A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ TŁrkÁe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Israel, Tel-Aviv, Tweede optreden van het anarcho- communistische initiatief in de enorme vrede demo: TWEE STATEN VOOR TWEE NATIES - TWEE STATEN TE VEEL (en)

From Rob Visser <rvisser@antenna.nl>
Date Mon, 11 Oct 2004 12:41:21 +0200 (CEST)


___________________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
-________________________________________________

Het vredesinitiatief van het Zionistische links en het centrum zijn het er
in principe over eens om de gebieden die in 1967 werden bezet terug te
geven Ö op voorwaarde dat ze worden gevrijwaard van de
verplichtingen tegenover de vluchtelingen uit 1948. Deze avond
verzamelden mensen uit alle delen van het land zich voor een enorme
demo. Mogelijk 200.000, 5 % van de Israelische joden. Het anarcho-
communistische initiatief verzamelde ongeveer 25 mensen voor het
verspreiden van het pamflet waarvan de tekst hieronder staat.
Verrassend was de afwezigheid van de dierenrechten anarchisten van
Ma'avak Ehad die in plaats hiervan een dierenrechten actie hadden. We
verspreidden al de 2000 copieŽn van de pamfletten die we hadden, en
aan het einde van de demo, toen de Zionisten hun nationale lied
zongen, riepen we "Zionisme is racisme".

TWEE STATEN VOOR TWEE NATIES - TWEE STATEN TE VEEL

Als de staat Israel en de Palestijnse Autoriteit een "vrede"
overeenkomst zullen bereiken, zal dat niet komen door de Israelische
wens van "veiligheid" voor burgers en de Palestijnse wens van
"onafhankelijkheid". Het zal, meer dan wat dan ook, een onderdeel zijn
van de configuratie van de belangen van internationale machten . De
Geneve akkoorden, zoals voorgesteld door politici en zakenmensen,
zullen, als ze worden ondertekend en toegepast zoals ze bedoeld zijn
(twee verschillende dingen) de uitdrukking van deze belangen zijn, en
dat zal gelden voor iedere andere politieke overeenkomst die men zich
kan voorstellen. Het label dat het meest geschikt is voor de beschrijving
van de behandeling van de Israelische staat tegenover de bewoners en
burgers die niet in de categorie van joden met volledige rechten passen
is APARTHEID: een chauvinistische afscheiding regel, dat het land van
de boeren in beslag neemt, de vrijheid van bewegen van mensen die
naar hun werk gaan te beperken, en het zelfs de Palestijnse kapitalisten
onmogelijk maakt hun economie te ontwikkelen. Dit alles terwijl wordt
geprobeerd de medewerking van het Palestijnse leiderschap te krijgen.

Sommige mensen, die zichzelf als vredesactivisten beschouwen,
vragen zichzelf serieus af, voorbij gaande aan de officiŽle antwoorden
van links, wat de redenen kunnen zijn voor het beleid van alle
Israelische regeringen - zowel van links als van rechts - tegenover de
Palestijnen. We beweren dat het niet eenvoudigweg de verovering van
het ene volk door het andere is; noch alleen maar de uitdrukking van
het geloof in een onverdeeld land van Israel dat afkomstig is uit de
bijbel; noch is het afkomstig van de druk van de sterke lobby van de
leiders van de kolonisten, hoewel het zeker ook een rol speelt.

Het apartheidsbewind moet worden gezien als iets dat verschillende
machtige belangen dient. Ten eerste dient het de Israelische economie
- d.w.z. de Israelische kapitalisten, door goedkope arbeidskracht te
verschaffen die voornamelijk werd gebruikt door de kleine en
middelgrote werkgevers in de fabrieken en de bouw. "De Israelische
Arabieren" die tijdens de jaren 1948-1966 onder militair bewind stonden
dienen deze rol en de bewoners van de regio's die in 1967 werden
bezet nog meer. Slechts recentelijk, als gevolg van de El-Aktsa Intifada,
en de massieve "import" van tijdelijke arbeidsmigranten, werd de vrije
toegang tot die arbeidskracht stopgezet. De grote Israelische bedrijven
profiteerden van de bezetting in 1967, voornamelijk omdat het voor hen
een grote consumentenmarkt zonder concurrenten opende. Het militaire
establishment, dat in Israel altijd machtig was, en haar
topfunctionarissen genoten en genieten nog van de zekere carrieres in
de regering en haar industrieŽn nadat ze de militaire dienst hebben
vervuld, hebben de gevestigde belangen om de apartheid (en het
conflict) voort te zetten om hun positie en hun rechten veilig te stellen.
Het is het belang van de Verenigde Staten van Amerika, dat wordt
geholpen door de diensten die worden verschaft door de Israelische
staat, in de regio en in de hele wereld, sinds de jaren vijftig van de
voorgaande eeuw, dat Israel onder een permanente dreiging zal blijven
zodat het haar steun nodig blijft houden.

