A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Lezingenreeks door Abel Paz

From Rob Visser <rvisser@antenna.nl>
Date Fri, 21 May 2004 20:07:34 +0200 (CEST)


___________________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
-________________________________________________

Op 19 juli 1936 kwamen in grote delen van Spanje de fabrieks- en
landarbeiders in opstand toen generaal Franco met zijn kompanen een
staatsgreep pleegde tegen de Volksfrontregering. De Volksfrontregering
weigerde in eerste instantie de in opstand komende massa's van
wapens te
voorzien, waarop de arbeiders zelf de kazernes en
wapenopslagplaatsen
bestormden. Deze spontane volksopstand leidde in eerste instantie tot
een
ware revolutie: fabrieken en landbouwbedrijven werden
gecollectiviseerd.
Maar al na enkele maanden keerde het tij: de gevestigde politieke
partijen
(ter linkerzijde) probeerden beetje bij beetje de situatie weer in hun
greep te krijgen. Enkele CNT-leiders lieten zich overreden toe te treden
tot de Spaanse regering (notabene de anarchist Garcia Oliver werd
minister
van Justitie!). Met name de rol van de Spaanse communistische partij
(PCE)
was van doorslaggevende rol. De Sovjet Unie was niet gebaat bij een
revolutionaire toestand in Spanje, en zeker niet als die met name door
anarchistische en niet-Moskou getrouwe communisten (van de POUM)
werd
beheerst. Al vanaf het najaar van 1936 werd de revolutie langzaam de
nek
omgedraaid. De milities die aan het front vochten werden omgevormd
tot een
leger dat hiërarchisch georganiseerd was en dat enkel nog door het
Ministerie van Oorlog werd gecontroleerd. De collectivisaties werden
ongedaan gemaakt. Tegenstanders van deze koerswending werden
gevangen
genomen, ter dood veroordeeld wegens vermeende `spionage voor de
fascisten' of `wegens het ontwikkelen van vijfde colonne activiteiten'.
Dit culmineerde in de beruchte `Mei-dagen' in 1937 in Barcelona waar
de
anarchistische arbeiders en de POUM werden geprovoceerd tot een
opstand.
Na bemiddeling van de anarchistische ministers in de centrale regering
haalden de anarchisten bakzeil. In eerste instantie werden met name
leden
van de POUM, maar later ook aanhangers van de CNT en FAI,
slachtoffer van
de contrarevolutie, die door de centrale regering, de PCE en de Sovjet
Unie op gang werd gebracht.
Hoe ontstond deze revolutionaire beweging in Spanje? Wie waren deze
mensen
die in naam van de vrijheid en de revolutie hun leven riskeerden? Op
welke
ondersteuning konden ze rekenen en met welke problemen werden ze
geconfronteerd. Abel Paz (pseudoniem voor Diego Camacho), die actief
aan
deze opstand heeft deelgenomen en daarvan uitgebreid verslag heeft
gedaan,
komt naar Nederland voor een drietal lezingen. In zijn bagage heeft hij
niet alleen zijn eigen herinneringen aan de Burgeroorlog (voor een groot
deel ook vastgelegd in een aantal in het Spaans verschenen delen van
zijn
mémoires), maar ook de door hem geschreven biografie van de
Spaanse
anarchist Buenaventura Durruti, getiteld `Durruti in de Spaanse
revolutie'. Durruti was één van de meest in het oog springende
persoonlijkheden uit het anarchistisch kamp. De biografie van Abel Paz
verhaalt over zijn levensloop, terwijl er tegelijkertijd een beeld wordt
gegeven van de belangrijkste ideeën die ter discussie stonden in de
anarchistische beweging in Spanje. Tevens geeft Paz inzicht in het
uitgebreide vlechtwerk van anarchistische en anarcho-syndicalistische
organisaties, de betekenis van `affiniteitsgroepen' voor de geregeld
vanuit de illegaliteit opererende anarchisten, de geschiedenis en functie
van en wederzijdse rivaliteit tussen de CNT (Nationale Confederatie van
Arbeiders) en de FAI (Federatie van Iberische Anarchisten). Uitgebreid
besteedde hij ook aandacht de belevenissen van Durruti en zijn maat
Francisco Ascaso in Latijns Amerika, waar zij gedurende enkele jaren
een
geduchte reputatie opbouwden als `onteigenaars' van banken. De
biografie
besluit met de omstreden dood van Durruti in november 1936. Paz
neemt
echter geen positie in en laat enkel verschillende versies van Durruti's
dood de revue passeren. Op Durruti's begrafenis in Barcelona waren
een
half miljoen mensen aanwezig. Abel Paz werd in 1921 in Almeria
geboren.
Als leerling-arbeider in een textielfabriek werd hij in 1935 lid van de
anarcho-syndicalistische vakbond CNT. In juli 1936 nam hij deel aan de
arbeidersopstand tegen de poging tot staatsgreep van generaal Franco
en
zijn medesamenzweerders. De jaren daarna, tot 1939, is hij actief
betrokken geweest bij het in de praktijk brengen van de sociale revolutie
en het bestrijden van de Franquistische troepen. In najaar 1939, na de
nederlaag van de Spaanse Republiek (de sociale revolutie was in de
vroege
zomer van 1937 al definitief de nek omgedraaid), trok hij samen met
honderdduizenden landgenoten naar Frankrijk. Net als de meeste van
zijn
landgenoten kwam hij onder erbarmelijke omstandigheden in een van
de vele
Franse concentratiekampen terecht waar de Spaanse vluchtelingen
werden
`opgevangen'. In 1942 wist hij te ontsnappen en sloot zich aan bij de
`Maquis', een netwerk van Spaanse anarchistische groepjes - die al of
niet
autonoom van elkaar - de strijd aanbonden met het Franquistische
regime en
poogden de sociale revolutie weer op gang te brengen. December 1942
werd
hij in Spanje opgepakt en verdween voor elf jaar achter de tralies. In
1953 kwam hij vrij en ging in ballingschap in Frankrijk, alwaar hij actief
bleef in de anarchistische beweging en in de grafische sector werkzaam
was. Hij schreef een groot aantal boeken over diverse facetten van de
Spaanse Burgeroorlog en de Spaanse anarchistische beweging in het
bijzonder. Het bekendst werd hij met zijn oorspronkelijk in 1978
verschenen biografie over Buenaventura Durruti, die hij in 1996 nog
eens
sterk uitgebreid en bijgewerkt heruitgaf. Er verschenen onder andere in
het Duits, Frans en Engels vertalingen van dit boek. Tevens schreef
Paz
een aantal autobiografische boeken waarin in hij diverse etappes van
zijn
leven beschreef. Paz schreef ook nog meerdere boeken over etappes
uit de
geschiedenis van de Spaanse anarchistische beweging (o.a. over de 1e
Internationale, over de CNT en over de IJzeren Colonne). Tijdens de
lezingencyclus van Abel Paz zullen diverse van bovengenoemde
aspecten aan
bod komen. Afhankelijk van Abel Paz' zin en fut (met 83 jaar is hij niet
meer een van de jongsten) en de interesse van het publiek kan er over
diverse thema's gesproken en gediscussieerd worden.

