A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) "Pilav Günü"nde okunan açıklamalar

From Worker <a-infos-tr@ainfos.ca>
Date Sun, 5 Sep 2004 19:10:46 +0200 (CEST)


---------------------------------------------------------------
A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
---------------------------------------------------------------

“Vicdani Retçiler ve Total Retçiler Pilav Günü” Basın Açıklaması
PİLAVDAN DÖNENİN KAŞIĞI KIRILSIN!
Vicdani retçileri ve total retçileri sırf “ölme ve öldürme“ eğitimine,
askerliğe ve bu eğitim gibi yaşamın her alanında emir komuta zinciri
altında yaşamaya “hayır!” dedikleri için ağır bedeller bekliyor:
* “Türk Silahlı Kuvvetleri’ni tahkir ve tezyif yoluyla milli mukavemeti
kırmak”, “halkı askerlikten soğutmak” suçlarından eskiden askeri
mahkemelerde, simdi de sivil mahkemelerde yargılanarak 2 yıla kadar hapis
cezası bu bedellerden birisi. Yeni TCK tasarısı ile bu cezanın 7 yıla
çıkarılması planlanıyor.

* Ayrıca “emre itaatsizlik” ve “emre itaatsizlıkte ısrar” suçlarından
birlik-askeri mahkeme-askeri cezaevi üçgeni içinde oluşabilecek kısır
döngü sonucu ömür boyu hapis riskini, askeri cezaevindeki ya da askeri
birlikteki dayak ve işkence ihtimallerini unutmamak gerek.

* Seyahat, çalışma, işe girme, eğitim gibi hakların kullanımında en büyük
engel militarizmdir. Sadece askerlik ile ilgili “problemi olmayan“
kişilere verilen pasaport yüzünden pratikte yurt dışına çıkış yasağı; iş
başvurularında istenen “askerliği bitirmiş” olma şartı yüzünden işsizlik -
dolayısıyla ekonomik zorluklar-; toplumun, ailenin ve yakın çevrenin
dayanılmaz baskısı ve dışlanma; dertlerini anlatmaya çalıştığında sansür
gibi “yan etkiler” de cabası...

Dünya; henüz “2. Dünya Savaşı” adı verilen kitlesel katliamın üzerinden 50
yıl dahi geçmeden üçüncüsüne niyetleniyor. Yaşadığımız coğrafya da dahil,
tüm dünyada hüküm süren savaşlar, bedellerini halklara ve tüm ekosisteme
ödetiyor. Bombalar insan bedenlerini parçalıyor, kulaklar “hatıra” diye
kesiliyor, insanlara “bok” yediriliyor. Tüm yaşananlar; İsrail’in mülteci
kamplarını bombalaması ya da İsrail’deki intihar saldırıları, Irak'ın
işgali, Rusya’daki okul baskını ya da Rusya’nın katliamları,
insansızlaştırılmış Güneydoğu Anadolu köyleri; bize barışın militarizme
bırakılamayacağını gösteriyor.

Bilim ve ekonomi savaş düzeni için çalışıyor. Bilim insanları yeni
teknolojilerle daha yok edici silahlar üretiyor. Dünya üzerindeki
kaynakların büyük bölümü kitlesel ölümleri sağlayan silahlara ve ordulara
harcanıyor.

Fikirlerimizi toplumun bilmesini ve tartışmasını istiyoruz ama basının
bilinçli bir sansür politikası var. Sözlerimizi ve eylemlerimizi görmezden
geliyorlar. Kadınları, eşcinselleri, sadece etnik kökeni yüzünden baskıya
uğrayanları, F Tipi işkencelerini, tüm haksızlıklara uğrayanları,
savaşlarda yaşananları ve savaş karşıtlarını görmedikleri, yok saydıkları
gibi…

Korkularımıza, kırılan umutlarımıza rağmen göze alıyoruz, kaçmıyoruz ve
burada, Sıhhiye Orduevi’nin; bizleri asker yapmakla kendilerini yükümlü
sayan kurumun bir sosyal tesisinin önünde kendi “sosyal” etkinliğimizi
yapıyoruz.

Militarizmin tahribat yarattığını, cinsiyetçilikten ve ayrımcılıktan,
şehit edebiyatından, tecavüzlerden, yok edişlerden beslendiğini;
savaşlarda kazanan tek tarafın silah tüccarları olduğunu biliyor ve
görüyoruz. Bu yüzden savaşların tarafı değil, karşısında olacağımızı;
kadınlar, engelliler, çocuklar gibi savaşın asıl mağdurlarının; yani
hiçbirimizin savaşın ucuz işçisi yapılmasına izin vermeyeceğimizi bir kez
de burada ilan ediyoruz.

Hiç kimsenin askeri olmayacağız!

Antimilitaristler, total retçiler ve vicdani retçiler.

-----------

[İzmir'den beş fiziksel engelli adına okunan ret açıklaması]

Uzun bir süredir fiziksel engelli insanlar üzerinden çok çirkin bir
propoganda sürüp gitmektedir. Bu propoganda, savaş severliğin, silah
severliğin sempatik hale getirme propogandasıdır. Bu tutuma karşı,
fiziksel engelli insanların düşünsel engel taşımıyorlarsa tavır koymaları
son derece önemli ve anlamlıdır.

Yaşadığımız ülkede çok büyük bir askerlik ve silahlanma dalgası söz konusu
iken, üstelikte fiziksel engelli insanların bir günlükte olsa sembolik
olarak askerlik yapma eğilimini temsil etmeleri, bizi savaşa ölüme
sürükleyen, tarih boyunca ganimetçilik yapmış militaristlerin sevinçlerini
körüklerken buna övgü sunan medyanında çabasıyla engelli insanların
üzerinden duygusal bir sömürü malzemesi yaratılmak istenmektedir.

