A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) 15 Mayıs - O şimdi ''retçi''

From Worker <a-infos-tr@ainfos.ca>
Date Sun, 16 May 2004 19:12:45 +0200 (CEST)


---------------------------------------------------------------
A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
---------------------------------------------------------------
[sesonline.net - 15 Mayıs "Militurizm Festivali" sonrası haberi]
O şimdi ''retçi'' / 15-05-2004
Türkiye'de 1997 yılından bu yana 15 Mayıs Dünya
Vicdani Retçiler günü nedeniyle çeşitli etkinlikler
düzenleniyor. Bu yıl antimilitarist insiyatifi
tarafından gerçekleştirilen etkinlik diğerlerinden
farklı bir şekilde gerçekleşti. Grup 'Militurizm
Festivali' altında İstanbul'daki çeşitli askeri
sembollere gezi düzenledi.
Gezileri boyunca kendilerine eşlik eden polis
ekipleriyle Beşiktaş Askeri müzesi önündeki İskele
Meydanı'na gelen gurup burada müzik eşliğinde
çiftetelli oynadı ve üzerinde "Antimiliturizm
Hatırası" yazılı kartonun önünde hatıra fotoğrafi
çektirdiler.

Ümit Karaaslan / sesonline

*************************

[sesonline.net - 15 Mayıs etkinliği haberi]

Dünya 'Vicdani Retçiler Günü' / 2004-05-15 - 14:45:00

Bugün 15 Mayıs."Dünya Vicdani Retçiler Günü".
Türkiye'de de 15 Mayıs'da kutlanmaya başlanan Dünya
Vicdani Retçiler Günü'nde Savaş Karşıtları, 1.
Geleneksel Militurizm Festivali'ni
gerçekleştiriyorlar. Festival kapsamında gezi, konser
ve sergi yer alacak. Gezide İstanbul’un militarist
sembolleri, "rehber"ler tarafından ”tarihi ve mimari
açıdan” ayrıntılı olarak katılımcılara tanıtılacak...
Dünyada Vicdani Ret
Vicdani reddin kökenlerini Ortaçağ’da ilk olarak orta
Avrupa feodal beyliklerinde bulmak mümkün, gerçek
anlamıyla vicdani ret olarak tanımlamak mümkün
değildir; zira, reddetmek denen insani yeti hiçbir
çağda bedeli para olarak ödenen bir şey olarak ortaya
çıkmamıştır. O dönemde çeşitli Hıristiyan tarikatları
feodal beylerle anlaşmalar yapıp, bir çeşit “savaş
vergisi” ödeyerek üyelerini ordu hizmetinin dışında
tutuyorlardı. Bu durumu, çizgiyi ilk terk eden ve
feodal rejimin ya askerlik hizmeti ya savaş vergisi
dayatmasına karşı ilk radikal gerçekleştiren
Almanya’daki “Wiedetaufer” tarikatı, Katolik
kilisesinin kışkırtmasıyla kanlı bir şekilde
bastırıldı. Sonrasında 18. Yüzyılda İngiltere’de, dini
inançları nedeniyle şiddet kullanmayı, askerlik
yapmayı ve vergi vermeyi reddeden “quaker” tarikatını
görüyoruz. Quaker’lar gerekçelerinin açıklığı ve
tavırlarındaki tutarlılıkla ilk vicdani retçiler
olarak adlandırılabilirler.

Vicdani retçilerin yirminci yüzyılda ilk kitlesel
çıkışı 1. Paylaşım Savaşı sırasında İngiltere’de
gerçekleşti. Savaşa çağrılan binlerce insan savaşa
katılmayı reddettiler, üçbin tanesi hapse atıldı. Bu
çıkıştan sonra 1921 yılında İngiliz retçilerin önemli
bir bölümünü oluşturduğu WRI (War Resisters
International – Uluslar arası Savaş Karşıtları)
kuruldu. WRI daha sonra yerel savaş karşıtı örgütlerin
ve vicdani ret örgütlerinin uluslar arası çatısı
haline geldi.

