A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) VS, Portland, UNFINISHED BUSINESS* #2 - Paramilitairen vallen de inheemse autonome gemeenschap van La Soledad in Oaxaca, Mexico aan [en]

Date Sat, 20 Aug 2005 19:54:28 +0300


Broeders en zusters uit de hele wereld,
Vandaag, 20 juli 2005 om 10 uur, verslechtert de situatie van repressie
tegen de gemeenschap van Trapiche La Soledad, Sola de Vega. Sinds
gisteren, 19 juli vanaf 10 uur, hebben de autoriteiten van de
gemeenschap San Cristobal, Sola de Vega een blokkade geinstalleerd bij
de enige toegangsweg tot de gemeenschap van La Soledad. Twee dikke
boomstronken en een lange ketting werden over het pad gelegd, waarbij
ongeveer 20 tot 30 mensen (waaronder kinderen) gewapend met geweren,
stokken en machetes 10 tot 12 uur de wacht houden, waarbij alle
voertuigen die willen passeren worden gecontroleerd. Het voornaamste
bevel is dat niemand mag vertrekken, en dat alleen bepaalde mensen mogen
binnen komen. Onze broeders en zusters zijn gegijzeld, waarbij de
gemeentelijke politie de paramilitairen van San Cristobal beschermt door
ze straffeloos toe te staan mensenrechten en grondwettelijke rechten te
schenden. We verwerpen ook de dreiging van moord die geldt voor alle
leden van de CIPO-RFM, uit de regio of van het organiserende comité; het
bevel is ze te vermoorden als ze daar naar toe gaan.

Het wordt iedere dag moeilijker om voedsel en medicijnen binnen te krijgen.

De gemeentelijke politie is al bij de plek van het conflict aanwezig
geweest. Maar ze beperken zich tot toezicht houden op de situatie en,
erger nog, mee te doen aan de blokkade en samen te werken met degenen
die de blokkade hebben ingesteld; de paramilitairen en de politie zijn
bewapend. Om deze reden is Melchor Silva Lopez, de autoriteit van San
Cristobal, geadviseerd over de situatie die wordt veroorzaakt door de
vormen van agressie waarin de kinderen, mannen en vrouwen van de
gemeenschap zich bevinden. Zijn enige antwoord was "er zal niets
gebeuren, totdat een algemene vergadering van de mensen een reactie
geeft." Maar de algemene vergadering heeft nooit plaatsgevonden, het is
slechts weer een vorm van zwendel om door te gaan met straffeloosheid,
met medeweten van de regering.

De vertegenwoordiger van de regering kondigde aan dat hij een
bijeenkomst zou hebben met de president van Sola de Vega, maar
bevestigde niet of hij zou helpen, ondanks de urgentie van het probleem.

De bedreigingen van moord duren voort, de geweerschoten kunnen nog
steeds worden gehoord en de autoriteiten verschijnen eenvoudigweg niet
als ze zouden moeten beschermen. De staatscommissie voor mensenrechten
heeft helemaal niets gedaan om de agressie tegen reizende mensen te
voorkomen, zelfs toen ze heel goed op de hoogte waren van deze vormen
van agressie. Gedurende vele maanden hebben we deze vormen van agressie
afgewezen tegenover deze institutie, evenals de procureur.

Om het samen te vatten: Oaxaca is een niemandsland waarin alles draait
om economische belangen, ongeacht wie ze onder de voet lopen.

Vandaag, meer dan ooit, zijn de levens van de mensen uit La Soledad, en
in het bijzonder de vertegenwoordigers en leden van de CIPO-RFM, in gevaar.

De gouverneur van de staat, het parlement van de staat, de procureur, de
gemeente president van Villa Sola de Vega en de staatscommissie voor
mensenrechten in Oaxaca zijn zich allemaal bewust van deze situatie,
maar hebben niet ingegrepen om het conflict op te lossen, en zijn zich
bewust van de problemen die bestaan tussen de gemeenschap van Soledad,
Sola de Vega en San Cristoba.

Wat ze hebben gedaan is toe te staan, in te stemmen en straffeloosheid
te bieden, als een vorm van aanvallen en vernietigen van autonome
organisatorische processen, zoals de gemeenschappen van de CIPO-RFM.

Dat is waarom we Ulises Ruiz Ortiz, gouverneur van de staat, Jorge
Franco Vargas, secretaris van de staat, de president van het parlement
en de staatscommissie voor mensenrechten verantwoordelijk stellen voor
iedere daad van geweld.

We eisen het ingrijpen van de president van Mexico, Vicente Fox, die
heeft gezegd dat mensenrechten zullen worden gerespecteerd, en zouden er
op willen wijzen dat de gemeentelijke president van Sola de Vega tot de
zelfde partij behoort als hij: de PAN.

Met hartelijke groeten,

Inheemse Volksraad van Oaxaca - Ricardo Flores Magon.*Unfinished Business: Agiterende publicatie van de NOORDWESTELIJKE
ANARCHISTISCHE FEDERATIE - NAF, P.O. Box 112 Portland, O R 97232.Orig: (en) US, Portland, UNFINISHED BUSINESS* #2 - Paramilitaries Attack
Indigenous Autonomous Community of La Soledad in Oaxaca, Mexico.

_______________________________________________
A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl


A-Infos Information Center