A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Ierland, Workers Solidarity #87* - De G8, Live 8, en Afrika - de hypocrisie naar nieuwe niveau krijgen [en]

Date Thu, 04 Aug 2005 14:50:39 +0300


beter te maken te verwelkomen en degenen die zich concentreren op het
bekritiseren van inspanningen van anderen om de wereld te verbeteren
worden al gemakkelijk afgewezen als cynici en aanstellers. Dus, hoewel
grote aantallen mensen het idee van een beweging tegen armoede en voor
sociale gerechtigheid op initiatief van sommige van de rijkste mensen op
aarde (Bono en Bill Gates om er twee te noemen) een beetje vreemd
vonden, stelden de meeste mensen vast dat ze 'tenminste iets doen' en
daarom zouden moeten worden gesteund.

Echter, het is belangrijk ons af te vragen waar ze eigenlijk om vroegen
en of dat op zichzelf iets goeds was. Een van de vastgestelde doelen van
Live 8 en Make Poverty History was om het bewustzijn over Afrika te
verhogen. Dat is allemaal heel goed, maar wat voor bewustzijn wordt
verhoogd? Er is nauwelijks een persoon in de wereld die zich niet
realiseert dat Afrika arm is. Voorbij de eenvoudige boodschap van
Afrika's armoede - op zichzelf niet al te nuttig - lijkt de boodschap
van de mobilisaties te zijn geweest dat de G8 leiders, d.w.z. de leiders
van de VS, Groot Brittanië, Frankrijk, Duitsland, Japan, Italië, Canada
en Rusland zouden kunnen worden overgehaald om Afrika te helpen door
schulden kwijt te schelden. Helaas is deze boodschap zo bedrieglijk dat
het, in plaats van het bewustzijn te verhogen, dient om illusies over
hoe de wereld werkt te versterken.

De werkelijkheid van de G8

De leiders van de G8 zijn helemaal niet mensen die hun dagen doorbrengen
met zich zorgen te maken over hoe ze Afrika uit de armoede kunnen
helpen. In werkelijkheid besteden ze hun werktijd om actief zeker te
stellen dat Afrika arm blijft en ze doen dit nogal bewust. Historisch
gezien koloniseerden de rijke naties Afrika en zetten ze
imperialistische regeringen op om een regelmatige stroom van rijkdom van
Afrika naar het Westen te verzekeren. Sinds het einde van de directe
kolonisatie is er in werkelijkheid weinig veranderd. De rijke naties
interveniëren nog steeds regelmatig om hen gunstig gestemde militaire
dictaturen te steunen en om te verzekeren dat hun economische belangen
veilig blijven.

Westerse regeringen waren direct verantwoordelijk voor de brutale en
corrupte regeringen van monsters als Mobutu, Moi, Taylor en veel, meer
brutale dictators. Al het historische bewijs suggereert dat ze nogal
blij waren om enorm veel lijden te veroorzaken om hun economische
belangen veilig te stellen en er is geen bewijs dat hun beleid een ander
doel heeft.

Militaire interventie

Terwijl ze nu minder snel zijn met het gebruiken van militaire macht
(hoewel ze dat nog steeds doen - Liberia en de Ivoorkust zijn in de
laatste 3 jaren 'binnengevallen' door Westerse troepen) is dit alleen
omdat ze dit niet hoeven te doen. De schuldencrisis van de jaren '80 van
de Derde Wereld leidde er toe dat de meeste Afrikaanse landen zwaar in
de schulden zitten bij internationale financiële instituties als de
Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds.

Veel van deze schulden waren oorspronkelijk uitgeleend door Westerse
banken aan Afrikaanse dictators (meestal uitgezocht door Westerse
regeringen), zodat ze hun bevolkingen konden brutaliseren en de continue
stroom van rijkdom en natuurlijke hulpbronnen van Afrika naar het Westen
konden veilig stellen. Gezien de aard van de internationale financiering
moeten Afrikaanse staten enorme rente percentages betalen en nu hebben
de meeste van hen veel meer terugbetaald dan ze ooit hebben geleend,
maar ze moeten nog verschillende keren meer betalen.

