A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Ýstanbul: Kentsel Dönüþüm Projesi'nde "Son Durak "

Date Mon, 8 Aug 2005 21:54:15 +0300 (IDT)


Kentsel Dönüþüm Projesi gerekçesiyle oturduklarý gecekondularý geçen hafta
yýkýlan, üstelik kiracý olduklarý için belediye tarafýndan yeni bir yer
tahsis edilmeyen ailelerin Güzeltepe'deki otobüs duraklarýnda kurduklarý
durakkondulara bugün "Yýkým Deðil Yiyecek Kolektifi" tarafýndan bir ziyaret
gerçekleþti.

Kentsel Dönüþüm Projesi'nde "Son Durak"

Durakkondu'larda yaþamaya çabalayanlarla sohbet eden, onlarýn baþta beslenme
ve saðlýk olmak üzere çeþitli sorunlarýný dinleyen Kolektif üyeleri çeþitli
semt pazarlarýndan dayanýþma ile topladýklarý sebze, meyve ve kuru bakliyat
gibi yiyecek maddelerini duraklarda yaþayanlara daðýttý.

Daha önceden de "Bomba Deðil Yiyecek" ve "Nato Deðil Yiyecek" isimleriyle
deðiþik etkinlikler yapan "Yýkým Deðil Yiyecek Kolektifi" önümüzdeki günlerde
yýkým yapýlan diðer mahallelere de gitmeyi planlýyor.

[Haber ve fotoðraflar:
http://istanbul.indymedia.org/news/2005/08/48932.php]

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center