A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) ABD'nin Portland kentinde işçiler IWW'de örgütleniyor

From Worker <a-infos-tr@ainfos.ca>
Date Fri, 21 May 2004 12:02:27 +0200 (CEST)


---------------------------------------------------------------
A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
---------------------------------------------------------------
ABD'de kendisini IWW yani 'Dünya Sanayi İşçileri'
olarak adlandıran ve bünyesinde işkoluna göre farklı
departmanlara, bunlara bağlı sendikalara ve yerellerde
işkolu gruplarına ayrılan sendikal yapı, 1905 yılında
kuruldu. IWW'nin özelliği aynı isimle birçok ülkede
örgütlenmesi ve ulusal bir sendika olmaması. IWW 'tek
büyük bir sendika' sloganı doğrultusunda uluslararası
düzeyde örgütlenmeye çalışıyor, şu anda ağırlıklı
olarak ABD, İngiltere ve Kanada'da örgütlü. Üyeleri
tarafından yönetilen ve mücadeleyi ücret artışına
irdirgemekten çok nihai olarak sanayi işkollarında
örgütlenerek, kapitalizmi aşan yeni bir toplumsal
düzenin kurulmasını amaçlayan, ve 'anarko-sendikalist'
bir geleneğe sahip olan, IWW, küçük bir örgüt olmasına
rağmen, ABD'nin Portland kentinde ağırlıklı olarak
küçük ve orta boylu işletmelerde çalışan birkaç yüz
işçiyi kendi bünyesinde örgütlemeyi başardı.
ABD'deki koşullar, Türkiye'den her ne kadar farklı
olsa da ortaya çıkan sorunlar ve yaşanan deneyimler,
Türkiye'deki sendika aktivistleri için ilginç noktalar
içeriyor.

IWW üyesi olan Morgan Miller, bu röportajda
deneyimlerini ve IWW'yi anlatıyor.

Portland hakkında bize biraz bilgi verebilirmisin?

Portland, Willamette ve Columbia nehrilerinin
yakınında, 525.000 nüfuslu bir iç-liman kenti. En
önemli sanayi kolları, keresteye dayalı üretim (Oregon
kereste üretiminin en yoğun olduğu eyalet) ve toprak
mahsülleri, Oregon eyaletinden, Washington'un
doğusundaki Yakima Vadisi'nden bir de İdaho'dan
gemilerle taşınıyor.
Yüksek Teknoloji üretimi de önemli (İntel şirketi).
Nike, Adidas ABD, Reebok ABD ve Colombia Sportswear
gibi biçok spor kıyafeti üreten şirketin merkezi de
Portland'de olduğu için spor giyimi üretimi de önemli.

Portland ilerici bir kent olmasıyla bilinir; şehir
planlaması, kamu taşımacılığı ve çevrenin korunması
konularında ABD'deki birçok kentin çok ilerisindedir.
Portland'de, IWW, ABD'nin batı kıyısında sendikanın
kurulmasını sağlayan ve 1907 yılında gerçekleşen
kereste kesme yerindeki grevlere kadar uzunan bir
tarihe sahip.


IWW, Portland'de ne kadar örgütlü?

Şu anda IWW'nin dört işkolu grubu1 var, üç işkolu
grubumuz kurulmak üzere. Var olan dört işkolu grubuna,
bir Genel Üye Grubu (GMB)4, İnşaat İşçileri İşkolu
Grubu (IU330)1, bir Otel ve Restoran İşçileri İşkolu
Grubu (IU640) bir de Kamu Hizmetleri İşçileri İşkolu
Grubu (IU650) dahil.
_________________________________________
1) ç.n. İU (İndustrial Union): Sanayi Birliği - Sanayi
Sendikası. IWW, departmanlara ayrılan bir yapı, bu
departmanlar da sanayi sendikalarına bölünmüş durumda.
Mesela: Genel Yapı Departman'ına bir Genel Yapı Sanayi
Sendikası bir İnşaat İşçileri Sanayi Sendikası bir de
Tersane İşçileri Sanayi Sendikası dahil.Ya da mesela:
610 No.'lu Sağlık Hizmeti Çalışanları Sanayi
Sendikası, 600 No.'lu Kamu Hizmetleri Departmanı'na
dahil.
Yerellerde ise İndustrial Union Branch (İUB) modeli
uygulanıyor. Türkçe özgün çevirisi: Sanayi Sendikası
İşkolu Grubu. Bunlar sendikanın, şubesi, il-ilçe
örgütü veya bir işyerindeki yerel örgütleri niteliğini
taşıyorlar.

Şu anda yürütülen kampanyalar, bir Taşımacılık
İşçileri İşkolu Grubu'nun (IU540) ve Genel Dağıtım
İşçileri İşkolu Grubu'nun (IU66) oluşmasına yol
açabilir ayrıca şu anda bir Matbaa İşçileri Sanayi
Sendikası'nı (IU450) kurmaya yetecek kadar üyemiz var.

