A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Total retçi Mehmet Tarhan hakkındaki mahkeme belgesi

From Worker <a-infos-tr@ainfos.ca>
Date Wed, 20 Apr 2005 07:18:36 +0200 (CEST)


---------------------------------------------------------------
A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
---------------------------------------------------------------

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
1- Sanığa iddianame ve duruşma gününün tebliği ile tebellüğ belgesinin
gönderilmesi, duruşmada hazır bulundurulması içim Sivas As.Cezaevi Mdlüğüne
müzekkere yazılmasına,
2- Sanık müdafii Av.Abdullah ÖZTÜRK’e iddianame ve duruşma gününün zarfla
tebliğine,
3- Sivas 5.P.Eğt.Tug.K.lığı As.Savcılığına müzekkere yazılarak; sanığın
eşcinsel olduğu yönündeki beyanı dikkate alınarak, en yakın Askeri hastanede
3 haftayı geçmeyecek şekilde müşahade altına alınarak, ayrıca T.C.K. nun
46-47 nci maddelerinden istifade edip edemeyeceğininde ruh hastalıkları
uzmanınca tutulacak olan raporla tespit edilerek, düzenlenecek olan her iki
rapor ve suç dosyası aslının ivedi mahkememize gönderilmesinin istenilmesine,
4- Askeri savcılıkta Sivas nüfus md.lüğüne(D/39), Adli sicil
md.lüğüne(d/38), Tokat 48.p.a.1.tb.k.lığına(d/37) ve İslahiye
As.şb.bşk.lığına yazılan(d/36) müzekkere cevaplarının beklenilmesine,
Bu sebeplerle duruşmanın 28.04.2005 günü saat 09.00’da yapılmasına tensiben
karar verildi. 15.04.2005*******
****** A-Infos Haber Servisi ******
Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
******
BİLGİ: http://ainfos.ca/org http://ainfos.ca/org/faq.html
YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
ÜYELİK: lists@ainfos.ca adresine e-posta'nın ana
kısmında "subscribe listeadı eposta@adresiniz"
içerikli e-posta atın. Üyelikten çıkmak için ise
"unsubscribe listeadı eposta@adresiniz" içerikli mail
atın.

Tüm listeler için seçenekler: http://www.ainfos.ca/options.html


A-Infos Information Center