A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Groot Brittanië, AF – Resistance #71 – Maart 2005 (en)

From Rob Visser <rvisser@antenna.nl>
Date Sun, 10 Apr 2005 19:51:02 +0200 (CEST)


___________________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
-________________________________________________

OORLOG TEGEN DE OORLOG
Als er een oorlog is wordt de menselijkheid verslagen. Als de machinerie
van confrontatie is begonnen volgt het een eigen logica, die voorbij
gaat aan de mensen die op zijn pad worden vertrapt, waar het over heen
walst. Als de oorlog wordt verklaard worden alle dingen die ons tot mens
maken afgeschaft. Mededogen, medelijden, verlangen naar de waarheid,
gelijkheid en rechtvaardigheid, zorg voor anderen, vrijheid en rebellie
worden als eersten verboden. De wetten van confrontatie stellen dat de
vijand niet langer een persoon is die gevoelens kan hebben, is slechts
een ding dat moet worden vernietigd, en dat de verschrikkelijke daden
die ze verrichten in tienvoud moeten worden teruggeslagen. Anders zou de
nederlaag volgen. Als de oorlog begint wordt het geheel van de vijandige
zijde vervreemd van ons concept van menselijkheid, omdat onze daden
anders niet gerechtvaardigd zouden zijn. In deze dagen van algemeen
conflict en preventieve oorlogen valt een afschuwelijke hoeveelheid
mensen onder deze categorie. De rangen van de mensheid worden snel
uitgedund. We worden allemaal verslagen door dit Nieuwe Orde beleid.

Conflict is diep geworteld in de kapitalistische maatschappij. Het is
alleen maar natuurlijk dat als er ongelijkheid is er confrontatie zal
zijn, in het bijzonder als er het niveau van onrechtvaardigheid is dat
er nu is. Wat jaren geleden was er nog hoop op vooruitgang, die de
ongelijkheid zou gelijk trekken terwijl de produktie zich uitbreidde,
waardoor de niet bezittenden spullen goedkoper zouden kunnen krijgen.
Aangetoond werd dat het omgekeerde gebeurde. In de keuze tussen duizend
rijst schalen en een digitale mobiele camera, werden de schalen verkocht
om de ene telefoon te kopen. De wanhoop verspreidt zich, en oorlog
stapelt zich op, volgend op het pad van de neoliberale misleiding.

Grotere, meer duidelijke veranderingen zijn nodig. Hervorming was nooit
een valide optie, maar nu zal het niet eens onze gewetens sussen.

Maar al te vaak wordt vergeten dat er andere manieren zijn om met
problemen om te gaan. Politici, in het bijzonder op sommige niveaus en
in sommige naties, benadrukken het idee van conflict en confrontatie.
Ook de vuile rijken doen dat, je weet wie ze zijn, alsof ze nooit hulp
van iemand hebben gehad toen ze hun rijkdommen verdienden, terwijl het
zeer waarschijnlijk is dat ze deze al bij hun geboorte bezaten.

Ook sommige denkers doen het, betaald door de zelfde vuile rijken, die
roepen over sociaal Darwinisme, conflict tussen beschavingen. Omdat ze
de media bezitten en ze bombarderen iedereen met deze ideeën,
uiteindelijk gaan veel mensen geloven dat oorlog de natuurlijke situatie
in de maatschappij is en dat de winnaar alles mag grijpen. Maar we weten
dat samenwerking en solidariteit valide manieren zijn om kwesties op te
lossen, en veel betere manieren. In feite is alles beter dan de oorlog
die ze de mensheid hebben verklaard.

Ze weten hoe dit conflict hen kan dienen. Politici komen vooruit in hun
carriere als ze hard zijn tegenover immigranten, asielzoekers … iedere
zwakkere groep die ze tot de vijand, de zondebok hebben uitgeroepen.
Nationalisme en godsdienst worden door degenen die in niets anders dan
macht geloven gebruikt om mensen te manipuleren. Bedrijven gebruiken
staten om oorlog te voeren en toegang te krijgen tot grondstoffen, zoals
nu in Irak, en politici bepalen de manier van redeneren om de werkelijke
motieven te verbergen.

De rijken roepen zichzelf uit tot de eerlijke winnaars van een
concurrentie die nooit heeft plaatsgevonden.

Maar hun belang is niet ons belang. We moeten uit deze logica van oorlog
stappen voordat we er dieper in zinken en het zich verspreidt naar meer
hoeken van de planeet. Als arbeiders is het in ons belang dat niemand in
het leger gaat, werkt in wapenhandel bedrijven of op wat voor manier dan
ook betrokken is bij de militaire inspanningen. Wat we in ons alledaagse
leven doen is niet onschuldig.

