A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ TŁrkÁe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Groot BrittaniŽ, Bristle 16? - Directe actie krijgt het goede - een massa tactiek niet een specialisme (en)

From Rob Visser <rvisser@antenna.nl>
Date Wed, 31 Mar 2004 19:10:40 +0200 (CEST)


___________________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
-________________________________________________

De campagne tegen de oorlog in Irak & de oorlog tegen de terreur heeft
een enorm debat voortgebracht over de tactieken die hoogst
waarschijnlijk gaan volgen. Aan de ene kant heeft het leiderschap van
de door de SWP [Ed: Socialist Workers Party] gedomineerde Stop De
Oorlog Coalitie een standaard pressiegroep stijl van tactieken
aangenomen van het lobbyen bij politici, petities, bijeenkomsten,
demonstraties, en 'A naar B marsen'. Aan de andere kant pleiten
voorstanders van 'directe actie' (DA) voor meer militante,
confronterende, en soms illegale actie, zoals het blokkeren van
wegen/bases, stakingen, bezettingen, computer activisme en sabotage,
waarbij in feite wordt geprobeerd de oorlogsmachine van de staat en
haar aanhangers bij grote bedrijven (olie, wapens, media en financiŽle
bedrijven) tegen te houden.

DA is ondernomen door grote aantallen op vele plekken, zoals bij
militaire bases en in stadsstraten; en door individuen & kleine groepen
die betrokken waren bij het beschadigen van eigendom, sabotage,
blokkades, wilde stakingen, reclame maken voor subversie en
bezettingen. De overgrote meerderheid van deze acties zijn niet bekend
gemaakt, of verkeerd voorgesteld, in de media. Echter, aanhangers van
DA hebben niet succesvol gepleit voor hun acties, ze uitgelegd en
bekend gemaakt aan de bredere anti-oorlog beweging, laat staan het
bredere publiek. Als een gevolg hiervan wordt DA door sommigen per
vergissing gezien als een activiteit die slechts wordt ondernomen door
jongere activisten die optreden in geheime groepen. Dit geeft een
miskenning van de theorie & geschiedenis van DA aan alle kanten
weer, en het falen van het begrijpen van het vitale belang van DA, in de
vele vormen, voor iedere succesvolle campagne - of het nu een enkel
onderwerp als anti-oorlog is, of voortgaan naar de revolutie.

Een recentelijk stuk in Freedom (bladzijde 5, 20/12/03) is typerend voor
dit probleem. Terwijl hij oproept tot steun aan de EF [Ed: Earth First]
groep uit Londen zegt de schrijver: "We zouden DA moeten
herwaarderen Ö [en] eerlijk zijn over wat we DA noemen. DA zou
moeten verschillen van andere vormen van protest, waaronder
burgerlijke ongehoorzaamheid. Ö Buiten een gebouw staan is een
picket, ongeacht hoeveel auto's van de oproerpolitie het aantrekt." In de
context van ecologisch verzet zou deze houding nodig kunnen zijn om
je te onderscheiden van de professionele, goed betaalde, op carriere
gerichte campagne groepen, en het succes van EF en hiermee
verbonden campagnes moet worden toegejuicht. Maar de betekenis
dat, bijvoorbeeld, mijnwerkers die 20 jaar geleden pickets hielden niet
bezig waren met DA, schept verdeeldheid en is fout. Het geeft aan dat
sommige activisten schijnbaar geloven dat DA pas gisteren werd
uitgevonden. Door de indruk te wekken DA te beperken tot slechts een
militante & gewelddadige activiteit, beperkt het de kans dat grote
aantallen mee doen aan DA. Het versterkt opnieuw de sensatie dat DA
een specialistische, bijna elitaire, activiteit is waarover de meesten niet
beschikken. Terwijl dit specialisme & niveau van militantie voor
sommige zeer succesvolle & effectieve acties nodig is, zou ons doel
moeten zijn dat dit de uitzondering is, niet de regel. Omdat DA in feite
heeft aangetoond gedurende eeuwen voor iedereen de meest
natuurlijke reactie bleek te zijn, of ze zich verdedigden of aanvielen!

In essentie betekent DA zelf actie ondernemen om de kwaliteit van onze
levens en de wereld om ons heen te verdedigen en te verbeteren,
onafhankelijk van politieke partijen, hiŽrarchieŽn, en liefdadigheid.
Degenen die DA gebruiken richten zich er op het doen van iets wat niet
deugt door een ander persoon/andere organisatie tegen te gaan, met
de bronnen en methoden die binnen hun macht liggen, ofwel op zichzelf
of als deel van een groep, om problemen op te lossen. Deze methode
en theorie is direct in die zin dat het zoekt naar een onmiddellijke
remedie, door onszelf, van wat fout is, in tegenstelling tot indirecte
tactieken zoals stemmen op iemand die belooft op een later tijdstip een
remedie te bieden. Er op vertrouwen dat anderen onze problemen
oplossen maakt ons zwakker. DA maakt ons sterker, en is gebaseerd
op wederzijdse hulp, solidariteit en collectieve actie. Het is zelf-
georganiseerd, waarbij hiŽrarchieŽn worden afgewezen. Het moet ook
ieders individuele grenzen, in overeenstemming met hun persoonlijke
omstandigheden, vaststellen en respecteren. DA is het meest
natuurlijke en gemakkelijk toegankelijke wapen dat ons ter beschikking
staat, en kan worden benut in alle aspecten van onze levens - van het
veiliger maken van wegen voor onze kinderen, het zorgen voor vrienden
& buren, het verdedigen van banen & dienstverlening; tot het
tegenhouden van oorlogen, waarbij we onze eigen media scheppen en
netwerken van verzet vormen. Dit geeft het verschil aan tussen leiders
van de Stop De Oorlog Coalitie, en degenen die DA ondernemen. Ze
streven er naar zowel onze protesten te beheersen, als een beroep te
doen op gekozen politici om onze problemen op te lossen. We
erkennen dat de enige weg om de waanzin van de bazen en politici
tegen te houden het in werking stellen van ons meest machtige wapen
is - directe actie! Dit kan bijeenkomsten, demonstraties & marsen
omvatten, onder voorwaarde dat ze zelf-georganiseerd zijn en
plaatsvinden buiten het hiŽrarchische keurslijf.