Yetmiş işçiyi kapsayan dört sosyal hizmet acentasında
yetkili sendika konumundayız. Siz bu röportajı okurken
bu dört işyerinden üçünde yetkili sendika olduğumuz
yazılı bir sözleşmeyle onaylanmış olacak. 16 işçinin
çalıştığı bir pizzacıda IWW'nin temsiliciği alıp
almayacağına dair bir oylama yapmak üzereyiz.

Birkaç kollektif işletmemiz (Chartered Job Shops) var
bunların arasına bir matbaa bir de ipek baskısı yapan
bir matbaamız daha var. Bir kahve kavurma işletmesi,
bir pizzacı ve benim işyerim olan kollektif ,Kızıl ve
Kara Cafe' kurulmak üzere.

Portland'deki IWW üyleri, kamu sektörünün
örgütlenmesinde nasıl bu kadar başarılı oldu?

Yasal olarak yetkili sendika statüsünde olmamamıza
rağmen gerçekten işçileri temsil ettiğimiz için
başarılı olduk. Birey olarak az hakka sahipsin,
tanınmayan ,kolektif-eylem' grubu olarak çok hakkın
var ve tanınan sendika olarak başka hakların var, bu
Amerikan İşyasası'nın özelliği.

Örgütlü olmayan işyerlerinde üyelerimizi korumak için
pek bilinmeyen yasal hakları kullanarak başarı elde
ettik. Örneğin geçenlerde bir lokantada çalışan bir
işçi, yasalara aykırı bir biçimde işten atıldı. IWW, o
işyerinde yetkili sendika olmamasına rağmen işyerine
bir temsilci göndererek tazminat ödenmesini ve bu
yasadışı uygulamanın sona ermesini sağladı.

IWW, Portland'de bir grev örgütledi mi?

Birkaç tane. Katıldığımız ilk mücadele bir plak
şirketinde 7 işçinin greviydi. Yeni üye kazanmadık
ancak çok şey öğrendik. En büyük grevimiz, Mallory
Oteli'nde gerçekleştirdiğimiz, muhtemelen yıllardan
sonra ABD'de gerçekleşen tek yasal oturma-greviydi
(işçiler, işyerine gidiyor ancak çalışmıyorlar).
Üyelerimiz işyerinden kapı dışarı edildi ancak dört ay
boyunca direnmeye devam ettiler. İU 650, geçen aydan
bu yana ,Janus Sosyal Hizmet' acentasında küçük küçük
grevler gerçekleştiridi.

Örgütlenirken hangi sorunlarla karşılaştınız?

Avrupa'daki işçi arkadaşlar için en önemli noktalardan
bazıları şunlar:

1 Bu işe başladığımızda her düzeyde altyapı
sorunlarıyla karşı karşıyaydık. Beş yıl önce
Portland'de IWW yoktu. Hiçbirimizin resmi sendika
tecrübesi olmadan nasıl örgütlenecektik? Büyük
işyerlerindeki işçileri küçük bir sendikaya nasıl
katacaktık?

2 Bizi ciddiye almadılar. Portland'de IWW'nin, kendine
sendika süsü veren küçük bir anarşist grup imajı vardı
ve buna karşı mücadele etmek zorundaydık. Biz anarşist
bir örgüt değiliz, aslında Portland'deki üyelerimizin
çoğu anarşist değil. Yaptğığımız tek şey emek
mücadelelerinde kendimizi açık bir şekilde IWW olarak
göstermekti. Çoğu zaman oradaki insanların %20 ila
%50'si ,Wobbly'di (IWW üyesi). IWW'de örgütlenmek
isteyen herkesin üzerine gittik. Böylece, insanları,
niyetimizin ciddi olduğuna ikna edebildik. En önemlisi
kendimizi ciddi almamızdı ve IWW'ye inanmamızdı.

3 Bireylerden oluşan küçük bir gruptan çok yönlü
işleyen sendikalar haline gelmek: Başlangıçta
üyelerimizin çoğunun toplantılara katılmasından gurur
duyuyorduk. Ancak bunlar ideoloijik olarak IWW'yi
kurmakta kararlı olan insanlardı. İşkollarına dayalı
sendikaları kurmaya başladığımızda, pratik
faaliyetler, işyerinde, kahve veya bira içerken
örgütleniyordu. Tüm işkolunu kapsayan toplantılara
daha az insan katılıyordu ancak işyerlerinde alınan
kararlar bu toplantılardan daha önemli.

IWW, örgütlenirken açıkça radikal bir kimlikle mi
kendisini tanıtıyor?

Evet. Ancak biz barikatlar kurup hücüma geçen fanatik
devrimciler değiliz. IWW'nin amacını, ekonominin
demokratikeştirilmesi olarak açıklıyoruz.

İşçiler neden geleneksel sendikaları değil de IWW'yi
tercih ediyorlar?

Çünkü biz gerçekten onların ideallerini ve isteklerini
temsil ediyoruz. Resmi bir sendika olmamamıza rağmen
onları savunuyoruz. Dorset'teki (Büyük Britanya)2
işçiler aynı nedenden dolayı ,Wobbly' (IWW üyesi).