Een herinnering: serieuze gesprekken over de vestiging van een
Palestijnse staat begonnen slechts 15 jaar geleden, tegen het einde van
de eerste Intifada. Bijna alle leiders van Zionistisch links en het meer
radicale links van nu, die denken dat ze er in zijn geslaagd hun
geschiedenis te herschrijven op een soort van Orwelliaanse manier,
konden zich zo'n overeenkomst niet voorstellen. Zelfs in het begin van
de Oslo periode spraken ze nog steeds over autonomie. De PLO en het
anti-Zionistische links spraken over de vestiging van een seculiere staat
voor al haar burgers. De Palestijnse autoriteit bestond helemaal niet
voordat Israel de PLO hielp zich in deze rol te ontwikkelen. Het
vredesakkoord van twee staten voor twee naties kwam pas op de
agenda te staan door de eerste Intifada, en de veranderingen in de
wereldwijde economie, het begon te passen bij de belangen van delen
van de Israelische - en VS kapitalisten.

Wat zo'n vrede betekent? Als we er mee door gaan de situatie in het
uitgebreide Israel te omschrijven als apartheid, en het vergelijken met
wat in Zuid Afrika bestond, kunnen we zien dat VREDE inhoudt dat de
Intifada ondergeschikt wordt gemaakt aan een Palestijns leiderschap
dat Israel zal dienen. Zo'n vrede, die vaak "normalisatie" wordt
genoemd, houdt verband met processen die in de hele wereld
plaatsvinden onder het label van globalisering, en initiatieven voor
regionale samenwerking tussen bedrijven als "vrije handel regio van alle
Mediterrane landen". In de hele wereld leiden zulk soort
overeenkomsten tot de overname van de lokale economieŽn door
multinationale bedrijven, beknotting van basale mensenrechten,
verslechtering van de status en situatie van vrouwen en kinderen,
sociaal geweld en vernietiging van het milieu.

Zal zo'n overeenkomst en vrede in ieder geval het einde van het geweld
opleveren? We denken van niet: de economische ellende en kloven
zullen toenemen, het vluchtelingenprobleem blijft onopgelost, en de
legitimiteit van de internationale economische steun die wordt gegeven
aan het enorme aantal werklozen op de Gaza strook en delen van de
Westelijke Jordaanoever (zoals gedeeltelijk gebeurde na de Oslo
overeenkomst en zelfs recentelijk). In zo'n geval zullen ze afhankelijk
zijn van "hun" staat - een kleine en onafhankelijke mini-staat waarvan
het dubieus is of het er toe in staat zal zijn.

Staten treden op binnen een systeem van belangen waarom gewone
mensen als wij zich helemaal geen zorgen maken. Als we een
verandering in de zin van een verbetering willen bereiken, de kloven
willen versmallen en het wederzijdse moorden stopzetten, is het beter
ons niet te gedragen als marionetten van politieke leiders die worden
betaald door Europeanen en Amerikanen, die niet meer doen dan het a
democratische protest, maar in plaats hiervan de nationale scheidingen
te doorbreken - en zich vooral verzetten tegen de militaire krachten die
wederzijdse en voortgaande slachtingen veroorzaken.

We kunnen beter niet een politiek programma stimuleren, niet dat van
de Geneve akkoorden en geen alternatief akkoord. Plaats in de plaats
hiervan de eis van een geheel andere manier van leven en gelijkheid
voor al de bewoners van de regio op de agenda. Zelfs als we op een
onafhankelijke (lokale) wijze optreden moeten we ons nog steeds
herinneren dat zo lang er staten zijn en het kapitalistische systeem zal
blijven bestaan, iedere verbetering die we weten te bereiken gedeeltelijk
zal zijn en onder permanente bedreiging zal staan. Aldus moeten we
onze strijd zien als onderdeel van de strijd die in de hele wereld wordt
gevoerd tegen het wereld kapitalisme en oproepen tot een
revolutionaire verandering die is gebaseerd op de afschaffing van de
klasse onderdrukking, uitbuiting, en het opbouwen van een nieuwe
maatschappij - een klassenloze anarcho-communistische maatschappij.
Een maatschappij waarin er geen dwang door de staat zal zijn, het
georganiseerde geweld zal zijn afgeschaft, het chauvinisme niet zal
bestaan, en alle andere kwaden van het kapitalistische tijdperk zullen
zijn afgeschaft.

DIT PAMFLET WORDT VERSPREID DOOR DE ISRAELISCHE
NATIONALE VERRADERS ANARCHISTEN
Contact: haifa_anarchists-A-yahoo.com
GEEN HEERSERS - GEEN OVERHEERSTEN


*******
*******
****** The A-Infos News Service ******
News about and of interest to anarchists
******
COMMANDS: lists@ainfos.ca
REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
HELP: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
INFO: http://www.ainfos.ca/org

-To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos Information Center