Vicdani ret hareketi 1968 ve sonrasında bütün
Avrupa’yı sarstı. Avrupa devletleri vicdani ret
hakkını 70’lerin ortasından başlayarak tanımaya
başladılar. Ancak vicdani ret hakkı “sivil hizmet”
zorunluluğu ile birlikte elde edilebildi. Silahlı
hizmet yapmak istemeyen insanlar gene zorunlu olarak
ve çoğunlukla askerlikten daha uzun bir süre hastane,
okul vb sosyal birimlerde çok düşük ücretlerle hizmet
etmeye zorlanıyorlar. Batılı liberal devletler bu
yasal düzenlemeyle Avrupa vicdani ret hareketinin
büyük bölümünü yönlendirmeyi başardılarsa da bugün,
hem askerlik yapmayı hem de sivil hizmet yapmayı
reddeden insanlardan oluşan “total ret” hareketi
Avrupa, Latin Amerika ve Afrika’nın çeşitli
ülkelerinde sürmektedir. Bu tavır devletin birey
üstündeki hiçbir tasarrufunu kabul etmemesi ve uluslar
arası savaş düzenine her ne biçimde olursa olsun
hizmet etmeyi reddetmesiyle radikal savaş
karşıtlığının gerçek sürdürücüsüdürler.

Türkiye’de Vicdani Ret

1990 - Tayfun Gönül ve Vedat Zencir o dönemde Sokak
dergisi ve Güneş Gazetesi aracılığıyla askerliği
reddettiklerini duyurdular. Sokak dergisinin
kapanmasıyla kampanya da sona erdi.

1992 - Fransa’da yedincisi gerçekleştirilen
Uluslararası Vicdani Redçiler Toplantısı
(International Conscientous Objectors Meeting,
ICOM)’nda bir sonraki toplantının Türkiye’de
yapılmasına karar verildi.

1992 - Aralık ayında İzmir’de Savaş Karşıtları Derneği
kuruldu.

1993 - 16 Ocak tarihinde 6 kişi askerlik yapmayı
reddettiğini açıkladı ve “Askerliğe Hayır!” kampanyası
‘90’da bırakıldığı yerden devam ettirilmiş oldu.

1993 - 17 Temmuz’da ICOM Milas-Ören’de yapıldı ve
vicdani redçiler Türkiye’nin gündemine nihai olarak
oturmuş oldular.

1993 - İlk Kuzey Kıbrıslı redçi Salih Askeroğul’un ret
deklerasyonu ve onun için yürütülen uluslararası
kampanya

1993- Savaş Karşıtları Derneği’nin feshedilmesi.

1993 - Sonbahar’da İstanbul Savaş Karşıtları Derneği
kuruldu ve aynı yıl kapatıldı.

1993 – 8 Aralık günü HBB’de yayınlanan Anten programı
ilk defa geniş bir kamuoyunun dikkatini vicdani
redçilere çekti. Program yapımcısı Erhan Akyıldız ve
muhabir Ali Tevfik Berber feshedilen SKD Başkanı Aytek
Özel ve vicdani redçi Menderes Meletli ile yaptıkları
röportaj yüzünden Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş’in
emriyle tutuklandılar ve askeri mahkemece
yargılandılar. Böylece sıkıyönetim mahkemelerinden
sonra siviller askeri mahkemeye çıkmış oldular. Özel
ve Meletli için ise tutuklama emri çıkarıldı. Basının
ve kitle örgütlerinin yoğun tepkisi sonucu
Cumhurbaşkanı Demirel dahi açıklama yaptı, Akyıldız ve
Berber tutuksuz yargılandı ve öngörülen en düşük ceza
olan ikişer ay hapse çarptırıldılar.

