A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) VS, New York City, Verslag van 31 augustus 2004 (en)

From Rob Visser <rvisser@antenna.nl>
Date Sun, 10 Oct 2004 13:19:35 +0200 (CEST)


___________________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
-________________________________________________

Golven van autonome, goed geplande, niet toegestane directe acties
gingen vandaag door de straten van Manhattan. Ze hielden het verkeer
tegen, voerden straat theater uit en verstoorden feesten, waarbij angst
werd gezaaid in de harten van afgevaardigden. Terwijl geen enkele van
de acties van vandaag zou kunnen claimen dat ze de muren van het
Rijk hebben neergehaald, hebben ze, door hun kracht en volume
mogelijk wat van de lagen van haar facade beschadigd.
[Gecategoriseerde Links van gebeurtenissen gedurende de dag] Twee
theatrale directe acties werden van tevoren in de vroege uren van de
ochtend gearresteerd, waarmee een toon werd gezet voor de
honderden arrestaties die gedurende de dag zouden volgen.

Echter, een zeer succesvolle en machtige demonstratie tegen illegaal
en onmenselijk INS detentie beleid zette de toon voor werkelijk solide,
politieke acties die ook gedurende de dag zouden volgen. Verklaring om
illegale gedetineerden van de "oorlog tegen het terrorisme" te bevrijden.

Tussen 3.00 en 4.00 uur in de middag leken in de hele stad belangrijke
acties los te barsten.

Bij de Haven Autoriteiten werd door Buschauffeurs Tegen Bush een
spandoek opgehangen met de tekst: "Nog Vier Maanden".

De Liga van Oorlog Tegenstanders verzamelde zich bij ground zero om
een wake te houden, gevolgd door een mars naar Madison Square
Garden, waar ze een die-in hadden willen houden. De politie
arresteerde 100 demonstranten voor ze vertrokken. [foto's 1/2] De die-
in vond uiteindelijk enkele uren later plaats, waarbij het verkeer bij
Broadway en 28th St. gedurende minstens een uur werd geblokkeerd.

Tegelijkertijd verzamelden zich enkele honderden mensen buiten Fox
News in de 47th st. en 6th ave om een "houd je mond" actie te houden,
waarbij ze het nieuwsagentschap aansprakelijk stelden voor de
misdaden tegen de televisiekijkers in de hele wereld.

De "Mannen in het Zwarte Blok" veroorzaakten ook onrust buiten het
centrum bij Sotheby's waar Johnny Cash herinneringen werden
verkocht aan Republikeinen. Hun eis was "Geen Cash voor de Rijken!"

Bij de openbare bibliotheek van New York verzamelden zich, op
hetzelfde tijdstip, enkele honderden demonstranten en een spandoek
op de achtergrond bracht een slachting door de politie teweeg, waarbij
metalen barricades en arrestatienetten werden ingezet. De bibliotheek
werd snel gesloten terwijl demonstranten op straat werden geduwd,
waar geweld en massale arrestaties plaatsvonden.

Terwijl er in en rond Union Square gedurende de hele dag constant
activiteit was, werden demonstraties naar Madison Square Garden
gehouden vanaf drie verschillende plekken. De derde en grootste werd
onmiddellijk door politie repressie bij de 16th en Irving getroffen. Het
Fietsers Blok, dat verklaarde "Toch Rijden We" na de politie aanvallen
op fietsers op vrijdag en zaterdag, kwamen ook door Union Square.

Eerdere afgesplitste marsen die waren vertrokken vanaf Union Square
kwamen, samen met overblijfselen van marsen vanaf andere locaties
op een of andere manier samen rond Herald Square bij 34th st. en 6th
ave. De politie gebruikte netten om grote aantallen demonstranten te
arresteren, mensen braken door de netten, pepper spray werd gebruikt
en een spontaan theaterstuk dat herinnerde aan misbruik van
gevangenen bij Abu Graib werd opgevoerd. Een deelnemer aan de
actie brak in de MSNBC live uitzending, waarbij hij de gastheer, Chris
Matthews, tegen kwam.

Een groep die er in slaagde los te breken vanaf Herald Square en door
de 26th St. liep, werd snel achtervolgd door politie op fietsen. Ze renden
naar Madison Ave waar de smerissen van hun fietsen gingen,
demonstranten tegen de grond gooiden en ze arresteerden.

Andere groepen kwamen met succes aan bij de 35th en Broadway,
waar eerst 15 en spoedig 150 mensen op de grond zaten, waardoor
bussen met afgevaardigden niet door de Garden konden.
Afgevaardigden stapten eigenlijk uit hun bussen om foto's van
demonstranten op straat te maken.

Wegblokkades waren naar verhouding succesvol, waarbij ze niet alleen
plaatsvonden bij de 35th en Broadway maar ook twee andere
kruispunten in de nabijheid. De 35th en Broadway stuitte uiteindelijk op
gewelddadige arrestaties. Maar een grote menigte van hinderlijke
mensen bleef, waarbij ze onder de afgevaardigden, die individueel door
de politie over de straat moesten worden begeleid, gevoelens van angst
en schaamte veroorzaakten.

Bij verschillende gebeurtenissen gedurende de hele dag waren
demonstranten in staat gebouwen van afgevaardigden binnen te
komen, waarbij sporen van berichten op stickers werden achtergelaten.

Zach de la Rocha van Rage Against the Machine schreef vanaf de
straat een gedicht voor Indymedia en overhandigde het aan een andere
demonstrant die het op onze nieuwslijst zette.

*******
*******
****** The A-Infos News Service ******
News about and of interest to anarchists
******
COMMANDS: lists@ainfos.ca
REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
HELP: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
INFO: http://www.ainfos.ca/org

-To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos Information Center