A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Canada, Anarchistisch Verslag van de Dag van de Arbeid in Vancouver door de Anarchistische Organiserende Groep voor de Dag van de Arbeid (en)

From Rob Visser <rvisser@antenna.nl>
Date Mon, 11 Oct 2004 12:41:51 +0200 (CEST)


___________________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
-________________________________________________

Op 1 mei van 2004 voegde een klein anarchistisch contingent zich bij
ongeveer 10.000 arbeiders bij de Dag van de Arbeid mars en
bijeenkomst in het centrum van Vancouver, die werd georganiseerd
door de BC Federatie van Arbeid. De Anarchistische Organiserende
Groep voor de Dag van de Arbeid was bijeen gekomen en deed een
oproep voor een anarchistisch contingent bij de mars, omdat we de
vakbondsbureaucraten niet wilden toestaan de geest van de Dag van
de Arbeid toe te eigenen en de sfeer van de Dag van de Arbeid te
verzieken. Ons doel was eenvoudigweg om een anarchistische
aanwezigheid te hebben bij de activiteit, met respect voor de
anarchistische geschiedenis van de Dag van de Arbeid, om onze
krachten te verenigen en ons te verbinden met de gewone arbeiders.
We namen ook het initiatief om later op de dag een onafhankelijke, anti-
kapitalistische Dag van de Arbeid parade aan Commercial Drive te
organiseren.

In de week voorafgaande aan de Dag van de Arbeid waren arbeiders in
de gezondheidszorg uit de provincie in staking gegaan en hadden ze de
terug naar het werk wetgeving van de regering ontkracht. Arbeiders in
en buiten vakbonden in zowel de publieke als de private sector van de
economie waren in een wilde staking gegaan uit solidariteit met de
arbeiders in de gezondheidszorg en in reactie op de algemene aanval
van de liberale regering op alle arbeiders en mensen zonder baan in
BC. Dit voegde natuurlijk veel energie en potentieel toe aan de Dag van
de Arbeid van dit jaar.

Ongeveer 10 gemaskerde anarchisten verzamelden zich bij het
beginpunt van de BC Fed activiteit, met zwarte vlaggen en arm schilden
die ook dienden als percussie. Hoge pieten uit de vakbond stonden
bijna naast de anarchisten en begonnen hen te volgen toen de mars
begon. Sommige onbekende kameraden hadden 'Algemene Staking'
leuzen op muren in de buurt van het verzamelpunt geverfd, en een
groot spandoekk met de woorden 'Algemene Staking. Solidariteit is ons
Wapen' hing aan sommige bomen.

Een andere kleine groep van anarchisten met rood-zwarte vlaggen
ontmoette de eerste groep en vormde een contingent. Samen riepen ze
leuzen als 'Algemene Staking' en 'Wat is de oplossing? Revolutie!',
terwijl ze hun stokken en vlaggestokken gebruikten om op
brievenbussen voor kranten te tikken. Een ander 'Algemene Staking'
spandoek werd gezien hangend uit een gebouw langs de route van de
mars.

Er waren enkele negatieve commentaren van sommige demonstranten
tegenover het anarchistische contingent, maar de meeste mensen
waren nieuwsgierig (en stelden vragen) of toonden tekenen van steun
(duimen omhoog enz.).

Tegen het einde van de mars verbrandden de anarchisten een beeltenis
van Premier Paul Martin die een lid van een vakbond aan hen had
gegeven. Dit trok de aandacht van een smeris op de fiets die iets zei als
'Leuk om jullie te zien jongens. Nu vertrekken.'

Omdat de anarchisten niet geinteresseerd waren in het luisteren naar
de toespraken van vakbondsbureaucraten ontbonden ze zich bij de
bijeenkomst bij de Art Gallery en verlieten de plek.

Later in de middag namen ongeveer 60 mensen deel aan de niet
toegestane Dag van de Arbeid parade aan de Commercial Drive,
waarbij werd geroepen 'We kunnen niet wachten tot de volgende
verkiezingen! Algemene Staking! Opstand!'

Met betrekking tot het recente politiegeweld in het gebied en de serie
aanvallen op het Community Policing station riepen de demonstranten
'Niet meer smerissen in onze gemeenschappen! Verbrand ze!'