1994- 8 Şubat günü Aytek Özel Ankara’da askeri
mahkemeye teslim oldu. Basının çifte standartlı tutumu
sonucu Özel’in yargılanması kamuoyunda yeterince
duyurulamadı ve Özel bir yıl 15 gün cezaya
çarptırıldı.

1994 - 25 Şubat’ta İzmir’de İzmir Savaş Karşıtları
Derneği (İSKD) kuruldu ve “Askeri Yargıya Hayır!” adlı
bir kampanya başlatıldı.

1994 – 20 Mart’ta DEP milletvekili Zübeyir Aydar bir
vicdani red yasa tasarısı verdi.

1994 – 10 Nisan’da 25 SHP milletvekili sivillerin
askeri mahkemelerde yargılanmasının önüne geçmek
amacıyla bir yasa tasarısı sundular.

1994 - 17 Mayıs’ta İstanbul Savaş Karşıtları Derneği,
Tabipler Odası’nda bir basın toplantısı yaptı. Aynı
gün Frankfurt’ta Alman Barış Örgütü de paralel bir
basın toplantısı yaptı. Bu iki toplantıda Türkiye’de
yeni iki retçi, Almanya’da da 11 TC vatandaşı retçi
çıktı. Toplantı sonrasıda gözaltılar oldu. Gökhan
Demirkıran DGM’ce 155’e muhalefetten (halkı
askerlikten soğutma) tutuklandı. Arif Hikmet İyidoğan,
Mehmet Sefa Fersal ve Osman Murat Ülke ise 155’den
tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldılar. Fakat
illa da tutuklama yapılacaktı ve 2911’den (Gösteri ve
Yürüyüş) tutuklandılar.

1994 - 6 Haziran’da İst. 7. Asliye’de 2911’e
muhalefetin ilk duruşması yapıldı. Duruşmaya 11 avukat
katıldı. Sonuç tahliye idi. Bu sıra 155’ten DGM
görevsizlik kararı verdi. Arif, Gökhan, Osman ve Sefa
Genelkurmay Askeri Mahkemesi’nde yargılandılar. Arif
daha sonra Genelkurmay Askeri Mahkemesi’nce
tutuklandı. 2.5 ay tutuklu kaldı. Gökhan ise 4 ay
tutuklu kaldı. Arif bu davadan 6 ay, Gökhan 4 ay,
Mehmet Sefa Fersal ise 2 ay ceza aldı.

1994 – DGM’lerin görevsizlik kararı vermesinin
ardından 24.12.1994 tarihinde verilen bir İçtihatı
Birleştirme kararı ile sivillerin askeri mahkemelerde
yargılanmasının yolunun açılmış oldu.

1995 – 1 Eylül günü Osman Murat Ülke İzmir Savaş
Karşıtları Derneğinde yaptığı bir basın açıklamasıyla
askerlik cüzdanını yaktı ve vicdani reddini açıkladı.

1996 – 7 Ekim tarihinde İzmir Savaş Karşıtları Derneği
Başkanı Osman Murat Ülke TCK m.155’deki “halkı
askerlikten soğutma” suçunu işlediği gerekçesiyle,
Askeri Ceza Kanunu m.58’de düzenlenen “milli
mukavemeti kırma” fiiline dayanılarak tutuklanarak
konduğu Mamak askeri caezaevindeki askeri uygulamarı
protesto etmek için açlık grevine başladı. Açlık
grevinin 23. gününde talepleri kabul edildi. İki yıl
süren mahkeme ve tutukluluk hali sonrasında serbest
kaldı.

1996 – 6 Kasım’da İSKD tekrar kapatıldı.

1997 – 1 Aralık Dünya Barış Tutsaklarıyla dayanışma
gününde Vedat Zencir reddini tekrarladı ve kendisi
hakkında İzmir DGM’ye suç duyurusunda bulundu.

1998 – İlk kez bir mahkeme kararında vicdani ret
hakkını savunmanın suç olmadığı açıklanırken retçi
olduğunun açıklanmasının suç olduğu belirtildi.