Deze schuld is door de Westerse naties als een zeer machtige stok
gebruikt. Gedurende de jaren '80 en '90 legden ze Structurele Aanpassing
Programma's op aan Afrikaanse landen die moeilijkheden hadden bij het
terugbetalen van hun leningen. Deze programma's waren ontworpen om zeker
te stellen dat landen waar de bevolking om kwam van de honger in staat
waren de rente op hun schulden aan Westerse banken te betalen - "macro
economische stabiliteit" in economisch jargon. In feite dwongen ze
Afrikaanse landen om te bezuinigen op sociale uitgaven, het ontslaan van
grote aantallen ambtenaren en meer van hun geld te besteden aan
terugbetaling. Als gevolg hiervan geven de meeste Afrikaanse landen meer
geld aan Westerse banken dan ze besteden aan gezondheidszorg of onderwijs.

Schuldenverlichting

Maar natuurlijk, ondanks hun schandelijke verleden, zou het
kwijtschelden van de schuld tenminste een begin in de goede richting
zijn? Dit zou het geval kunnen zijn als de G8 er over dacht schulden
kwijt te schelden, maar in werkelijkheid is hun schuldenverlichting
programma weinig meer dan de structurele aanpassing verkleed als
liefdadigheid. Slechts een klein aantal landen komt in aanmerking voor
het schuldenverlichting programma (nu 18 in Afrika) en ze zijn in feite
uitgekozen vanwege hun loyaliteit tegenover het Westerse kapitalisme. De
schulden verlichting heeft ook een aantal voorwaarden die "het
eli,mineren van belemmeringen voor particuliere investering, zowel
vanuit eigen land als vanuit het buitenland", eisen.

Dit is een andere manier om te zeggen dat ze een einde aan dingen als
gratis watervoorziening, gratis openbaar onderwijs en gezondheidszorg
eisen, aangezien al deze dingen duidelijk een belemmering voor
particuliere investering zijn. Dus in feite zullen van de regeringen die
loyaal zijn aan de G8 de schulden worden kwijtgescholden, zo lang ze
beloven te stoppen geld uit te geven aan de armen - nauwelijks een heel
goed plan om om te gaan met armoede. Als het er op aan komt is
schuldenverlichting gewoon een andere macro-economische stabiliteit
maatregel. Schulden aan banken die nooit zouden worden terugbetaald
zullen worden terugbetaald door Westerse belastingbetalers en Afrikaanse
regeringen zullen er van worden weerhouden in de toekomst opnieuw zulke
schulden te krijgen door zeker te stellen dat ze niet in de verleiding
komen geld aan de armen te besteden. Goed voor de banken, slecht voor
ieder ander.

Live 8 en Liefdadigheid

Uiteindelijk zijn de Live 8 en MPH campagnes deel van het probleem in
plaats van de oplossing. Ze bouwen een mythe op over schuld en de rol
van de rijke naties daarbij. Voor Bob en Bono kwam het neer op een
mengsel van politieke naiviteit en uit de hand gelopen ego's. Voor de
liefdadigheid en NGO's die er bij betrokken waren was het een eenvoudig
en zeer effectief PR instrument en iets dat geld op bracht, dus hoewel
velen van hen waarschijnlijk wisten hoe slecht het allemaal was, stelden
ze dit niet aan de kaak om gebruik te maken van de beste kans op
fondswerving van het decennium.

Het werd overgelaten aan het kleine aantal radicalen, anarchisten en
socialisten, om aan te tonen dat de keizer geen kleren had. Een groep
van ouder wordende rock sterren die rond politici rondhangen zal de
wereld niet veranderen, in het bijzonder als de politici de zelfde
mensen zijn die hun werktijd besteden met zeker te stellen dat Afrika
arm blijft. Uiteindelijk zal iedere beweging tegen Afrikaanse armoede in
het westen niet meer zijn dan een middel van rijke en hypocriete mensen
om hun geweten gerust te stellen, tenzij het dit duidelijke probleem aan
de kaak stelt. Om mensen in Afrika te helpen is een beetje liefdadigheid
niet de eerste stap. De eerste stap is om te stoppen met ze te trappen.

Door Chekov Feeney

Deze bladzijde is van de afgedrukte versie van het Ierse anarchistische
blad 'Workers Solidarity'.

http://struggle.ws/wsm/paper.html

We leveren ook PDF bestanden van al onze publicaties, die je kunt
afdrukken en op lokaal niveau verspreiden.

http://struggle.ws/wsm/pdf.htmlOrig: (en) Ireland, Workers Solidarity #87* - The G8, Live 8, and Africa
- Taking hypocrisy to new levels.

_______________________________________________
A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl


A-Infos Information Center