A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ TŁrkÁe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) [Fabel Nieuws] Doe mee aan de Euro-Mayday!

From <info@defabel.nl>
Date Sun, 24 Apr 2005 21:53:24 +0200 (CEST)


___________________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
-________________________________________________

Gesettelde PvdA-ers die samen de Internationale zingen, dat is alles wat er
overgebleven lijkt van de ooit zo strijdbare dag van de arbeid. In een
reeks Europese steden wordt nu echter geprobeerd om 1 mei weer een militant
karakter te geven. Ook in Amsterdam wordt in 2005 zo'n Euro-Mayday
georganiseerd. Die begint in kraakkroeg Vrankrijk, Spuistraat 216, om 14:00
uur. Meer informatie op de Precair Forum-website <www.precairforum.nl/>.
Het gaat de organisatoren niet om terugkeer naar "die goeie oude tijd" van
de jaren 70 met zijn ideaal van de baan-voor-het-leven. De tijd van de
welvaartsstaat is ook definitief voorbij. "Na zoveel jaren stapje voor
stapje achteruit geduwd te worden, is het tijd om uit het defensief te
komen, om een nieuwe politieke verbeelding en een nieuwe taal te
ontwikkelen. Om een plek te ontdekken, in de omstandigheden van nu,
waarvandaan nieuwe eisen geformuleerd kunnen worden", schrijven ze. Men
denkt daarbij aan een basisinkomen en aan flexicurity, de vrijheid om
minder en flexibel te werken, maar dan wel met dezelfde sociale rechten als
de traditionele fulltimers.

Het idee van de Euro-Mayday stamt uit ItaliŽ, Spanje en Frankrijk. Daar
gaan steeds vaker tienduizenden precaire flexwerkers de straat op. Ze
proberen enthousiast nieuwe vormen van sociale strijd te ontwikkelen,
uiteenlopend van strijdbare informele vakbonden tot grote
onteigeningsacties in supermarkten. In de zomer van 2004 staakten in
Frankrijk "de intermittents", een beweging van decorbouwers, technici en
deeltijdacteurs. Om hun eisen kracht bij te zetten legden ze alle Franse
culturele festivals plat, onderbraken ze het Franse 8 uur journaal en
blokkeerden ze het filmfestival van Cannes.

Op 1 mei 2004 trokken 100 duizend geprecariseerde arbeiders door het
centrum van Milaan. In Barcelona gingen die dag ook een kleine 10 duizend
mensen de straat op. "Het precariaat", zoals de flexwerkers schertsend wel
genoemd worden, bestond daar uit een coalitie van onder meer sexwerkers,
migrantenorganisaties, buurtorganisaties en krakers. In ItaliŽ en Spanje
heerst grote werkloosheid en er bestaat een enorme zwarte arbeidsmarkt. Die
situatie is dus nauwelijks vergelijkbaar met Nederland. Maar op termijn zal
het Europese neo-liberale beleid waarschijnlijk voor meer en meer
gelijkschakeling gaan zorgen.

Mayday! Mayday!

De organisatoren van de Amsterdamse Euro-Mayday hebben de internationale 1
mei-oproep "Mayday! Mayday!" vertaald en verspreid: "Precairheid is nu in
Europa de meest wijdverspreide werk- en leefomstandigheid. Het raakt
iedereen wel in een of ander deel van zijn of haar leven. Uit vrije wil of
opgelegd, precairheid is een steeds algemenere conditie die ervaren wordt
door de meerderheid van de mensen. Precaire mensen zijn nu een van de
belangrijkste pilaren van de productie van rijkdom in de maatschappij.
Ondanks dat zijn wij onzichtbaar en tellen we niet mee in de traditionele
vormen van sociale en politieke representatie. Als Precairen van Europa
gaan wij, flex-, temp- en netwerkers, migranten, studenten, onderzoekers,
ongemotiveerde loonslaven, pissed-off parttimers, werklozen en principiŽle
werkweigeraars, over tot actie om het heden naar onze hand te zetten, om te
strijden voor nieuwe collectieve rechten en voor werkelijk vrije keuze in
onze levens. Daarom bouwen wij met dit netwerk aan een Europese publieke
ruimte, om nieuwe vormen van sociale samenwerking te creŽren, nieuwe
mogelijkheden om onze ervaringen, vaardigheden en middelen te delen. Dat
alles met als doel om een nieuwe verbeelding van sociaal radicalisme in het
leven te roepen. Wij roepen iedereen op in Helsinki, Barcelona, Hamburg,
Luik, Ljubljana, Sevilla, Milaan, Kopenhagen, Amsterdam, Parijs, Wenen,
Londen, GenŤve en Stockholm om te participeren in het Mayday-proces. Doe
mee met de internationale actiedag op 2 april tegen uitzettingscentra, voor
vrije migratie en de vrijheid van vestiging. Kom op 1 mei naar de
Euro-Mayday parades of doe mee aan de acties die plaatsvinden in de straten
van Europa. Wij gaan over tot actie om onze eigen levens te bepalen.
Precairen van de wereld, er is een wereld van vrijheden om voor te vechten!"

*******************
Wil je regelmatig (max. 2 x per week) actie-aankondigingen en
discussiestukken van De Fabel ontvangen? Stuur een e-mailtje naar
info@defabel.nl met daarin "Fabel Nieuws". Afmelden met een mailtje " stop
Fabel Nieuws" . Alle "Fabel Nieuws"-berichten vind je ook op
www.defabel.nl/e01.htm
*******************
DE FABEL VAN DE ILLEGAAL
Koppenhinksteeg 2, 2312 HX Leiden, The Netherlands
+31-71-5127619 (tel), +31-71-5134907 (fax),
info@defabel.nl (e-mail),
www.defabel.nl (Website), www.gebladerte.nl (Archief).
Bereikbaar op werkdagen/open at workdays: 14:00-17:00.
Spreekuur illegalen: woensdag/
consultation for undocumented: wednesday 14:00-17:00.
Girorekening 4418467 t.n.v. De Fabel van de illegaal, Leiden.


*******
*******
****** The A-Infos News Service ******
News about and of interest to anarchists
******
COMMANDS: lists@ainfos.ca
REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
HELP: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
INFO: http://www.ainfos.ca/org

-To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos Information Center