A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Ierland, The Workers Solidarity* # 85 - Denkend over anarchisme - Vrijheid [en]

Date Mon, 15 Aug 2005 10:59:44 +0300


Vaak wordt gezegd dat er twee typen van vrijheid zijn, positieve
vrijheid en negatieve vrijheid, of grofweg gezegd, 'vrijheid tot .' en
'vrijheid van .'. Dit, geloof ik, is een valse en betekenisloze
dichotomie. Vrijheid is een woord dat niet twee dingen beschrijft; het
beschrijft een enkel ding, een enkele situatie van zijn. Vrijheid is,
zoals ieder woord in iedere taal, een woord dat is ontwikkeld vanuit de
behoefte van mensen om te communiceren. Het is een idee dat in essentie
interpersoonlijk, sociaal is. Zoals Mikhail Bakunin, een van de
oprichters van het moderne anarchisme, schreef "De mens in isolement kan
geen vrijheid hebben. Vrij zijn betekent voor de mens te worden erkend,
beschouwd en behandeld als zodanig door een ander mens, en door andere
mensen om hem heen. Vrijheid is daarom niet een kenmerk van isolement,
niet van buitensluiting maar eerder van verbanden aangaan."

Dit lijkt ons op het eerste gezicht niets nieuws te zeggen over
vrijheid; het geeft ons geen definitie die voor alle eeuwigheid waar en
valide zal zijn en het brengt ons niet dichter bij zo'n definitie.
Echter, het herinnert ons aan een paar dingen. Het herinnert ons er aan
dat, in tegenstelling tot wat veel mensen zeggen, vrijheid niet een
kwestie is van vrij zijn van mensen, noch is het een kwestie van vrij te
zijn te doen wat je wilt ongeacht het effect dat het kan hebben op
andere mensen. Vrijheid heeft alleen betekenis als we vrij zijn met
mensen. Vrijheid heeft alleen zin als de vrijheid van de ene persoon
geen inbreuk maakt op die van de ander, maar die eerder versterkt.
Vrijheid is niet zoals een cake met slechts een bepaald aantal stukjes
om rond te gaan. Het is een menselijk, levend ding dat alleen in de
maatschappij bestaat zoals we die creëren; het is een sociale creatie.

Vrijheid bestaat slechts tussen gelijke mensen. Ongelijkheid houdt de
hiërarchische positionering van de ene mens over de ander in en
betekent, als zodanig, de onderwerping van de een door de ander.
Ongelijkheid creëert slavernij; het is alleen in een maatschappij van
gelijken dat ware vrijheid kan ademen.

De ideologen van het kapitaal

In tegenstelling tot wat velen zeggen is er geen conflict tussen
vrijheid en gelijkheid. Het bestaan van de een brengt het noodzakelijke
bestaan van de ander met zich mee. Het zou alleen mogelijk zijn hier
anders over te denken als gelijkheid zou worden verward met
gelijkstelling of als werd gedacht dat vrijheid niet verwees naar de
gehele mens maar alleen naar aspecten van hem/haar. Beide fouten worden
gewoonlijk gemaakt door de ideologen van het kapitaal. Ze geloven dat
gelijkheid slechts de gelijke onderwerping van allen tegenover de staat
of het kapitaal betekent. Als zodanig vinden ze iedere autonome
uitdrukking van individualiteit of verschil een belangrijke bedreiging
van de gelijkheid. Velen geloven dan dat ze zelf de grote verdedigers
van vrijheid zijn door zich ten gunste van de vrijheid te verzetten
tegen gelijkheid!! Maar hun begrip van vrijheid is oppervlakkig en
zonder betekenis. Kapitalistische 'vrijheid' beperkt en onderdrukt de
vrije, onbelemmerde zelf-ontwikkeling van het individu, het vrije
autonome zelfbestuur van de eigen kwesties en de vrijheid die ontstaat
als angst, staatsgeweld en oorlog van de wereld worden verwijderd.
Kapitalistische 'vrijheid' bevat niet de vrije interactie van individuen
om samen te werken, vrij van hiërarchie en vrij van de altijd aanwezige
angst van werkloosheid die zo veel arbeidersklasse mensen voelen.

Nee, kapitalistische 'vrijheid' verwijst eenvoudigweg naar de vrijheid
om te bezitten, eigendom, mensen, arbeidskracht of wat dan ook te kopen
en te verkopen. Het vereist het bestaan van de staatsmachine om het
kapitalistische eigendom en hun recht om er mee te doen wat ze willen te
verdedigen. Hun 'vrijheid' verwijst alleen naar het economische; het
verwijst niet naar de mens zoals hij/zij in de maatschappij bestaat.

Vrijheid & maatschappij

Wij, aan de andere kant, als revolutionaire libertaire socialisten,
geloven dat mensen niet van de maatschappij kunnen worden gescheiden.
Mensen kunnen alleen in de maatschappij vrij zijn. In plaats van de
vrijheid te beperken is het het sociale van mensen dat ze vrij maakt.

Onder het kapitalisme heeft de sociale samenwerking van de mensheid een
groot deel van de mensheid vrij gemaakt van ziekte, hongersnood en
ondervoeding. Maar het is ironisch dat het het zelfde systeem is dat
voorkomt dat deze bevrijding universeel wordt. Het kapitalisme heeft ons
getoond dat we ons kunnen bevrijden van de belemmeringen die de natuur
aan ons heeft gesteld. Het is nu de hoogste tijd om ons te bevrijden van
de belemmeringen van het kapitalisme.

door Oisin Mac Giollamoir

*Deze bladzijde is van de afgedrukte versie van het Ierse anarchistische
blad 'Workers Solidarity'. We leveren ook PDF bestanden van
http://struggle.ws/wsm/pdf.html al onze publicaties die je kunt
afdrukken en op lokaal niveau verspreiden.

Druk het PDF bestand van dit nummer af

http://struggle.ws/wsm/pdf/ws/85.html

Druk het PDF bestand van het meest recente nummer af

http://struggle.ws/wsm/pdf/ws/85.html

Orig: (en) Ierland, The Workers Solidarity* # 85 - Thinking about
anarchism - Liberty.

_______________________________________________
A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl


A-Infos Information Center