A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) [Fabel Nieuws] Wat schrijft rechts?

From De Fabel van de illegaal <info@defabel.nl>
Date Sun, 16 May 2004 15:16:21 +0200 (CEST)


___________________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
-________________________________________________

Dit artikel is geschreven door Fabel-medewerker Gerrit de Wit en
verschijnt binnenkort in het anti-fascistische blad Alert
<www.xs4all.nl/~afa/alert/default.htm>.

Wat schrijft rechts?

In de rubriek "Wat schrijft rechts?" neemt Alert! de ontwikkelingen op
ideologisch gebied binnen extreem- en populistisch rechts onder de
loep.
Vaak wordt er gegniffeld over de voortdurende versplintering binnen
georganiseerde rechtse organisaties, maar men zou ook kunnen
zeggen dat de
diverse stromingen en groeperingen zich uitkristalliseren en zich
ideologisch scholen door zich af te splitsen. Hoe dan ook, aan het
blaadjesfront is beweging genoeg.

Florrie Rost van Tonningen-Heubel, de weduwe van de NSB-voorman
Meinoud
Rost van Tonningen, heeft de lente en de kolder weer eens in haar kop.
In
haar periodiek Consortium de Levensboom raaskalt ze een pagina lang
over
een krielkip en drie kuikentjes die "parmantig" in haar voortuin
marcheren. Ze willen eten, volgens de Zwarte Weduwe, maar in het
voorjaar
zijn er nog niet genoeg "wurmpjes en insecten". Volgens Florrie is "de
dierenwereld ons voorbeeld. Zij tonen in hun eenvoud hoe een jong
verzorgd
wordt en wat familieleven betekent". Verder drukt de Zwarte Weduwe
een
brief af van een "Nederlandsch vrijwilliger der Waffen-SS" aan het
Oostfront. Volgens hem "zien de Russen er in werkelijkheid nog tien
maal
verschrikkelijker uit, dan je ze van foto's in de kranten kent. Dat zijn
eenvoudig geen menschen meer. En dan die boeventronies! Ze zijn
even lui
als smerig. En die wilden ons beschaving brengen."

In de krant At your service! van de Lijst Pim Fortuyn (LPF) wordt de
lijsttrekker voor de Europese verkiezingen gepresenteerd. Het gaat om
ene
Jens van der Vorm - de Rijke uit Dordrecht. Die is al 24 jaar werkzaam
bij
landelijke belangenorganisaties van het tuinbouwbedrijfsleven. De LPF
denkt dat hij "extra stemmen kan trekken", maar aangezien slechts
weinigen
ooit van deze man gehoord zullen hebben, valt dat ten zeerste te
betwijfelen. Van der Vorm - de Rijke gaat in het Europees Parlement,
mits
hij onverhoopt gekozen wordt natuurlijk, pleiten voor een "strenger
immigratiebeleid", scherpere controles aan de Europese buitengrenzen,
het
weren van Turkije uit de EU, een vermindering van de Nederlandse
contributie en de herinvoering van de gulden.

Volgens At your service! zijn er nieuwe producten toegevoegd aan de
"LPF-Shop". Eenieder kan nu ook prullaria bestellen als een "handige
LPF-schrijfmap" en een "schitterende luxe LPF-wandklok" met de
beeltenis
van wijlen Fortuyn erop. De prullaria zullen best gewild zijn bij
liefhebbers van curiosa. Het gaat niet goed met de onfortuinlijke Lijst
Pim Fortuyn. Het landelijke 0900-nummer is door geldgebrek buiten
werking
gesteld. De oplage van de krant is ook gekelderd. Eerst kende die nog
100.000 exemplaren en nu resten er slechts 7.500. Ook geruststellend
is de
constatering dat de ruzies in de LPF gewoon voortduren. Een
ledenvergadering die voor 8 mei gepland stond, is uitgesteld tot 19 juni,
omdat de te verwachten heibel anders de campagne voor de Europese
verkiezingen zou frustreren. Zouden de beruchte taartgooiers dan toch
gelijk hebben gehad toen ze riepen "op naar de nul zetels"?

