A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) anarkosendikalist gazete "direkte aktion" için yardým [en]

Date Fri, 26 Aug 2005 18:12:03 +0300 (IDT)


sevgili yoldaþlar, ben alman anarkosendikalist
gazete "direkte aktion"un yayýmcýsýyým ve
ülkelerinde olup bitene dair raporlar yazabilecek
ve buna istekli olan yoldaþlar arýyorum.
her anarþist haber iyi olabilir, ama bizler özellikle
anarkosendikalist haberlerle ilgileniyoruz.
iþçihareketinde neler oluyor, yasadýþý grevler,
anarkosendikalist gruplar ve benzeri þeyler.
ancak ayný zamanda ýrkçýlýk-karþýtý ve savaþ-karþýtý
ve benzeri faaliyetlerle de ilgileniyoruz. lütfen
benimle baðlantýya geçin
en iyi dilekler ve saygýlar -- devrimle ---
Rudolf Mühland
Anarchie und Luxus
From: Rudolf Mühland <faud1-A-fau.org>

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center