Bizler, engelli insanların bu savaş yanlısı askerlik propogandasının
kesinlikle dışında olmak gerekliliğini vurgulamak istiyoruz. Zira savaş
engelli insanların var olmasına asla anlam kazandırmaz. Aksine, fiziksel
engellilerin en büyük nedeni savaşlardır. Bu nedenledir ki, fiziksel engel
üreten savaşlara karşı durmak, zorunlu askerliğe hayır demek öncelikle en
derin problemleri yaşayan fiziksel engellilerin görevidir. Fiziksel
engelli insanlar silahlı kuvvetlerin propogandasına alet olamazlar. Bu
bilinçle bir günlük askerlik olgusunu tamamiyle reddediyor ve her türden
silahlanma anlayışına karşı çıkıyoruz.

Bizim hayatımız asla silahların gölgesinde tüketilebilir hayatlar olamaz.
Bütün insani ve vicdani duyarlılıklarımızı ortaya koyarak medyanın,
kendisine sakat dernekleri adını veren bir takım çevrelerin bir günlük
askerlik saçmalığına karşı kendi tavrımızı özgürce ifade ederek, bu tür
tutumların asla yanında olmadığımızı ve her duyarlı bireylerin, fiziksel
engel taşısın yada taşımasın böylesi yöntemleri lanetlemesi gerektiğini
düşünüyor ve bunu yapanlara karşı en derin hislerimizle asla yanyana
olmadığımızı belirtmek istiyoruz.

Tarih boyunca savaşların ve silahların egemenliği ile üzerimizde yönetim
oluşturduğunu düşünenlere ve her türlü medyayı kendilerine alet yapanlara
söyleyebileceğimiz en anlamlı söz, bizi ve insanlığı hiç bir
iğrençliğinize alet edemezsiniz. Sizler ölümü dağıttıkça, bizlerde evrene
hayat saçmaya devam edicez. Sizler ölüm kadarken bizler yaşam kadar varız.
Her türden askerliğe, savaşa, saldırıya hayır diyerek, bu ucuz
propogandanızı dikkate almadığımızı, bir günlük değil bir anlık bile
silahların savaşların aleti olmayacağımızı haykırıyoruz. Bütün silahlı
güçler ve medya bu kirli propogandanın esiri olmadığımızı bilmelidirler.
Fiziksel engelli olmak, düşünsel engellerin dışında kalmak insanlık
onurundan ve erdemden yana olmak, bütün kirli oyunların, savaş
makinalarının, güce tapıcılığın, üstesinden gelmeyi gerektirir. Sizler
orada oldukça, bizlerde burada olacağız, sizlerin hiç bir yönteminizi ve
de hiç bir yaklaşımınızı dikkate almıyoruz. Özgür ve adil bambaşka bir
hayatın mümkün olduğunu düşünüyoruz ve bu düşünce bizi yaşatan evreni var
eden düşüncenin ta kendisidir. Silahlarınızı ve saldırılarınızı tamamiyle
redderek bu şekilde yapılan bütün aşağılama çabalarına hala dimdik bir
şekilde var olduğumuzu haykırmak istiyoruz. Bu mücadele hep sürecek. Tarih
boyunca olduğu gibi...

Bir günlük fiziksel engelli.

İzmir.
Ömer Sezer
İmdat Şanlı
İsmail Sabancı
Salih Arıkan
Hasan Akyürek

-----------

[Levont Duranyan'ın ret açıklaması]

Hepimizden çok daha büyük ve muktedir olan doğa annemin güzelliği
karşısında elime silah tutmaktan utandığım için;

Onun çeşitliliği ve çok renkliliği karşısında tek tip kıyafetler
takınıp, onun müziği karşısında "rap rap" yürümeyi güzel ruhuma ve zayıf
bedenime yakıştıramadığım için;

Bireysel, politik, cinsel ve dini inançlarım beni reddetmeye
kışkırttığı ve kısacık hayatımda sadece kendi seçtiğim insanlara ve
inançlara hizmet etmekte ısrarcı olmak istediğim için;

Şiddetten ve iktidardan mümkün olduğunca arınmış bir hayatın peşinden
koştuğum ve aksi halde yaşamaya devam edemeyeceğim için;

Koruyacak, savunacak, sakınacak tek karış vatan toprağına sahip
olmadığım ve kendi şizoid hayal dünyamdan ve sevdiğim insanların
kalplerinin içinden başka vatan toprağı tanımadığım için;

Ve benden öncekiler bana cesaret ve umut verdikleri için;

Nedense beni kendisine hizmet borçlusu ilan eden Türkiye Silahlı
Kuvvetleri' ne "bana sordunuz mu?" demek ve beni çağırdıklarında
kesinlikle "evde" olmayacağımı, sonuna kadar direneceğimi ve dünya çapında
bir rezalet hikayesine konu olmaktan onur ve keyif duyacağımı pis pis
sırıtmak suretiyle açıklamak isterim.

Levont Duranyan*******
****** A-Infos Haber Servisi ******
Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
******
BİLGİ: http://ainfos.ca/org http://ainfos.ca/org/faq.html
YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
ÜYELİK: lists@ainfos.ca adresine e-posta'nın ana
kısmında "subscribe listeadı eposta@adresiniz"
içerikli e-posta atın. Üyelikten çıkmak için ise
"unsubscribe listeadı eposta@adresiniz" içerikli mail
atın.

Tüm listeler için seçenekler: http://www.ainfos.ca/options.html


A-Infos Information Center