Op vrijdag 28 mei geeft Abel Paz zijn eerste lezing in dagcafé de `Moya'
[voorheen `Ratjetoe'] (Frederik Hendrikstraat 111 te Amsterdam). De
avond
begint om 20.00. Er zullen ook enige videobeelden over de periode in
kwestie getoond worden.

Zondag 30 mei geeft Abel Paz zijn tweede en laatste lezing tijdens de
Pinksterlanddagen te Appelscha. De lezing zal dan om 14.00
aanvangen met
het vertonen van de een uur durende video over het leven van Durruti
(engels ondertiteld). Vervolgens zal Abel Paz over een van genoemde
onderwerpen een lezing houden.

Organisatie:
International Bookshop Het Fort van Sjakoo, Jodenbreestraat 24,
Amsterdam
(http://www.fortvansjakoo.nl) Anarchistische Groep Amsterdam,
(http://squat.net/aga) Hanneke Willemse

Inlichtingen: sjakoo@xs4all.nl
Meer achtergrondinformatie over Abel Paz en Durruti vind je in de vorm
van
een te downloaden brochure over het thema op de website van het Fort
van
Sjakoo. Deze brochure zal ook tijdens de lezingen te koop zijn.

*******
*******
****** The A-Infos News Service ******
News about and of interest to anarchists
******
COMMANDS: lists@ainfos.ca
REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
HELP: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
INFO: http://www.ainfos.ca/org

-To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos Information Center