Olup bitenlerden diğer IWW üyelerine3
aktarabileceğiniz neler öğrendiniz?

1 Büyümek için örgütlenmek. Küçük politik bir grup
olarak kalmayın. Büyüyen bir sendika gibi davranın.

2 Sendika olun. Sadece planlar yapmayın, işçileri
savunun.

3 Faaliyetleriniz, aktivist ve IWW'nin görüşlerine
entellektüel düzeyde katılan insanları örgütlemeye
dayanmasın.

4 IWW olun, kendinizi başka sendikaları ve politik
grupları desteklemekle sınırlandırmayın.

Portland'deki başarılara benzer başarılar elde etmek
için ne gibi hatalar yapılmamalı?

Bence, en önemlisi Genel Üye Grupları (General
Membership Branches)4 modeline mümkün olduğunca uzak
durulmalı. Genel Üye Grupları, aktivistler için bir
çeşit çıkmaz sokak ve sendikalaşmaya yol açmıyor.
Mümkün olduğunca Sanayi Sendikaları İşkolu Grupları
(İndustrial Union Branches) kurmak daha iyi bir
strateji. Sanayi Sendikası İşkolu Grupları,
işyerlerinde sendikal yapı kurma konusunda tecrübeli
oldukları için -diğer işkollarında bile- başka Sanayi
Sendikaları İşkolu Grupları'nın kurulmasına yardımcı
olabilirler.
Bir diğer nokta ise: ,Siyaseti' sendikal çalışmaya
karıştırmayın. Her Wobbly (IWW üyesi) düşüncesini
ifade etme hakkına sahiptir. Ancak ideolojik
tartışmalarınızı, buluşup bira içtiğiniz zamana
erteleyin.
Son olarak toplantıların net bir düzene sokulmasını
sağlayın. IWW'ye gelen birçok insan belli bir düzene
sahip toplantılara alışkın değil. İlkelere ve tüzüğe
sadık kalmanın ne kadar önemli olduğunu anlamıyorlar.
Ancak kuralların ihlal edilmesi daha çok sorunun
çıkmasına yol açıyor.

IWW Portland'de yoluna nasıl devam edecek?

Görünen o ki, ciddi bir şekilde büyüyoruz. Geçen akşam
cafede çalışırken orta-yaşlı bir adamın IWW bünyesinde
kara-dayalı olmayan (bağımsız sosyal hizmet
acentaları) bir bölüm kurmak istediğini söylediğine
tanık oldum. Adam IWW üyesi değil ama bizim
yaptıklarımız hakkıında birtakım şeyler duymuş.
Güvenilir ve yetenekli birine benziyor.

Uğraştığımız birçok başka şey daha var. Toplantı yeri
bulabilecekmiyiz? Bir büromuz olacak mı? Çeşitli
üyelerimizin ve işkolu gruplarımızın faaliyetlerini
nasıl koordine edeceğiz? Veri tabanlarını (data-bank)
nasıl düzenleyeceğiz? Genel Üye Grubu'nun e-mail
bülteni herkese ulaşıyor mu?

Zaaflarımız da var. Eğitim konusu üzerinde
çalışmalıyız. En önemlisi devrimci niteliğmizin ne
olduğunu ve bunun işçi sınıfın içinden nasıl
doğacağını açıklığa kavuşturmalıyız. İncelememiz
gereken çok şey var (IWW'nin geçmişi) ancak bunları
günümüz işçilerinin anlayacağı şekilde
güncelleştirmeliyiz.

(çn. IWW'nin resmi sitesi www.iww.org 'da daha fazla
bilgiye ulaşabilirsiniz)


(Bu röportaj ,Bread & Roses' adlı derginin 7.
sayısındaki ,Portland Workers turn to the IWW'
başlıklı röportajın İngilizce orjinali, ,Direkte
Aktion' dergisinin Mart/Haziran 2004 163. sayısından
Almanca çevirisiyle kıyaslanarak, Nejat Ağırnaslı
tarafından Türkçe'ye çevirilmiştir)

2) çn.(Büyük Britanya) İngiltere'de de IWW adlı bir
yapı var.
3) IWW birçok ülkede aynı isimle örgütlü.
4) İşkolu gözetmeksizin tüm üyeleri kapsayan örgütsel
bir yapı.

[Kaynak:
http://www.network54.com/Forum/thread?forumid=120309&messageid=1085040008]


*******
****** A-Infos Haber Servisi ******
Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
******
BİLGİ: http://ainfos.ca/org http://ainfos.ca/org/faq.html
YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
ÜYELİK: lists@ainfos.ca adresine e-posta'nın ana
kısmında "subscribe listeadı eposta@adresiniz"
içerikli e-posta atın. Üyelikten çıkmak için ise
"unsubscribe listeadı eposta@adresiniz" içerikli mail
atın.

Tüm listeler için seçenekler: http://www.ainfos.ca/options.html


A-Infos Information Center