siyasi tutsaklarýn özgürlüðü için kitlesel mücadelemizi
büyütmeye devam ediyoruz. Þu an, Uruguay'da halen 4 siyasi tutsak var,
MST'den yoldaþlar São Paulo'da tutsak, Goiânia'da siyasi kurbanlar ve Latin
Amerika'nýn dört bir yanýnda binlercesi var.

Bugün tüm gücümüzle haykýrýyoruz:

Mücadeleleri yüzünden tutsak edilenlere özgürlük!
Dayanýþmamýz sýnýr tanýmaz!
Brezilya, Uruguay, Arjantin, Latin Amerika'nýn dört bir yanýnda piqueterolar!


Porto Alegre, Aralýk 2005,
FAG Sekretaryasý,

1995-2005, halkýn zaferi ve sosyalizmle özgürlüðün fethi için
mücadeleyle dolu 10 yýl

SI ESCUCHA
SI ESCUCHA
ARRIBA LOS QUE LUCHAN!!!

Federação Anarquista Gaúcha

E.mail: fag.poa@terra.com.br
URL: http://www.fag.rg3.net

GABRIEL'ÝN BIRAKILIÞ ANINDAN FOTOÐRAFLAR:
http://argentina.indymedia.org/news/2005/12/354592.php

Daha fazla bilgi:
http://www.anarkismo.net/newswire.php?story_id=1823


[çeviri - b.ö./ainfos]

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center