De woorden 'directe actie', en de theorie er achter, werden voor het
eerst onder woorden gebracht in de context van arbeidersstrijd in de
late 19e eeuw. De Russische anarchist Volin, actief tijdens de
Russische Revolutie van 1917 en later vervolgd door de Bolsjewiki
vanwege verzet tegen hun totalitaire praktijken, was een vroege
theoreticus. Zijn biograaf, Rudolph Rocker, de Duitse anarcho-
syndicalist, stelde het aan het einde van de jaren '30 als volgt: "Met
directe actie bedoelen we iedere methode van onmiddellijke
oorlogvoering door de arbeiders tegen hun economische en politieke
onderdrukkers: de staking, van eenvoudige strijd om loon tot een
algemene staking; de boycot; sabotage in zijn talrijke vormen; anti-
militaristische propaganda; en in kritische gevallen, zoals Spanje,
gewapend verzet van het volk voor de bescherming van leven en
vrijheid." Daniel Cohn-Bendit, studentenleider in Parijs, mei 1968, stelde
in zijn boek 'Obsolete Communism: The left wing alternative' dat: "Het
toevlucht nemen tot directe actie veranderde de hele teneur van de
strijd, omdat het zelfvertrouwen van de arbeiders enorm wordt verhoogd
als ze eenmaal optreden zonder iets van hun macht te delegeren aan
politieke partijen of vakbonden." De ironie van Cohn-Bendit is natuurlijk
dat hij vervolgens van zijde wisselde, zoals veel zogenaamde radicale
studenten. Herinner je dus nooit leiders te hebben, en vertrouw ze al
helemaal niet!

Vanaf de late jaren '60 werd de term directe actie, in ieder geval in het
westen, steeds meer in verband gebracht met strijd buiten de
arbeidersbeweging. Dit komt voor een deel doordat de
arbeidsvoorwaarden flink waren verbeterd (hoewel dit wordt
teruggedraaid) en ze werden meer gehoorzaam, maar voor een groot
deel omdat de betrokkenen buiten de traditionele arbeiderskracht
waren. Strijd op terreinen als burgerrechten, anti-racisme, de vredes-,
vrouwen- en milieubeweging pasten DA op steeds meer tot de
verbeelding sprekende manieren toe. Doordat ze sterk waren beinvloed
door het denken van mensen als Gandhi en Martin Luther King, was
hun DA vaak bewust geweldloos (NVDA) in reactie op de vernietigende
praktijken waar ze zich tegen keerden, en probeerden ze moreel op een
hoger niveau te staan. Hier is King in 1959: "Ik raakte vergaand
gefascineerd door Gandhi's campagnes van geweldloos verzet Ö Ik
begon te voelen dat dit de enige moreel en praktisch gezonde methode
was die open stond voor onderdrukte mensen in hun strijd voor
vrijheid." King werd vermoord, en mensen die NVDA uitvoeren
ondergaan vaak gewelddadige repressie. Degenen die er naar streven
de macht en controle over ons en onze wereld te behouden, tonen geen
moraal als ze een uitdaging van hun macht zien. Ongeacht de
bloemrijke woorden die onze "spin dokters" kunnen gebruiken, zullen
onze heersers altijd teruggrijpen naar de 'ijzeren vuist' benadering als
oppositie moet worden neergeslagen.

Het is niet het doel van dit stuk om te discussiŽren over geweld versus
geweldloosheid, aangezien ze instrumenten in de DA koffer zijn. Alleen
als ze ideologieŽn worden worden ze een probleem. Freedom heeft
uitgebreid verslag gedaan van alle vormen van DA, en het doel moet
zijn om het gebruik hiervan uit te breiden door zowel haar potentie als
haar bevrijdende invloed op onze levens aan te tonen, niet om de
aantallen die DA benutten te verminderen. Ga door en gebruik het - de
hele tijd DA!

Oorspronkelijk geschreven als het intro van Bristle magazine's nummer
16 speciale artikelen over directe actie, dit werd aangepast en
aangeboden aan Freedom voor de verjaardag van de Irak oorlog.
Bristle's publicatie is achter op het schema, en Freedom koos er voor
het niet te gebruiken, dus is het in plaats daarvan hier gepubliceerd [Ö]
Bristle magazine - Anarchistisch magazine van en over Bristol.
www.bristle.org.uk (nog niet gereed).

*******
*******
****** The A-Infos News Service ******
News about and of interest to anarchists
******
COMMANDS: lists@ainfos.ca
REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
HELP: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
INFO: http://www.ainfos.ca/org

-To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos Information Center