A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) İstanbul: Mehmet Tarhan'la ilgili basın açıklaması

From Worker <a-infos-tr@ainfos.ca>
Date Sun, 10 Apr 2005 15:32:21 +0200 (CEST)


---------------------------------------------------------------
A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
---------------------------------------------------------------

Basın açıklaması öncesinde planlanan Taksim
Meydanı'ndan Galatasaray Lisesi önüne kadar yürüyüş
Taksim Meydanı'ndaki polis haftası kutlamaları
nedeniyle gerçekleştirilemedi.
Galatasaray Meydanı'nda ise TAYAD'lılar Tarbzon'da
olan olayı kınamak ve aynı bildiriyi dağıtmak için
toplanmışlardı. TAYAD'lılarla yapılan görüşmeden sonra
ilk önce bizim açıklama yapmamıza karar verildi.
Basın açıklaması "askere gitme" pankartı ve barış
bayrağı açıldıktan sonra başladı. Basın açıklamasının
okunmasının ardından, Mehmet'in ret açıklaması bir kez
daha okundu. Açıklamanın ardından "reddet, diren,
hayır de! askere gitme", "çürük değil eşcinsel, askere
de gitmicez", "hiç kimsenin askeri olmayacağız" ve
"mehmet barış'ı seviyor" sloganları atıldı. Eyleme
40-45 kişi katıldı.

Eylem sonrası eyleme katılan arkadaşlarımızdan
bazıları TAYAD'lılarla birlikte yürüyerek Trabzon'da
gerçekleşen faşist saldırılara karşı dayanışmalarını
gösterdiler.

Basın Açıklaması metni:

Mehmet Barış'ı Seviyor!

Antimilitaristlerin ve birçok sivil toplum kuruluşunun
eşcinsel, anarşist, vicdani ve total retçi
kimlikleriyle yakından tanıdığı Mehmet Tarhan, 8 Nisan
2005 tarihinde kitap fuarında çalışmak için gittiği
İzmir'de kaldığı otelden sabah saat 5'te polislerce
göz altına alındı ve askerlik şubesine teslim edildi.
Burada kendisine sunulan evrakları imzalamayı
reddederek, dayatılan erteleme, izin ve çürük gibi
sözde 'hak'ları kabul etmeyeceğini, askerlik
yapmayacağını, devlete ve devletin hiçbir aygıtına
itaat etmeyeceğini tekrar ilan etti ve bireysel
direnişini başlattı.

Mehmet'e 5 Eylül 2004 tarihinde Ankara'da düzenlenen
Vicdani ve Total Retciler Pilav Gününde okuduğu basın
açıklaması yüzünden 'halkı askerlikten soğutmak'
suçlamasıyla soruşturma açılmış ve ifade vermesi
istenmişti. Mehmet ifade vermeyi reddetti ve yaptığı
açıklamada 27 Ekim 2001'de yaptığı ret deklarasyonuna
da değinerek 'Total retçiyim; militarizme, onun tüm
kurumlarına ve onunla içkin olan cinsiyetçilik,
ataerki, heteroseksizm (karşıcinselcilik) gibi
hiyerarşik toplum yapılanmalarına karşıyım ve dışında
olabilmek için elimden geleni yapacağımı ret
deklarasyonumla taahhüt ettim. Bütün bu nedenlerle
ifade vermeyi, militarizmin kurumlarından herhangi
birini, herhangi bir şekilde hayatıma dahil etmeyi
reddediyorum.' diyerek devlete ve orduya hiçbir zaman
hizmet etmeyeceğini vurgulamıştı. Mehmet açıklamasında
suçlamaları kabul etmeyerek, halkı askerlikten
soğutmanın değil, insanları militarize etmenin, onları
üniformalara sokup kişiliklerinden sıyırarak, ölme -
öldürme aletlerine dönüştürmenin suç olduğuna
inandığını da belirtti.

Mehmet, Cumartesi akşam üzeri İzmir'den otobüsle
yanında iki asker, bir uzman çavuşla beraber
Tokat'taki birliğe doğru yola çıkarıldı. Bu sırada
İzmirli antimilitaristlerden ve anarşistlerden oluşan
yirmi kişilik bir grup otogardaki insanların şaşkın
bakışları altında 'en büyük retçi bizim retçi'
sloganlarıyla uğurlama eylemi yaptı.

Ülke çapında başlatılan milliyetçi dalga ve yükselen
militarizm, total ve vicdani ret hareketinin ne kadar
hayati bir önem taşıdığını bir kez daha ortaya
çıkardı. Bizler Mehmet'in yanındayız ve zorla askere
alınmasına karşı gösterdiği direnişi sahipleniyor,.
buradan uluslararası ve uzun soluklu bir kampanyaya
başladığımızı duyuruyoruz.

Mehmet Tarhan'la Dayanışma İnisiyatifi

---------

Basın Açıklamasının Fotoğrafları:
http://anarsi.org/foto.php?isl=liste&ust=51*******
****** A-Infos Haber Servisi ******
Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
******
BİLGİ: http://ainfos.ca/org http://ainfos.ca/org/faq.html
YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
ÜYELİK: lists@ainfos.ca adresine e-posta'nın ana
kısmında "subscribe listeadı eposta@adresiniz"
içerikli e-posta atın. Üyelikten çıkmak için ise
"unsubscribe listeadı eposta@adresiniz" içerikli mail
atın.

Tüm listeler için seçenekler: http://www.ainfos.ca/options.html


A-Infos Information Center