1998 – Nisan ayında Düşünceye Özgürlük Girişimi
çerçevesinde 6 kişi Osaman Murat Ülke’nin basın
açıklaması altına imza atarak kendileri hakkında suç
duyurusunda bulundular.

1998 – 15 Mayısta İstanbul’da Dünya Vicdani Retçiler
Günü Şenliği yapıldı.

2000 - 15 Mayıs günü Uğur Yorulmaz, Timuçin Kızılay ve
Hasan Çimen Dünya Vicdani Retçiler gününde İstanbul’da
yapılan şenlikte vicdani retlerini açıkladılar.

2001 – 15 Mayıs Dünya Vicdani Retçiiler günü nedeniyle
Ankara’da bir şenlik düzenlendi. Film gösterimi,
söyleşiler ve Anıtpark’ta bir konser düzenlendi.

2001 - 27 Ekim günü Mehmet Tarhan ve Erdem Yalçınkaya
Ankara’daki İHD genel merkezinde vicdani retlerini
deklare etti. İnsan Hakları Derneği, Tahakküm ve Savaş
karşıtları İnisiyatifi (TSKİ), ve Kaos GL basın
açıklamalarıyla destek verdi.

2001 – Yine aynı gün Ankara Yüksel Caddesinde 50
kişinin destek yürüyüşü ve basın açıklaması

2001 – 30 ekim günü Ankara üniversitesi DTCF’de
vicdani retçilere destek ve Afganistan operasyonunu
protesto eylemi gerçekleştirildi.

2001 – 2001 – Ekim ayı sonunda İstanbul Tüyap Kitap
fuarında aktivistler savaş karşıtı ve ret konulu
bildiri dağıttı.

2002 – 24 Ekim’de Mehmet Bal vicdani reddini açıkladı.
Askeri kimliğini teslim etmek üzere gittiği birliğince
Adana’daki 6. Kolordu Komutanlığı Askeri mahkmesine
sevkedilerek 25 ekim tarihinde “emre itaatsizlikte
ısrar” suçlamasıyla yargılanmak üzere tutuklandı.
İstanbul, Ankara ve İzmir’de çeşitli grupların
biraraya gelmesiyle Mehmet Bal ile Dayanışma
Komiteleri kuruldu.

2002 – 26 Kasım’da Mehmet Bal Genelkurmay Askeri
Mahkemesince kovuşturmaya yer olmadığı kararı ile
tahliye edildi. Ancak Adana’daki davası halen
sürmekte.

2003 – 22 Ocak günü Mehmet Bal İzmir’de tekrar
gözaltına alındı ve Mersin’deki birliğine teslim
edildi. Bal’ın askerliğine devam etmeyi reddetmesi
üzerine Adana’daki Askeri mahkemeye sevkedildi ve
tekrar serbest bırakıldı.

2003 - 22 ve 23 Ocak'ta Ret 1111 İfistanbul'da
yarışmalı bölümde gösterildi. Festivalin son günündeki
en iyiler gösteriminde de yer aldı.

2003 – 24 Ocak tarihinde İhd İstanbul Şube’sinde
Antimilitarist Dayanışma Ağı tarafından Mehmet Bal’a
destek açıklaması yapıldı.

2003 – Yine aynı basın toplantısında Erkan Ersöz,
Sertaç Girgin, Emir Üner ve Mustafa Şeyhoğlu vicdani
reddini açıkladı. Eski ve yeni retçilerin ortak
deklerasyonunun okunmasının ardından Yavuz Atan, Erkan
Çavdur,Timuçin Kızılay, Uğur Yorulmaz, Hasan Çimen,
Mehmet Tarhan ve Erdem Yalçınkaya ret
deklerasyonlarını tekrarladılar.

2003 – Mart ayında Bilgi, Sabancı, Boğaziçi ve Ankara
üniversitelerinde Ret 1111 filmi gösterilerek
söyleşiler yapıldı.

