A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Total retçiler: AB'nin önerisi alerji yapıyor

From Worker <a-infos-tr@ainfos.ca>
Date Sun, 23 May 2004 12:10:27 +0200 (CEST)


---------------------------------------------------------------
A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
---------------------------------------------------------------
"Dört yıl önce total reddini açıklayan Yorulmaz,
AB'nin vicdani ret önerisinin kendisinde "alerji
yaptığını", askerliğin herhangi bir alternatifine
karşı olduğunu belirterek, yaşamın her alanında
hiyerarşik, militarist yapılanmalara karşı olduğunu vurguluyor."
AK'nin "Türkiye'de askerlik yapmak istemeyenlere
vicdani ret hakkı tanıma" önerisine karşı total
retçiler "askerlik yerine zorunlu hizmeti de
reddediyoruz" derken, bedelli askerliği savunanlara
göre, "askerlik zorunlu olsun, vicdani red de yasalaşmasın".

BİA Haber Merkezi
21/05/2004 Özge GÖZKE
BİA (İstanbul) - Avrupa Konseyi (AK) denetim komisyonu
raporundaki, Türkiye'nin askerlik yapmak istemeyenlere
vicdani ret hakkı tanıması yönündeki talebi
değerlendiren total retçi, bedelliği askerliği savunan
ve askerliğini tecil ettirmiş gençler, askerliğin ya
da sivil hizmetin zorunlu olması ya da gerekliliği
konusunda farklı görüşte.

Türkiye ziyareti sırasında İngiltere Başbakanı Tony
Blair'in de dile getirdiği öneri, askerlik hizmeti
yapmak istemeyenlerin, askerlik süresince sivil
kurumlarda çalışmasını öngörüyor.

Vicdani ret kabul edilirse...
Total retçiler Uğur Yorulmaz ve Hasan Çimen, askerlik
yapmak yerine zorla bir yerde çalıştırılmayı da kabul
etmediklerini söylüyor. Militarizme ve profesyonel
askerliğe karşı olduklarını ekliyorlar.

15 Mayıs Dünya Vicdani Retçiler Günü'nde düzenlenen
Militurizm Festivali'nde total retlerini açıklayan ilk
kadınlardan olan Ebru Topal ve Nazan Askeran
savaşların kadınları etkileyen yönlerine ve militarist
zihniyetin günlük yaşamdaki yansımalarına dikkat
çekerek, "vicdani retçi olmak için erkek olmak
gerekmez" diyorlar.

Bedelli askerliğin yasalaşması için askerlik
şubelerine dilekçe veren ve www.bedelli.org sitesinde
görüşlerini dile getirenler ise, vicdani ret kararının
çıkmasının, bedelli askerlik yasasını
geciktirebileceğini düşünüyor.

Adını vermek istemeyen site yöneticisi, askere gitmeye
karşı olmadıklarını, bedelli askerliğin bedelinin
düşürülmesi ve bu konuda krediler verilmesini
savunduklarını söylüyor.

Bianet'in görüşlerini sorduğu gençlerden Bayram
Yarışan ise, askerlik süresinin kısaltılmasını
öneriyor. Nizamettin Akbaba, askerliğin zorunlu bir
görev olduğunu ve yapılması gerektiğini yine de askere
gitmek istemeyenler için sosyal hizmetin olumlu bir
karar olabileceğini, Emre Serhatlı ise, asker kaçağı
olduğu sırada zorla muayeneye alındığını ve çürük
raporu aldığını, sivil de olsa zorla herhangi bir
hizmet yapmak istemediğini belirtiyor.

Vicdani ret nedir?
İlk örnekleri ortaçağda görülen ancak 2. Dünya
Savaşından sonra ve Vietnam savaşı sırasındaki savaş
karşıtı hareket sırasında yaygınlaşan, bireyin ahlaki
tercih, dini inanç ya da politik nedenlerle askere
gitmeyi kabul etmemesi anlamına gelen "Vicdani
ret",zorunlu askerlik görevi yerine sivil hizmet
yapılması anlamına geliyor.

Total ret ise askere gitmemenin yanı sıra, askerlik
hizmeti yerine yapılması zorunlu kılınan herhangi bir
sivil hizmeti de reddetmek anlamına geliyor. Total
retçiler "halkı askerlikten soğutmak" ya da "emre
itaatsizlik" suçlamalarıyla ömür boyu hapis cezasına
çarptırılabiliyor.

Total retçiler: AB'nin önerisi alerji yapıyor
Dört yıl önce total reddini açıklayan Yorulmaz, AB'nin
vicdani ret önerisinin kendisinde "alerji yaptığını",
askerliğin herhangi bir alternatifine karşı olduğunu
belirterek, yaşamın her alanında hiyerarşik,
militarist yapılanmalara karşı olduğunu vurguluyor.

Yorulmaz, "İnsanlar askerlik gibi belli görevleri
yapmak zorunda olduğunu söyleyen bir sözleşmeyle
doğuyor. Ben bu sözleşmeyi tek taraflı olarak
feshediyorum. Vicdani ret bir sivil itaatsizlik eylemi
değil. Çünkü bir kanunu değiştirmeye çalışmıyor. Özgür
bireylerden oluşan, tahakkümsüz ve yöneten yönetilen
ayrımı olmayan bir toplumun oluşması ve
anti-militarist hareket için total reddin önemli
olduğunu düşünüyorum" diyor.