Een kameraad hield tijdens de mars ook een paar korte toespraken,
waarbij we werden herinnerd aan de anarchistische oorsprong van de
Dag van de Arbeid en de politie repressie die anarchisten uit Chicago
meer dan 100 jaar geleden ondergingen.

Een paar boze motorrijders probeerden door de menigte te rijden, maar
werden hierbij tegengehouden. De mars stopte bij belangrijke
verkeerskruispunten om de verstoring te maximaliseren, maar helaas
werden langs de route geen directe acties uitgevoerd. Niettemin was er
duidelijk een boze en rebelse houding en enkele nieuwe gezichten
deden mee (de meerderheid van degenen in de mars waren niet
anarchisten, maar waren mensen uit de buurt). Er werden geen
marshalls, media woordvoerders en mensen die overleggen met de
politie aangewezen. De activiteit werd autonoom georganiseerd. Het
was ook de eerste specifiek anarchistisch-georganiseerde Dag van de
Arbeid activiteit sinds jaren. Eerder hadden anarchisten eenvoudigweg
meegedaan aan Dag van de Arbeid marsen die waren geregeld door
andere organisaties.

De volgende dag keerde een groep anarchisten terug naar de picket
lines bij het St Paul ziekenhuis die ze gedurende enkele dagen hadden
gesteund. Spoorwegarbeiders verlieten hun werkplek en iedereen
bereidde zich voor op de Algemene Staking waarvan werd verwacht dat
die de volgende dag zou plaatsvinden.

Een Algemene Staking werd op het laatste moment door de BC
Federatie van Arbeid afgeblazen. Een akkoord dat was gesloten door
de BC Fed en de Liberale regering betekende een verlaging van de
lonen met 15%, 600 ontslagen, en een langere werkweek voor
medewerkers in de gezondheidszorg. De vakbonden en de regering
werkten samen ten kosten van de arbeiders.

Op 3 mei werd de stad Quesnel bijna helemaal platgelegd door wilde
stakingen. Het actie voeren op kruispunten door arbeiders van de
ziekenhuizen verstoorde in Nanaimo, Victoria en op het Salt Spring
Island bus en ferry diensten. Onderwijzers in Victoria verlieten hun
werkplek, en ziekenhuis arbeiders in Kelowna verscheurden hun picket
tekens en gooiden ze naar hun vertegenwoordiger van de vakbond. Er
werd actie gevoerd door leden van de vakbond bij kantoren van
vakbonden voor ziekenhuis medewerkers in Burnaby en Victoria.

Een anarchistische groep wuifde buiten het Vancouver Algemeen
Ziekenhuis met zwarte vlaggen en passerende motorrijders toeterden
ter ondersteuning en riepen 'Algemene Staking!'. Terwijl de dag voort
ging kwamen arbeiders uit de lijn en toonden hun woede over de
vakbondsbureaucraten en politici. Deze woede werd bevestigd tijdens
een middagbijeenkomst aan de voorzijde van het ziekenhuis, waarbij
arbeiders burgerlijke journalisten agressief uit het gebied duwden.

Op 4 mei liepen acht middelbare scholieren in Prince Rupert uit een
klas en liepen uit solidariteit met de arbeiders in de gezondheidszorg
naar het gemeentehuis en het lokale ziekenhuis.

Om 8 uur in de ochtend van 7 mei zetten vakbondsleden en hun
ondersteuners een stevige picket line op bij de ingang van het BC
Federatie van Arbeid kantoor in Burnaby, waarbij werd voorkomen dat
bureaucraten het gebouw binnen gingen. Aan de andere kant
respecteerden arbeiders (waaronder postbezorgers) de picket line en
buschauffeurs toeterden ter ondersteuning.

Ondanks hun beste inspanningen zijn de vakbonden er niet in geslaagd
het verzet van de arbeiders volledig te vernietigen. De mogelijkheid van
voortgaande zelf-organisatie van arbeiders en wilde stakingen is aan de
horizon.

Wilde Stakingen Verspreiden zich over BC:
http://www.geocities.com/insurrectionary_anarchists2/wildcatgeneral.html


*******
*******
****** The A-Infos News Service ******
News about and of interest to anarchists
******
COMMANDS: lists@ainfos.ca
REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
HELP: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
INFO: http://www.ainfos.ca/org

-To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos Information Center