NieuwRechts, het partijtje van Michiel Smit, heeft wederom in een
oplage
van 40.000 een nummer uitgebracht van de krant Nieuws uit
Rotterdam. Smit
ontpopt zich daarin als een volksmenner die er steeds als de kippen bij
is
wanneer een of andere ontevreden buurtbewoner een scheet laat. Zo
ageert
hij, in navolging van die buurtbewoners, tegen de komst van een
moskee,
opvanghuis of mobiele gebruikersbus voor verslaafden en tegen de
afbeelding van een moskee op een gemeentelijke gids. Om de overlast
van
graffiti tegen te gaan wil Smit dat de gemeente Rotterdam de
zogenaamde
taggertrap inzet. Dat is een alarmsysteem waarbij draadloze sensoren
het
ultrasone geluid van de spuitbus oppakken. De taggertrap belt dan zelf
de
politie en maakt een foto van de graffitispuiter. Smit is een tikje
wereldvreemd. Daar de meeste graffitispuiters hun handtekening of
kunstwerken op de muren spuiten, denkt hij dat ze "met name odes aan
punkmuzikanten, drugs en alcohol" brengen. In de krant wordt verder
gepleit voor de invoering van een niet-verwijderbaar electronisch
enkelbandje voor alle vluchtelingen die het land binnenkomen. Indien ze
uitgeprocedeerd raken, en die kans is in Nederland tegenwoordig nog
aanzienlijker dan vroeger, kunnen ze zo volgens NieuwRechts
gemakkelijker
getraceerd en gedeporteerd worden. Smit heeft dit ranzige plan ook nog
eens daadwerkelijk ingebracht in de Rotterdamse gemeenteraad. Daar
kreeg
hij nul op rekest.

StaVast, het orgaan van het Oud Strijders Legioen, verkeert in een
oorlogsstemming. Volgens hoofdredacteur Prosper Ego is het namelijk
"zonneklaar" dat "wij ons bevinden in de Derde Wereldoorlog". Ego ziet
dan
ook achter elke boom een terrorist: "Wij leven in een gestoorde wereld,
waarin het zelfs niet meer kan worden uitgesloten dat de vriendelijke
meneer die voor ons de winkeldeur openhoudt, een koelbloedige
terrorist is
die zijn kans afwacht voor een vernietigende aanslag". De
hoofdredacteur
hekelt "de slappe knieën" van de nieuwe president van Spanje die de
troepen uit Irak terug wil trekken. IJzervreter E. Gonsalves pleit in
StaVast doodleuk voor het interneren van groepen Marokkanen in
concentratiekampen indien in Nederland een terroristische aanslag
gepleegd
zou worden. Daarnaast moet dan de noodtoestand maar worden
uitgeroepen.

In Weerstand, het partijblad van de fascistische Nationale Alliantie, is
een verslag te lezen van de eerste partijbijeenkomst. Daar spraken
fascistische oudgedienden als voorzitter Jan Teijn en Stewart Mordaunt.
De
laatste liet zich uit tegen de "multiculturele samenleving, het
verkwanselen van de belastinggelden, de komst van de euro, de open
grenzen
en de rampen die ons daarbij staan te wachten". Onder de titel "Jaar:
2047
na Christus, ergens in een gehucht in Nederland" schetst redactielid
Mart
Moors een toekomstbeeld van Nederland onder een islamitisch juk. In
zijn
sprookje is iedereen verplicht Arabisch te praten, een hoofddoek te
dragen, vijf keer per dag richting Mekka te bidden, en verschijnen er
alleen nog maar islamitische soapseries op TV. De fantast Moors heeft
vaker last van waanbeelden. Zo zijn op internet foto's van hem te vinden
waaruit blijkt dat hij denkt de reïncarnatie van Hitler te zijn. Op die
foto's heeft hij namelijk een Hitler-snorretje op zijn gezicht getekend en
brengt hij de Hitler-groet. Typ zijn naam maar eens in bij Google.

