A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Ierland: De regering verbiedt een mars van het Dublin Grassroots Network - protest GPO zaterdag om 18.00 uur (en)

From Rob Visser <rvisser@antenna.nl>
Date Mon, 11 Oct 2004 12:37:58 +0200 (CEST)


___________________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
-________________________________________________

ORGANISATOREN VEROORDELEN HET VERBIEDEN VAN EEN
DAG VAN DE ARBEID MARS
VOOR DE EERSTE KEER DAT IN HET ONAFHANKELIJKE IERLAND
EEN MARS IS VERBODEN!
Het Dublin Grassroots Network, de groep die de "Breng het Geluid"
mars op zaterdagavond 18.00 uur naar Farmleigh House organiseert,
heeft de maatregelen van de Garda die gisteravond werden
aangekondigd, die het verbieden van de mars betekenen, veroordeeld.
Ze hebben iedereen met belangstelling voor burgerlijke vrijheden
opgeroepen zich in plaats hiervan op hetzelfde tijdstip bij de GPO te
verzamelen voor een ontmoeting om tegen het verbod te protesteren.
Woordvoerder Dr Laurence Cox zei: "Wat ons is verteld is dat zal
worden voorkomen dat demonstranten samenkomen en dat het
squadron van de oproerpolitie zal wachten bij Parkgate Street. In
andere woorden, iedereen die op de afgesproken plaats zou komen zou
in serieus gevaar zijn. We begrijpen ook dat het demonstranten niet zal
worden toegestaan door de South Quays te lopen, en dat degenen die
dit doen "in zijstraten zullen worden geduwd".

De maatregelen werden afgelopen avond aangekondigd en werden niet
ontkend door minister voor Europese Zaken Dick Roche. PGN
woordvoerder Dr Aileen O'Carroll zei: "Onze plannen zijn gedurende
meer dan een maand het onderwerp van media verzadiging geweest.
We hebben zelf 50.000 pamfletten verspreid. Terwijl we oproepen voor
een alternatieve gebeurtenis, is er geen manier om die informatie
tussen nu en dan door te geven aan de 5 - 10.000 mensen waarvan
wordt verwacht dat ze meedoen.

Dus praten we over een situatie waarin er grote aantallen geisoleerde
mensen zullen zijn, die proberen naar Parkgate Street te gaan en de
oproerpolitie te ontmoeten. We zeggen nu al enige tijd dat de regering,
de politie en de media met wilde verhalen over de Farmleigh mars een
rel organiseren. We zijn nu zeer bezorgd dat deze maatregelen een rel
situatie hebben geschapen.

DGN heeft iedereen die zich zorgen maakt over burgerlijke vrijheden
opgeroepen naar een open-lucht bijeenkomst op zaterdag om 18.00 uur
buiten de GPO te komen om hun stem te laten horen.

Dr Cox veroordeelde ook de pogingen angst te veroorzaken door
eigenaren van winkels aan te moedigen hun winkel op de Dag van de
Arbeid te sluiten. Naar aanleiding van de notulen van een bijeenkomst
die werd gehouden in het Store Street garda station met de Assistent
Commissionair en de Associatie van Zakenmensen in het
Stadscentrum (gepost op indymedia) en naar aanleiding van
ooggetuigen verslagen van winkeliers die werden bezocht door de
politie en aangemoedigd op de Dag van de Arbeid te sluiten, zie hij dat
deze actie er op gericht was paniek te zaaien.

"We roepen mensen op kalm te blijven en niet in paniek te raken.
Tegelijkertijd merken we op dat dit sinds de Dublin Lockout in 1913 de
eerste keer is dat een mars in Ierland is verboden. Voor de eerste keer
in het onafhankelijke Ierland heeft de staat in de naam van de europese
democratie een protest voorkomen. We roepen iedereen die geeft om
de basisvrijheden van vergadering en meningsuiting op om zich op
zaterdag om 18.00 uur bij ons te voegen bij de GPO om het recht om te
protesteren te verdedigen.

http://struggle.ws/eufortress


*******
*******
****** The A-Infos News Service ******
News about and of interest to anarchists
******
COMMANDS: lists@ainfos.ca
REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
HELP: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
INFO: http://www.ainfos.ca/org

-To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos Information Center