Çimen de, total retçi olduğunu hem ailesine kabul
ettirmekte hem de çevresindekilere anlatmakta
zorlandığını söylüyor: "İnsanlar askere gitmenin
zorunlu olduğunu o kadar benimsemiş ki, bunu
reddettiğinizi kabul edemiyorlar. Önce kendimize 'Niye
askere gitmek zorundayım?' diye sormamız gerekir".

Militarizme karşı kadın retçiler

Geçtiğimiz hafta düzenlenen Militurizm Festivalinde
total reddini açıklayan 13 kişiden dördü, Türkiye'deki
ilk kadın total retçilerdi. 47 yaşındaki Nazan
Askeran, festivalin tanıtımlarını görerek vicdani
retçilerle bağlantı kurduğunu, kocası ya da çocukları
gibi çevresindeki erkeklerin askere gitmesini
istemediğini, savaşların tecavüzler başta olmak üzere
kadınlara etkisini dile getiriyor.

Askeran, total retçi olmanın ve çevresindekilere bu
yönde bir çağrı yapmanın, ordunun ve savaşın olmadığı
başka bir dünyayı da anlatmak olduğunu söylüyor.

26 yaşındaki Ebru Topal ise, militarizmle eğitim
sisteminden, kişiler arası ilişkilere hayatın farklı
alanlarında iç içe olduğunu vurgulayarak, buna karşı
total reddini açıklamaya karar verdiğini belirtiyor.
Askerliğin erkeklerin okuma-yazma da dahil eğitim
aldıkları bir yer olduğu yolundaki CHP Milletvekili
Gülsün Bilgehan Toker'in görüşlerini hatırlatarak "Her
çocuğun özgür ve bilimsel eğitim alması gerektiğini
söylemek kimsenin aklına gelmiyor" diyor.

Vicdani ret hakkında daha fazla bilgiye
www.savaskarsitlari.org sitesinden ulaşılabilir.

Vicdani ret yasalaşırsa çoğu kişi askere gitmez

"Barışta Bedelli Savaşta Temelli" sözünü sitelerinde
kullanan www.bedelli.org İnternet sitesinin yöneticisi
şöyle konuşuyor: "Türkiye savaş tehdidi altında
olmasa, profesyonel askerlik savunulabilir. Bugüne
kadar askerlik şubelerine bu taleple 120 bin dilekçe
verildi."

Bedelli askerliği savunanlar askerlik hizmetini
reddetmiyor, sadece askerliğin hayatlarını kesintiye
uğratmasını istemiyor. "Vicdani retle ilgili bir yasa
çıkarsa bir çok insan askere gitmeyecektir. Bunun
yerine bedelli askerlik en iyi çözüm." (ÖG/BB)
*******************

"Türkiye'de Vicdani Ret'ten Korkabilirler"
Türkiye'nin askerlik yapmayanlar için vicdani ret
hakkı tanımasını, askerliğin sosyal anlamda önemli
olduğu bir toplumda ileri bir adım olarak niteleyen
Doç. Dr. Melek Göregenli, "Ancak vicdani ret tek
başına yeterli değil" diyor.
BİA HAber Merkezi
21/05/2004
BİA (İstanbul) - Avrupa Konseyi denetleme raporundaki
Türkiye'de "vicdani ret" uygulamasına geçilmesi
önerisini değerlendiren Ege Üniversitesi Psikoloji
bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Melek Göregenli,
"Vicdani ret hakkının askerlik yapmak yerine sivil
hizmet yapılması olarak düzenlemesi, askerliğin
reddinin sistem içinde tutulması anlamına geliyor"
dedi.

Göregenli, askerlik yerine "sivil hizmet"i zorunlu
kılmanın, devletin militarist anlayışının da
reddedilemeyeceğini kabul ettirmekle eş değer olduğunu
vurguladı.

Vicdani ret ileri bir adım
Göregenli, Türkiye'de toplumun askerliğe bakışı
düşünüldüğünde vicdani ret hakkına yönelik bir yasa
çıkmasının ileri bir adım olacağını belirtiyor:

* Askerlik yapmanın sosyal olarak anlamı erkekliğe
dair bir olgu olarak görülmesi. Engellilerin temsili
yemin törenleri yaparak askerlik "şerefi"nden mahrum
kalmamaları sağlanıyor.

* Bu nedenle Türkiye'de askerlik yapmak yerine sivil
hizmette bulunacak çok insan olacağını düşünmüyorum.
Bedelli askerlik talep edenler, çok kısa bir süre de
olsa askerlik yapmak istiyorlar. Askerliği reddetmenin
sosyal bir bedeli olacağı korkusunu taşıyabilirler.

* Ancak vicdani ret, askerliğin, ordunun ve militarist
sistemin toptan bir reddi haline gelmedikçe anlamlı
değildir. (ÖG/BB)


[www.bianet.org haber sitesinde "Türkiye'de Vicdani
Ret Olursa..." başlığıyla yayımlanan haber]


*******
****** A-Infos Haber Servisi ******
Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
******
BİLGİ: http://ainfos.ca/org http://ainfos.ca/org/faq.html
YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
ÜYELİK: lists@ainfos.ca adresine e-posta'nın ana
kısmında "subscribe listeadı eposta@adresiniz"
içerikli e-posta atın. Üyelikten çıkmak için ise
"unsubscribe listeadı eposta@adresiniz" içerikli mail
atın.

Tüm listeler için seçenekler: http://www.ainfos.ca/options.html


A-Infos Information Center