In De Dynamo, bulletin van de extreem-rechtse en godvrezende
pressiegroep
Civilistische Liga, bakt Ruud Bruyns ze weer bruin. Bruyns vindt
namelijk
dat iemand pas mag stemmen als hij of zij belasting betaalt en een
dienstplicht vervult. Mannen moeten van hem 6 maanden legerdienst en
6
maanden burgerdienst vervullen. Vrouwen mogen van de patriarch
Bruyns niet
in het leger. Zij moeten 12 maanden burgerdienst doen. Pas dan wordt
"het
burgerschap" met de daarbij horende voorrechten verworven.
"Vreemdelingen"
moeten volgens Bruyns, een enkele uitzondering daargelaten,
uitgesloten
worden van dat burgerschap. Verder toont Bruyns zich een groot
aanhanger
van vlaggewapper en het Nederlandse volkslied. Dat bevordert "de
gemeenschapszin". Bruyns was overigens eerder actief bij Voorpost en
is
adviseur van de denktank van de extreem-rechtse partij NieuwRechts.
Secretaris van de Civilistische Liga is Marcel Bas. Ondanks zijn jonge
leeftijd heeft die al een lange staat van dienst binnen extreem-rechts.
Hij was onder andere betrokken bij het Oud Strijders Legioen (OSL), de
nationalistische Nederlandsche Studenten Vereniging (NLSV) en
Heemland.
Voorzitter van de Liga is baron Olaf van Boetzelaer. Die was eerder
actief
bij de rechtervleugel van het CDA en analist bij de Nederlandse
Inlichtingendienst Buitenland. Op 24 februari was hij samen met de
Vlaams
Blokker Rob Verreycken spreker op een discussieavond van de
denktank van
NieuwRechts.

De nazistische Nederlandse Volks Unie (NVU) wil het liefst een
minuscule
partij blijven. Daartoe drukt ze in het laatste nummer van Wij Europa
een
lijst af met partijleden die hun contributie niet betaald hebben.
Potentiële leden, terecht beducht voor het gevaar dat hun namen en
opvattingen publiekelijk worden, zullen zich hierdoor wel twee keer
bedenken voordat ze zich aanmelden. In het blad wordt verder
afgegeven op
Olivier Oomen. Hij was eerder lid van de NVU en leider van de
opgeheven
nazistische organisatie Stormfront Nederland (SFN). Oomen was in
1999
betrokken bij het bekladden van een joodse begraafplaats in Den Haag
met
leuzen als "heil Hitler" en "6 miljoen te wienig" (spelfout voor rekening
van de kladderaars). Oomen is meermalen verhoord door de politie en
verlinkte aan hen in januari 2001 maar liefst twaalf personalia van leden
van SFN die betrokken waren bij het schoppen, slaan en neersteken
van een
willekeurige migrant in Den Haag. Het opgemaakte proces-verbaal van
Oomen's verklaring, met daarin ongecensureerd de namen van die
SFN-leden,
wordt doodleuk in Wij Europa afgedrukt, waarvoor dank. De NVU
bestaat
tegenwoordig uit twee vleugels. De ene ziet in moslims bondgenoten in
de
strijd tegen de joden, de andere wil zowel moslims als joden bestrijden.
NVU-leider Constant Kusters is van de laatste lijn. Deze spagaat leidt
tot
hilarische taferelen. Een aantal NVU-leden is het namelijk helemaal niet
eens met de opvattingen van Kusters en zijn plan om te demonstreren
tegen
de bouw van een moskee in Arnhem. Zij stapten dan ook uit de partij.
De
wanhopige Kusters doet zijn best om de boel bij elkaar te houden. Hij
smeekt dan ook de "kameraden van de beweging die hierover anders
denken"
om tijdens die demonstratie tegen de moskee dan toch maar thuis te
blijven.

Gerrit de Wit is medewerker van De Fabel van de illegaal


***********************************************
Wil je regelmatig (max. 2 x per week) actie-aankondigingen en
discussiestukken van De Fabel ontvangen? Stuur een e-mailtje naar
info@defabel.nl met daarin "Fabel Nieuws". Afmelden met een mailtje "
stop
Fabel Nieuws" . Alle "Fabel Nieuws"-berichten vind je ook op
www.defabel.nl/e01.htm

***********************************************

DE FABEL VAN DE ILLEGAAL
Koppenhinksteeg 2, 2312 HX Leiden, The Netherlands
+31-71-5127619 (tel), +31-71-5134907 (fax),
info@defabel.nl (e-mail),
www.defabel.nl (Website), www.gebladerte.nl (Archief).
Bereikbaar op werkdagen/open at workdays: 14:00-17:00.
Spreekuur illegalen: woensdag/
consultation for undocumented: wednesday 14:00-17:00.
Girorekening 4418467 t.n.v. De Fabel van de illegaal, Leiden.

*******
*******
****** The A-Infos News Service ******
News about and of interest to anarchists
******
COMMANDS: lists@ainfos.ca
REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
HELP: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
INFO: http://www.ainfos.ca/org

-To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos Information Center