A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) FDCA: 100 jaren van proletarische autonomie [it, en]

Date Fri, 12 Aug 2005 09:43:27 +0300


100 jaar geleden, in mei 1905, werd in Ivanovo-Voznesensk (een textiel
district van Moskou) de eerste arbeiders Sovjet geboren. Het platform
van eisen van de arbeiders uit het gebied streefde naar:
*de afschaffing van nachtwerk en overwerk
*een minimum maandloon
*de afschaffing van de "fabriek politie"
*de vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vergadering voor arbeiders.
De Sovjet bestond uit 110 afgevaardigden, had een collegiaal management
en de taken waren:
*het regelen van stakingen

*het blokkeren van alle aparte acties of onderhandelingen

*het verzekeren van de handhaving van de orde en het versterken van
organisatie tussen de arbeiders

*het verzekeren dat werk niet werd aanbevolen zonder een besluit van de
Sovjet.Dit is dan hoe de revolutionaire ervaring van het proletariaat in het
tsaristische Rusland begon en uiteindelijk zou leiden tot de opstand in
1917. Het was de "Eerste Russische Revolutie".

Na een serie lokale stakingen en de creatie van nieuwe organisatorische
vormen van arbeiders werd in oktober 1905 de Raad van Arbeiders
Afgevaardigden van St. Petersburg geboren. Deze Sovjet koos een
voorlopig uitvoerend comité van 22 leden (2 voor ieder district van de
stad, 2 voor iedere vakbond) en had een eigen krant. Het slaagde er in
de invoering van een 8 urige dag in de fabrieken in te voeren. De strijd
werd toen onderdrukt door ieder middel dat de bazen ter beschikking
stond, o.a. door 19.000 arbeiders te ontslaan.

Sovjets verschenen toen in alle industriële steden van Rusland.

Er waren ongeveer vijftig Arbeiders Raden en wat raden die werden
gevormd door soldaten en boeren. De beweging van arme boeren en
landarbeiders groeide met vormen van strijd die uiteen liepen van een
weigering belastingen te betalen tot het verdrijven van lokale
autoriteiten en landeigenaren.

1905 was daarom een extreem belangrijk voorbeeld voor het internationale
proletariaat, een ervaring die direct werd verbonden met de
proletarische structuren van zelfbestuur door raden die in Frankrijk
tijdens de Parijse Commune in 1871 werden geboren.

De Sovjets werden geheel georganiseerd door, beheerd door en werden
gevormd door proletariërs die streden voor hun eigen klasse belangen. Ze
waren organisaties die streefden naar klasse eenheid en de autonomie van
de arbeidersklasse.

Los van economische eisen hadden de Sovjets ook een geheel beleid dat
was gericht op het op een socialistische wijze veranderen van de
maatschappij. De volgende 10 jaren zagen een progressieve verspreiding
van klasse bewustzijn in de harten van het Russische proletariaat.

In feite kwamen de Sovjets in 1917 opnieuw in opstand om de voornaamste
actoren van de "tweede revolutie" in oktober te worden, waarna de
bolsjewistische partij, Lenin en Trotsky, hen vernietigden, eerst door
hen te misbruiken voor hun eigen doelen, later door alle sporen van
arbeiders controle of autonomie te verwijderen en, tenslotte, door
iedere oppositie tegen de dictatuur van de partij fysiek te elimineren.

De Sovjets van 1905 en van de periode van 1917 tot 1921, de fabriek
raden, de buurt raden, de "derde revolutie" van Kronstadt en de
Makhnovistische beweging in de Oekraine blijven mijlpalen in de
geschiedenis van proletarische autonomie en van de klassenstrijd tegen
de vijanden van de revolutie, van gelijkheid en van vrijheid. Ze vormen
een deel van de revolutionaire ervaringen van het proletariaat waarop de
anarchistisch communistische theorie gebaseerd is.

Federazione dei Comunisti Anarchici

Mei 2005

http://www.fdca.it/fdcaen

Van: Federazione dei Comunisti Anarchici <internazionale@fdca.it>

Orig: (en) FDCA: 100 years of proletarian autonomy [it]

_______________________________________________
A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl


A-Infos Information Center