A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Mehmet Barış'ı Seviyor: Total Retçi Mehmet Tarhan’a Özgürlük!

From Worker <a-infos-tr@ainfos.ca>
Date Wed, 13 Apr 2005 22:49:37 +0200 (CEST)


---------------------------------------------------------------
A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
---------------------------------------------------------------

Eşcinsel ve vicdani/total retçi Mehmet Tarhan, 8 Nisan 2005 günü, kitap
fuarında çalışmak için gittiği İzmir'de kaldığı otelde polislerce
gözaltına alınarak askerlik bürosuna teslim edildi. Askerlik Şubesi’nin
Jandarma Karakolu’na götürdüğü Mehmet Tarhan, zorla askere alınmasına
karşı sivil itaatsizlik eylemini sürdürdüğünden, su an Sivas’ta, askeri
bir cezaevinde hücrede tutuluyor.
Mehmet Tarhan, 27 Ekim 2001'de, Ankara İnsan Hakları Derneği'nde, “Savaşın
insan kaynaklarını kurutun. Şiddetin her türlüsü insanlık suçudur” diyerek
Vicdani Reddini açıklamış bir eşcinsel ve anarşisttir. Kendisini, adresini
gizleme gereği duymadan savaşa ve militarizme karşı, açıktan ve önceden
ilan ederek sivil itaatsizlik eylemlerini sürdürmüştür. Militarist aygıta,
zorunlu askerlik dahil, hiçbir şekilde hizmet etmeyeceğini daha önce
kamuoyuna ilan eden Mehmet Tarhan’ın, ırkçı ve milliyetçi söylemlerin
yükseldiği bir dönemde gözaltına alınması ve askeri hücrede tutulması
büyük kaygı uyandırmaktadır.
Türkiye’de askerlik:

Türkiye’de askerlik zorunludur.

Vicdani red hakkı tanınmamaktadır. Vicdani redciler, zorla askere
alınmalarına itaat etmediklerinden, gösterdikleri sivil direnişe tutuklama
ve hapisle karşılık verilmektedir.
Türk Silahlı Kuvvetleri, eşcinselliği hastalık olarak kabul etmekte,
eşcinsel subayları işten atmakta ve eşcinsel askerleri raporla
damgalamaktadır.
“Psiko-Seksüel Bozukluk: Eşcinsellik” şeklinde raporlanarak damgalanan
eşcinseller, aldıkları bu rapor ile diğer sosyal alanlarda ve çalışma
hayatında maddi ve manevi ayrımcılığa ve hak ihlallerine maruz
kalmaktadırlar.
Türkiye, NATO ülkeleri arasında, eşcinselliği hastalık olarak gören tek
orduya sahiptir.
Türkiye’de anarşistler ve Yehova Şahitleri, vicdani redlerinden dolayı
askerlik yapmak istememektedirler.
Türkiye’de militarist kültür:
"Erkeklik" ve "Askerlik" sarmalı ile kuşatılmış olan Türkiye toplumunda,
cinsiyetçilik ve homofobi eksik olmadı.Militarist kurumlar, eşcinsellere, hele ki askerlik sözkonusu olduğunda,
pervasızca yaklaştı, aşağıladı, damgaladı ve hayatı zehir etti. Başta ordu
kurumu, bir eşcinsel için, eşcinsel olarak ulaşılması mümkün olmayan bir
lütuf olarak sunuldu. "Erkeklik"in ve kurumsal militarizmin kalesi olarak
bilinen "ordu" kurumunun, kadınları ve eşcinsel erkekleri dışlaması,
onların askerlik yapıp, savaşamayacağı anlamına gelmez elbette. Kadınların
ve eşcinsel erkeklerin dışlanması, erkeklik ideolojisinin bir sonucudur.
Bu ideoloji ve onun hayat bulduğu kurumların başında gelen ordu,
eşcinselliği "ibnelik"ten ibaret gördüğünden eşcinsel bireyi, insan yerine
koymayıp aşağılar; ruhuna ve kişiliğine saldırır. Hakaret eder,
değersizleştirir.
Militarizmin ideolojik yaklaşımına, Türkiye’deki askeri psikiyatri
bilimsel zemin sunmaktadır. Türkiye'de askeri psikiyatri hâlâ Amerikan
Psikiyatri Birliği'nin DSM II'sini kullanır. Yani askeri psikiyatriye göre
eşcinsellik, günümüz psikiyatri literatürünün tersine psiko-seksüel bir
patolojidir. Psiko-seksüel bir "bozukluk"u bulunanlar isteseler de
askerliğe alınmazlar. Eğer sonradan ortaya çıkarsa da yine aynı yaklaşım
sözkonusudur. Bu aşamada ise "gayri tabiî mukarenet" ile ilgili yasa
devreye girer. Sözkonusu yasa ile "homoseksüel ilişki" kuran askerin Türk
Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilişiği kesildiği gibi adı geçen ilişkinin
"doğal" olmadığı da baştan belirtilir!
Bununla birlikte fiili durum her zaman kağıt üzerinde yazdığı gibi
olmamaktadır. Eşcinselliğini gizleyerek askere gidenler ve eşcinsel
olmadığı halde "askerocağı"nda kendi cinsi ile cinsel ilişkiye girenler
hayatın bilinen gerçeklerindendir. Bu durum ortaya çıktığında üç yaklaşım
sergilenegelmektedir. Bunlar, göz yumma, birliğin adının çıkmaması için
görmezden gelme; ilgili kişileri farklı yerlere sürme; ve özellikle
kendini eşcinsel olarak gören biriyse rapor verip "gönderme" şeklindedir.
Tahmin edilebileceği gibi bu yaklaşımlardan hangisinin uygulanacağı
duruma, yere ve subaylara göre farklılık gösterebilmektedir.
Mehmet Tarhan’a Özgürlük!

Eşcinsel ve vicdani redçi Mehmet Tarhan, açık eşcinsel olmasından dolayı
askeri psikiyatrinin kendisine verebileceği “çürük” raporu ile “askerlik
sorunu”ndan kurtulma tercihini kullanmayacağını, kamuoyuna yönelik vicdani
red deklarasyonunda açıklamıştı.

Vicdani red bir bir insan hakkı olarak tanınsın!

Vicdani redçilere yönelik gözaltılar durdurulsun ve askeri cezaevinde
hücrede tutulan redciler salıverilsin!
KAOS GL*


*[Kaos GL antihiyerarşik, antikapitalist bir gey-lezbiyen grubudur.]*******
****** A-Infos Haber Servisi ******
Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
******
BİLGİ: http://ainfos.ca/org http://ainfos.ca/org/faq.html
YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
ÜYELİK: lists@ainfos.ca adresine e-posta'nın ana
kısmında "subscribe listeadı eposta@adresiniz"
içerikli e-posta atın. Üyelikten çıkmak için ise
"unsubscribe listeadı eposta@adresiniz" içerikli mail
atın.

Tüm listeler için seçenekler: http://www.ainfos.ca/options.html


A-Infos Information Center