A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Mehmet Tarhan'ýn duruþmasý baþladý

Date Thu, 4 Aug 2005 09:12:17 +0300 (IDT)


Vicdani/total retçi Mehmet Tarhan'ýn "emre itaatsizlik" suçlamasýyla
yargýlandýðý iki davanýn, birleþtirilerek bugüne ertelenen mahkemesi
þu saatlerde görülmeye baþlandý. Sivas Askeri Mahkemesi'nde yapýlan
duruþmayý aralarýnda yabancý katýlýmcýlarýn da olduðu 18 kiþi izliyor.
Ayrýntýlarý iletmeye devam edeceðiz... 09:15/04.08.2005 - Ainfos

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center