2003 - 26 Mart'ta Ret 1111 6. Uluslararası 1001
Belgesel Film Festivali kapsamında Fransız Kültür
Merkezi'nde gösterildi.

2003 - 26 Mart'ta Denizli Eğitsen'de Ret 1111
gösterimi yapıldı. Yavuz Atan'ın katılımıyla
''militarist makinaya antimilitarist itirazlar ve
vicdani ret üzerine söyleşi'' gerçekleştirildi.

2003 - Uşaklı anarşistlerin düzenlediği "ret 1111 ve
vicdani/total ret" paneli 7 Nisan günü saat 14.30'da
Uşak ÖDP binasında gerçekleştirildi. Panele Mehmet
Bal, eski İzmir SKD başkanı Aytek Özel, Hatay barosuna
bağlı avukat Abdullah Öztürk(Mehmet Bal'ın ve Uşaklı
anarşistlerin avukatı),Uşaklı anarşistler ve
gençlerden oluşan 40 kişilik bir grup katıldı.

2003 – 15 Mayıs’ta İstanbul Başka Kültürevi’nde
düzenlenen etkinlikte Sami Serkan Kazak ve Ahmet Cem
Öztürk vicdani retlerini açıkladılar.

2003 - 16 Mayıs'ta İzmir İletişim Kitabevi'de Ret 1111
gösterimi yapıldı.

2003 - 20 Kasım'da İzmir'de Tuğkan Tuğ reddini
açıkladı. Tuğkan'ın ret deklerasyonunu okumasından
sonra İzmirli Savaş Karşıtlarından Coşkun Üsterci ve
İHD şube başkanı ile total retçiler Mehmeta Bal,
Sertaç Girgin ve Yavuz Atan desteklerini bildiren kısa
konuşmalar yaptılar.
Kaynak:Savaş Karşıtları web sitesi
(www.savaskarsitlari.org)

SESONLINE
Y.E

*************************

[Ersan Uğur Gör'ün 15 Mayıs "Militurizm Festivali"
etkinlikleri sırasında yaptığı "total vicdani ret"
açıklaması]

Total vicdani reddimdir

Dünya üzerindeki canlı ve insan yaşamını tehdit eden
silahlanma çılgınlığından nefret ediyorum.
Avını bekleyen her mayından, katilliği aşikar her
üniformadan, kan döken her mermiden nefret ediyorum.
Tüm savaşlar cinayet, tüm devletler katildir.

Ben sınıfsız, sınırsız, savaşsız, sömürüsüz,
şiddetsiz, hiyerarşisiz, otoritesiz bir dünya
istiyorum.
Ben dünyayı istiyorum.

Hiç bir coğrafyanın sınırlarla kaplanmasını, hiç bir
devletin varlığını meşru bulmuyorum.
Her ne sebeple olursa olsun birey üzerindeki
tahakkümü, herhangi bir devletle işbirliğini,
yönetmeyi/yönetilmeyi, emir almayı/emir vermeyi,
ölmeyi/öldürmeyi, devletlerin birey üzerindeki her
türlü tasarrufunu, askerliği ve tüm alternatiflerini
reddediyor; total vicdani reddimi insanlığa
duyuruyorum.

Öldürmeyip ölmeyecek, kimsenin askeri olmayacağım.

Ersan Uğur Gör


*******
****** A-Infos Haber Servisi ******
Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
******
BİLGİ: http://ainfos.ca/org http://ainfos.ca/org/faq.html
YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
ÜYELİK: lists@ainfos.ca adresine e-posta'nın ana
kısmında "subscribe listeadı eposta@adresiniz"
içerikli e-posta atın. Üyelikten çıkmak için ise
"unsubscribe listeadı eposta@adresiniz" içerikli mail
atın.

Tüm listeler için seçenekler: http://www.ainfos.ca/options.html


A-Infos Information Center