A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) [Online Medya'dan] Silahlı Kuvvetlerde Eşcinsel Karşıtlığı

From Worker <a-infos-tr@ainfos.ca>
Date Fri, 15 Apr 2005 17:58:45 +0200 (CEST)


---------------------------------------------------------------
A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
---------------------------------------------------------------

Eşcinsel örgütleri, insan hakları savunucuları, hukukçular ve hekimler
ordunun eşcinsellere yönelik uygulamalarına tepkili.
Türk Silahlı Kuvvetleri eşcinselliği "ruh hastalığı" olarak tanımlıyor;
eşcinsellerin askerlikten muaf tutulması için "pornografik görüntü" istiyor.
Ordunun eşcinselleri "insan yerine koymayıp aşağıladığını" söyleyen eşcinsel
örgütleri kişinin beyanının yeterli olması gerektiğini söylüyor.
İnsan hakları savunucuları uygulamanın kişilik haklarının ihlali olduğunu;
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvurulabileceğini belirtiyor.

Total retçi Tarhan zorla askere alınmak isteniyor

Vicdani/total retçi Mehmet Tarhan 'ın geçtiğimiz cuma günü zorla askere
alınmak üzere gözaltına alınarak Sivas'taki Askeri Cezaevi'ne kapatılması
üzerine "zorunlu askerlik", "eşcinsellerin askere alınması" ve "vicdani ret"
tartışmaları tekrar gündeme oturdu.

Tarhan, halen Askeri Mahkeme'ye çıkarılmak üzere kapatıldığı hücrede
beklerken, hukukçular ve hekimlere göre, uygulama ne hukuka, ne insan
haklarına, ne de etiğe uygun.

"Şiddetin her türlüsü insanlık suçudur" diyerek 2001 yılında vicdani reddini
açıklayan Tarhan, bu tarihten beri sivil itaatsizlik eylemlerini sürdürüyor.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Kaos GL, Türkiye'de "vicdani ret" hakkının
tanınmadığını belirterek, bu hakkını kullanan kişilere tutuklama ve hapisle
karşılık verildiğini belirtiyor.

Örgütün açıklamasında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eşcinselliği hastalık
olarak kabul ettiği, eşcinsel subayları işten attığı ve eşcinsel askerleri
raporladığına dikkat çekiliyor, "Türkiye, eşcinselliği hastalık olarak gören
tek NATO ordusuna sahiptir" deniliyor.

Mehmet Tarhan'ın eşcinsel olmasından dolayı askeri psikiyatrinin kendisine
verebileceği "çürük" raporu ile "askerlik sorunu"ndan kurtulma tercihini
kullanmayacağını anlatan Kaos GL'den Ali Erol, buna karşın ordunun bu yolu
zorlayacağı izlenimi edindiklerini kaydediyor.

Erol şunları söylüyor:

"Erkeklik ve askerlik sarmalı ile kuşatılmış olan Türkiye toplumunda
cinsiyetçilik ve homofobi eksik olmadı. Militarist kurumlar, eşcinsellere
hele askerlik sözkonusu olduğunda pervasızca yaklaştı; eşcinselleri
aşağıladı, yaraladı ve hayatı zehir etti. Kadınların ve eşcinsel erkeklerin
dışlanması, erkeklik ideolojisinin bir sonucudur. Bu ideoloji ve onun hayat
bulduğu kurumların başında gelen ordu, eşcinselliği 'ibnelik'ten ibaret
gördüğünden eşcinsel bireyi, insan yerine koymayıp aşağılar; ruhuna ve
kişiliğine saldırır. Hakaret eder, değersizleştirir".

Eşcinsellik orduya göre "ruh hastalığı"

"Homoseksüalite, transvestizm ve diğerleri", Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık
Yeteneği Yönetmeliği'nde "psikoseksüel bozukluk" diye tanımlanıyor.

"Hastalıklar ve Arızalar Listesi" başlığı altında ele alınan Madde 17'de,
"Bu fıkralarda gösterilen hastalık ve arızası bulunan kişiler için TSK'de
görev yapamaz" kararı veriliyor.

Yani kanuna göre eşcinsellik bir "ruh hastalığı". Bir kişi "abartılı ve çok
belirgin" yani alenen eşcinselse askerlik yapamayacağı karar altına
alınıyor.

Kanıt: Pornografik görüntü

Bir eşcinselin askere gitmemek için "çürük raporu" alması gerekiyor. Ancak
bu raporu almak hiç kolay değil. Lambda İstanbul'dan Çağdaş Babaoğlu "Bizler
her şeyden önce psikoseksüel bozukluk gerekçesiyle askerlikten men edilmek
yerine, kişinin beyanının yeterli olması gerektiğini savunuyoruz. Ama
Türkiye'de işler böyle yürümediği gibi, askeri doktorlardan oluşan heyet,
raporu vermek için akıl almaz yöntemler uyguluyor" diyor.

Örgütün kurduğu Danışma Hattı'na gelen telefonlar ve yüz yüze görüşmelerden
elde edilen bilgilere göre, askeri heyet rapor için başvuranlardan,
eşcinselliklerinin bir kanıtı olarak iç tüzük ve yönetmeliklerinde
olmamasına karşın, "pasif anal ilişki" içinde olduklarını gösterir
pornografik görüntü (yüzünün göründüğü fotoğraf veya video bandı) talep
ediyor.

Askeri hekimlerin ve hastane personelinin eşcinsel ve transseksüellere karşı
aşağılayıcı bir biçimde davrandıklarını anlatan Babaoğlu, anal ilişkinin bir
kanıtı olabileceğini düşünen kimi hekimlerin, eşcinselliği makattan muayene
ederek tespit etme girişiminde bulunduklarını anlatıyor.

BİA Haber Merkezi (bianet.org) Alev KARAKARTAL*******
****** A-Infos Haber Servisi ******
Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
******
BİLGİ: http://ainfos.ca/org http://ainfos.ca/org/faq.html
YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
ÜYELİK: lists@ainfos.ca adresine e-posta'nın ana
kısmında "subscribe listeadı eposta@adresiniz"
içerikli e-posta atın. Üyelikten çıkmak için ise
"unsubscribe listeadı eposta@adresiniz" içerikli mail
atın.

Tüm listeler için seçenekler: http://www.ainfos.ca/options.html


A-Infos Information Center