A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Ierland, The Workers Solidarity* #85 - Boekbespreking: Peter Kropotkin's meesterwerk De verovering van het brood [en]

Date Sun, 28 Aug 2005 22:24:27 +0300


Dit boek is niet nieuw in enige boekwinkel: het verscheen voor het eerst in
1892, en was gebaseerd op een serie van artikelen die is geschreven door P.
Kropotkin, toen een leidend figuur van de anarchistische beweging, voor de
Franse revolutionaire pers tijdens de jaren '80 van de negentiende eeuw. Het
is invloedrijk geweest zoals weinig andere dat zijn geweest, en ondanks dat
het meer dan 100 jaar geleden is geschreven, zijn veel van de argumenten
eruit nu nog verbazingwekkend van belang. Het eerste ding dat je opvalt aan
het boek is de eenvoudigheid van de argumenten: de schrijver omschrijft
duidelijk de basis van het anarchistisch communisme, zonder terug te vallen
op vaagheden die, gewoonlijk, het gebrek aan argumenten verbergen.

De verovering van het brood is gericht op het gewone volk waarvoor
socialistische ideeën nieuw zijn, en niet om te voorzien in de behoefte aan
discussie tussen militanten. Zelfs de manier waarop hij eenvoudig de
anarchistisch communistische revolutionaire aandrang samenvat in de frase
"eis het recht voor ieders welzijn" toont de didactische aard van het boek.

In deze taal en met goed geinformeerd bewijs geeft hij aan (120 jaar
geleden!) dat, objectief gezien, de voorwaarden om een anarchistische
maatschappij te creëren, een maatschappij die ieders welzijn garandeert,
niet een utopische droom is, maar een werkelijke mogelijkheid, dankzij de
vooruitgang in de wetenschap en de technologie. Hij geeft aan hoe de
maatschappij zo veel rijkdom heeft gecreëerd, maar helaas, vanwege het
bestaan van een krankzinnige kapitalistische, statelijke en klassen
maatschappij, wordt deze rijkdom volledig verspild en op een volledig
ongelijke wijze verdeeld.

Om deze onrechtvaardigheid op te lossen en dit slecht functionerende systeem
te vervangen biedt Kropotkin het anarchisme als een oplossing aan. Dit
betekent de socialisatie en collectivisatie van eigendom en goederen uit de
handen van de bende van kapitalisten die rijk zijn geworden over de ruggen
van de arbeiders en ze ten dienste te stellen van de gehele maatschappij en
niet van een bevoorrechte elite; om de produktie te reorganiseren om de
behoeften van de maatschappij te vervullen, en niet de winst; om de
maatschappij van onderop te reorganiseren, met basis democratie, in plaats
van dat een elite van politici in een regering voor ons allemaal beslist .

En zo, door het brood te veroveren, een geheel nieuwe fase in de
geschiedenis van de mensheid te openen op het gebied van de kunst, het
onderwijs, de wetenschap enz., want het doel van de revolutie gaat niet
alleen over materiële dingen, maar ook over het veranderen van de manier
waarop we leven.

Hij bespreekt ook op een intelligente en hartstochtelijke wijze het
onderscheid tussen intellectuele arbeid en arbeid met de handen, de
decentralisatie van de industrie, de imperialistische verhoudingen tussen
industriële landen en degenen die de grondstoffen leveren en de
tegenstelling tussen het platteland en de steden.

Dit boek geeft, hoewel het niet gaat over de praktische kwesties waar
degenen die zich organiseren om de maatschappij te veranderen mee zitten en
niet gaat over de vele problemen waarmee iedere revolutie te maken krijgt
(tekorten in de produktie, internationale boycot enz.), een helder verslag
van de immense mogelijkheden van sociale verandering en vormt een aanzet om
het leven te veranderen.

Door Paddy Rua
----------------------
*Deze bladzijde is van de afgedrukte versie van het Ierse anarchistische
blad 'Workers Solidarity'.

Orig: (en) Ireland, The Workers Solidarity* # 85 - Book Review: Peter
Kropotkin's Masterpiece The Conquest of Bread.

_______________________________________________
A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl


A-Infos Information Center