Neem stelling tegen de routine van kapitalistische oorlogshitserij! Keer
ze je rug toe als ze vragen om steun, geloof niet in hun leugens, koop
hun rotzooi niet. Doe geen onderzoek naar wapens, vervoer geen wapens,
lever hun voorraden niet, kom naar huis van het bezettingsfront!
Soldaten, deserteer! Sluit je aan bij de rangen van de mensheid, versla
oorlog!

DE BRITSE BULLDOG

Er is recentelijk veel in het nieuws geweest over moord en marteling
door Britse troepen in Irak, hoogst verdachte “zelfmoorden” onder hen
“thuis” (Deepcut Barracks en elders), en “een oncontroleerbare cultuur
van geheimhouding en geweld” in het leger.

40 families van 40 soldaten die tussen 1987-2002 in verdachte
omstandigheden stierven in Britse legerbases overwegen juridische actie
te ondernemen tegen het MOD (Ministerie van de Dood). Een record aantal
militairen deserteert, en het leger ontdekt dat het moeilijker is te
recruteren, in het bijzonder na de 2e Golf Oorlog.

Zeven leden van het 3e bataljon van het parachute regiment worden
beschuldigd van de gewelddadige dood van een Irakese burger, Nadhem
Abdullah, in zuid Irak in mei 2003. Een lid van het 2e koninklijke tank
regiment wordt beschuldigd van moord op een andere Irakese burger, in
augustus 2003.

Drie soldaten van het koninklijke regiment van fuseliers zijn voor negen
zaken aangeklaagd in verband met het misbruiken van Irakezen in een
hulpkamp in Basra, in mei 2003, waaronder het dwingen tot seksuele
daden, nadat 22 foto’s van de incidenten, door een vrouw die ze in een
winkel verspreidde, werden gepubliceerd. Majoor Dan Taylor,
kampcommandant, gaf het bevel dat de gevangenen “hard moesten worden
aangepakt”. Van de Irakezen werd gesteld dat ze werden betrapt op het
stelen van poeder melk en voedsel.

Zelfmoorden?

Tussen 1996-2001 zijn er 138 Britse militaire “zelfmoorden” geweest; ter
vergelijking: het aantal doden door de Golf Oorlog van 1991 bedroeg
slechts 47, en slechts 9 mensen werden tijdens deze periode vermoord
toen ze in actie waren. Vier van deze doden waren bij de Deepcut
Barracks in Surrey; twee mensen van de leeftijd van 20 en 18
(geweerschot wonden aan de borst, een aan het hoofd) in 1995, een 17
jarige in 2001 (twee schoten aan het hoofd), en nog een 17 jarige in
2002 (een enkel schot in het hoofd). In Noord Ierland bedroegen de
aantallen respectievelijk 20 doden door zelfmoorden/”niet verklaarde
omstandigheden”, vergeleken met 13 soldaten die werden vermoord door
“terroristen”. Een van deze “zelfmoorden” was 3 keer in het hoofd
geschoten! Een intern verslag van het leger bevat beschuldigingen van
seksuele aanranding en verkrachting van homo’s in zijn regiment, het
koninklijk Iers regiment.

Een kwart van de rechtszaken in de eerste 6 maanden van 2003 was vanwege
seksuele overtredingen (in 2002 bedroeg het percentage 20%), en slechts
een klein deel van de incidenten werd bekendgemaakt. De kamercultuur in
de barakken bestaat uit “entree riten”, homo-erotisch geweld, seksuele
aanranding van vrouwen, illegale harde porno, en geweld onder invloed
van alcohol waaronder messteken en het slaan met ijzeren staven en zware
stokken. Een onderzoek uit 2003 naar vrouwelijke soldaten gaf aan dat
10% was verkracht of seksueel aangerand.

Een record aantal soldaten deserteert uit het Britse leger – in 2000
deserteert 1 op de 48 of gaat AWOL (afwezig zonder verlof), vergeleken
met 1 op de 55 in 1996, waarbij het gebruik van geweld een hoofdoorzaak
is. In 1999 waren er 2000 deserties, velen van de laagste rangen.
Natuurlijk is er in het Britse leger geweld (en in het leger in het
algemeen): ze zijn gebaseerd op het brutaliseren van mensen, hen te
trainen om volledig vreemden te vermoorden (collega arbeiders die in de
zelfde positie zitten) omdat ‘hun’ leger hen het etiket van ‘de vijand’
heeft opgeplakt. Het leger bestaat om de rijken en machtigen te
beschermen (en voor hen meer grondstoffen te grijpen); ze worden vaak
tegen hun eigen volk gebruikt – in stakingen en onrust onder de
bevolking, evenals in oorlog. We roepen op tot toename van de deserties
en het verzet, weg met alle legers!

