A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Marokko: Project voor de creatie van een Libertair Studie & Onderzoek Centrum - een beroep op internationale medewerking en steun [ca, en]

Date Wed, 24 Aug 2005 09:51:47 +0300


WIE WE ZIJN
We zijn autonome mensen die denken dat het anarchisme (en libertair
denken in het algemeen) een plaats zou moeten hebben onder het denken
dat in de maatschappij circuleert. Het is voor ons duidelijk dat
anarchistisch denken wordt gemarginaliseerd en dat er een hoge mate van
onwetendheid is onder het volk in Marokko. Niettemin heeft, in het
recente verleden, de Marokkaanse maatschappij in sommige gevallen
libertaire praktijken in het dagelijks leven toegepast. Het is in het
gemeenschapsleven waar wederzijdse hulp, autonomie en collectief
eigendom altijd aanwezig zijn geweest; deze dagelijkse sociale praktijk
is niet zeer goed bekend, ongeacht de ideologische aanduiding ervan. Het
was een pad waarop men een sterk verband kan zien met wat het libertaire
project wordt genoemd. In deze maatschappij zijn acties belangrijker dan
iedere ideologische aanduiding.

WAAROM WE DIT CENTRUM BOUWEN

Om de maatschappij te bestuderen, het beter te begrijpen, is het
noodzakelijk er mee om te gaan vanuit een libertair gezichtspunt, in
ieder geval om een andere visie te presenteren dan degene die nu
circuleert. Tot nu toe heeft de anarchistische theorie nooit aandacht
geschonken aan de Marokkaanse maatschappij. Ondanks de marginalisering
bestaan er vestingen van zelfbestuur, van autonomie en van wederzijdse
hulp die altijd aanwezig zijn geweest, ondanks het resolute offensief
van de vijand om een einde te maken aan ieder aspect van collectief,
anti-kapitalistisch leven.

METHODEN EN INSTRUMENTEN VAN ONS WERK

Het is onze bedoeling een rijke bibliotheek van anarchistische
literatuur in alle diversiteit te vormen, die een herinnering van het
anarchisme als een wapen van verdediging bevat. We hebben ook de
bedoeling conferenties te organiseren over theoretische kwesties, die
het anarchistische erfgoed dat in de wereld bestaat weer geven. Om
informatie over ervaringen in andere landen, steden en verschillende
gemeenschappen, zowel in het verleden als het heden te leveren, om ons
volk te laten zien dat het kapitalisme niet het einddoel van de mensheid
is, en dat de huidige overwinning van het imperialisme er eenvoudigweg
is omdat de strijd er tegen zwak, verspreid en ongeorganiseerd is.

DOELEN

Het hoofddoel van het C.L.E.R. (Centre Libertaire d'Etudes et Recherches
- Libertair Studie en Onderzoek Centrum) is alles wat met het anarchisme
te maken heeft te verzamelen, te ordenen en te archiveren: boeken,
geschriften, werken, tijdschriften en filosofische en sociologische
periodieken. Naar onze mening zijn zowel filosofie als de sociale
wetenschappen fundamentele zuilen van een kritische geest die zich
bewust is van de behoefte aan meervormigheid, diversiteit en
verschillen, en van de onmogelijkheid om vooraf een voorbestemd
maatschappijmodel vast te stellen. Spontaniteit en vrijheid van actie en
van denken zijn onmisbaar voor de opbouw van een maatschappij die
menselijke waardigheid respecteert. Om die reden geven wij de
noodzakelijke voorrang aan de sociale wetenschappen en niet aan
ideologieën; aan de actie van mensen en vrije, autonome groepen, en niet
aan "heilige" teksten, propaganda of leuzen.

We zullen een rijke bibliotheek vormen (boeken, tijdschriften, kranten,
posters, pamfletten, videos, documenten, universitaire thesen en
onderzoek) .in verschillende talen. Vertaling in het Arabisch zal een
van de zorgen van het centrum zijn, evenals de organisatie van debatten,
seminars, tentoonstellingen . en andere activiteiten om ontmoetingen met
militanten en libertaire schrijvers uit de hele wereld te vergemakkelijken.

We zijn ons volledig bewust van de moeilijkheden waar we mee zitten; dat
onze taak enorm is. Echter, met de medewerking en samenwerking met
andere, soortgelijke centra weten we dat we het kunnen doen.

We roepen alle anarchistische studie en onderzoek centra en alle
anarchistische en libertaire militanten op om ons te helpen deze droom
te verwezenlijken. Nu werken we aan de publicatie van een tijdschrift
genaamd "Hier & Nu".

Met libertaire groeten,

Brahim Fillali <tafokt2001-A-yahoo.fr>

[van www.rojoynegro.info - vertaald door a-infos].

Orig: (en) Morocco: Project for the creation of a Libertarian Studies &
Research Centre - an appeal for international collaboration and support
[ca].

_______________________________________________
A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl


A-Infos Information Center