A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) ABD, Yeni Formülasyon: Anti-Otoriter Kitap Eleştirisi (en)

From Worker <a-infos-tr@ainfos.ca>
Date Thu, 9 Sep 2004 10:41:23 +0200 (CEST)


---------------------------------------------------------------
A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
---------------------------------------------------------------

Yeni Formülasyon: Anti-Otoriter Kitap Eleştirisi’ne hoş geldiniz. Yılda iki
kez yayınlanan bu dergi, yeni yayınların güncel anarşist teori ve pratiğine
katkılarını araştıran karşılaştırmalı kitap eleştirilerini içeriyor.
Derginin amacı anarşist bakışın sosyal ilişkilere yaklaşımındakı farkını
netleştirmeye yardım etmek, yeni çalışmaların ve anlayışların anarşist
projeyle bütünleşmesini sağlayacak bir forum sağlamak ve geleneği yeniden
tanımlamak için mücadele veren yazarlara araştırma ve düşüncelerini
paylaşabilecekleri bir ortam sağlamaktır.

Anarşist hareket günümüzde politik yaşam ve sosyal hareketler üzerinde
yenilenmiş bir etki yaratmış olmanın keyfini sürüyor olsa da anarşist
perspektifi oluşturan ilkeler, amaçlar ve stratejilerin netleştirilmesi
açısından hala bir zorunluluk vardır. Hareketin gerçek bir devrime dönüşme
yeteneğini gösterebilmesi için bu bir ön koşul; ve bizler, bu dergi ve
benzer projelerin bu yolu açabileceğine inaniyoruz.

Katılımlarınızı bekliyoruz. Bütün kitap eleştirileri kitapların erdemleri
ve eksikliklerini güncel anarşist teori ve politiğine göre incelemeli.
Anarşizm burada kapitalizmin, ulus-devletin ve genelde hiyerarşinin feshi;
kooperatif bir ekonomi ile merkezsizleştirilmiş komün ve belediye
konfederasyonlarının kurulması; ve genel olarak bir özgürleşme kültürü
olarak alınıyor.

Her yazı içlerinden en az biri son iki sene içerisinde yayınlanmış olan iki
ya da daha fazla kitabı karşılaştırmalı olarak ele almalı. Bazı durumlarda,
başka alanlardaki çalışmaların (film vs.) değerlendirilmesi de kabul
edilecektir.

Abonelik ücreti ABD içinde 7 dolar, diğer yerler için 10 dolardır. Lütfen
çekleri Chuck Morse adına gönderiniz.

The New Formulation
P.O. Box 1664
Peter Stuyvesant Station
New York, New York
10009 - USA

Web: http://www.newformulation.org/*******
****** A-Infos Haber Servisi ******
Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
******
BİLGİ: http://ainfos.ca/org http://ainfos.ca/org/faq.html
YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
ÜYELİK: lists@ainfos.ca adresine e-posta'nın ana
kısmında "subscribe listeadı eposta@adresiniz"
içerikli e-posta atın. Üyelikten çıkmak için ise
"unsubscribe listeadı eposta@adresiniz" içerikli mail
atın.

Tüm listeler için seçenekler: http://www.ainfos.ca/options.html


A-Infos Information Center