A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) daire A kapısını açıyor…

From Worker <a-infos-tr@ainfos.ca>
Date Thu, 21 Apr 2005 17:30:42 +0200 (CEST)


---------------------------------------------------------------
A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
---------------------------------------------------------------

daire A kapısını açıyor…
Biraradalığı yalnız duygu olarak değil, yüz yüze iletişim halinde bir iş
kotarmak olarak algılayan biz bir grup anarşist, dairemizin kapısını
açıyoruz. Burada anti hiyerarşik, anti otoriter, anti militarist ve anti
seksist ilkelere sahip anarşist ve anti otoriterlerle ilişki ve
iletişimimizi yüz yüze hale getirip buluşmak istiyoruz.
Biliyoruz ki, anarşistlerin sembolü olan A’nın dışındaki daire birliği,
biraradalığı simgeler. Bir kolektif olarak yola çıkan bizler de, bu
çalışmanın dışındaki birey ya da gruplarla birlikte organizasyonlar
yapabilmek ve buluşmalarımızdan projeler çıkarmak arzusundayız. Bu
doğrultuda önceden aylık olarak planlayacağımız programlara getirilecek
etkinlik vb. önerilere de açığız.

Dairemiz iki oda bir salon, şirin mi şirin. Odalardan birini eski-yeni,
Türkiye ve dünyada çıkmış anarşist ve anti otoriter kaynakların
bulunabileceği bir arşiv odası olarak değerlendireceğiz. Fotokopi
makinemizle isteyenlere çoğaltma yapılabilecek bu arşivde, dergiler,
kitaplar, bildiriler ve fanzinler bulunacak. Diğer oda ise, anti
militaristlerin, kadın inisiyatiflerinin, eşcinsel hareketin ve diğer anti
otoriter oluşumların iç toplantıları için kullanılabilecek.

Salon ise genel toplanma, film gösterimleri ve düzenli olarak yapmayı
planladığımız tartışma toplantıları ve sunumlar için kullanılacak. Pazartesi
hariç her gün 13.00-22.00 arası Tuğba arkadaşımız dairemizi açacak. Bu
arkadaşımızın yaşamını idame ettirebilmesi amacıyla makul fiyatlara
çay/kahve ve bazı yiyecekler de bulunacak.

daire A, 30 Nisan saat 19.00’da bir açılış ve destek partisiyle kapısını
açıyor. Tüm anarşistleri ve anti otoriterleri bekleriz…

daire A
“siyasi müstakil daire”

dairea@operamail.com
Süslü Saksı Sok. No:10 D:3 Taksim/İstanbul
(İstiklal Cad. İmam Adnan Sokağın bitiminde karşı bina)*******
****** A-Infos Haber Servisi ******
Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
******
BİLGİ: http://ainfos.ca/org http://ainfos.ca/org/faq.html
YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
ÜYELİK: lists@ainfos.ca adresine e-posta'nın ana
kısmında "subscribe listeadı eposta@adresiniz"
içerikli e-posta atın. Üyelikten çıkmak için ise
"unsubscribe listeadı eposta@adresiniz" içerikli mail
atın.

Tüm listeler için seçenekler: http://www.ainfos.ca/options.html


A-Infos Information Center