TIJDBOM
De Kronstadt Opstand

In maart 1921 kwamen de matrozen van de marine basis in Kronstadt in de
Golf van Finland in opstand tegen de Bolsjewistische regering, die ze
zelf in Rusland aan de macht hadden geholpen. Onder de leuze van “vrije
sovjets” vestigden ze een revolutionaire commune die gedurende 16 dagen
overleefde, totdat het Rode Leger over het ijs werd gestuurd om het te
vermorzelen. Na een lange en heftige strijd werden de rebellen verslagen.

Degenen die er aan deel namen waren radicalen van verschillende soorten
– sommigen waren Socialistisch-Revolutionairen, sommigen anarchisten,
een nogal klein aantal Bolsjewieken, die walgden van het gedrag van hun
partij, en velen waren revolutionairen die tot geen enkele partij
behoorden.

De Kronstadt rebellen eisten vrijheid van meningsuiting en pers voor
arbeiders en boeren, anarchisten en linkse socialistische partijen, en
de vrijlating van politieke gevangenen van socialistische partijen,
samen met degenen die gevangen waren gezet in verband met de arbeiders
en boeren bewegingen. Ze wilden het gelijk maken van rantsoenen en een
einde aan de Bolsjewistische afdelingen die werden gebruikt om de
arbeiders te onderdrukken.

De Bolsjewieken vermoordden bij de aanval op Kronstadt 600
opstandelingen en in de nasleep werden honderden meer geëxecuteerd, en
velen kwijnden weg in hun gevangenissen en concentratiekampen.

In de nasleep stelde een aantal buitenlandse Communisten hun vertrouwen
in een regering die zo meedogenloos had opgetreden tegen echt massaal
protest ter discussie.

Kronstadt vertegenwoordigde de echte en originele geest van de Russische
Revolutie en van vrij, libertair socialisme, in scherpe tegenstelling
tot de autoritaire en zware repressie door de Bolsjewieken. Zoals ze
zelf zeiden: “Kronstadt is de eerste geweest om de kettingen en de
ijzeren staven van de gevangenis te breken. Het vecht voor een ander
soort socialisme, voor een Sovjet Republiek van de arbeiders, waarin de
producent zelf de enige meester zal zijn en over zijn produkten naar
eigen goeddunken kan beslissen”.

De Anarchist Federation is een organisatie van klassenstrijd anarchisten
die streeft naar het afschaffen van het kapitalisme en alle
onderdrukking om een vrije en gelijke maatschappij te creëren. Dit is
Anarchistisch Communisme.

We zien de maatschappij van nu als verdeeld in twee voornaamste
tegenover elkaar staande klassen: de heersende klasse die al de macht en
de rijkdom beheerst, en de arbeidersklasse die de heersende klasse
uitbuit om dit in stand te houden. Door racisme, seksisme en andere
vormen van onderdrukking, evenals oorlog en milieu vernietiging maken de
heersers ons zwakker en meer verdeeld. Alleen de directe actie van
arbeidersklasse mensen kan deze aanvallen weerstaan en uiteindelijk het
kapitalisme omverwerpen.

Aangezien het kapitalistische systeem de hele wereld overheerst, moet de
vernietiging ervan volledig en wereldwijd zijn. We verwerpen pogingen om
het te hervormen, zoals het werken door middel van het parlement en
nationale bevrijdingsbewegingen, aangezien ze het kapitalisme zelf niet
uitdagen. Vakbonden werken ook als een deel van het kapitalistische
systeem, dus hoewel arbeiders er binnen strijden zullen ze niet in staat
zijn de vernietiging van het kapitalisme te bereiken tenzij ze voorbij
deze grenzen gaan.

Organisatie is heel belangrijk als we de bazen willen verslaan, dus
werken we voor een verenigde anarchistische beweging en zijn verbonden
met de Internationale van Anarchistische Federaties.

De Anarchist Federation heeft leden in Groot Brittanië en Ierland die
strijden voor de soort wereld die boven is omschreven. Neem contact met
ons op via:Anarchist Federation

84B, Whitechapel High Street,

London, E1 7QX. Tel.: 07946 214 590

Bezoek: www.afed.org.uk <http://www.afed.org.uk/>

Email: info@afed.org.ukOrig: http://www.ainfos.ca/05/mar/ainfos00114.html

(en) Britain, AF – Resistance #71 – March 2005

Ed. Noot: Dit is niet de hele tekst van Resistance, maar delen hiervan.


*******
*******
****** The A-Infos News Service ******
News about and of interest to anarchists
******
COMMANDS: lists@ainfos.ca
REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
HELP: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
INFO: http://www.ainfos.ca/org

-To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos Information Center