A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ TŁrkÁe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Groot BrittaniŽ, Waarom noemen we onszelf anti-kapitalisten? - toespraak gehouden tijdens de organiserende vergadering bij de Anti-G8 in Brighton, februari 2004 (en)

From Rob Visser <rvisser@antenna.nl>
Date Sun, 28 Mar 2004 16:12:24 +0200 (CEST)


___________________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
-________________________________________________

Gedurende de afgelopen jaren - eigenlijk de laatste vijf jaar sinds de G8
top in Birmingham in 1998 - is een beweging gegroeid die anti-
kapitalistisch wordt genoemd - en zichzelf zo noemt. Dus de directe
actie beweging in dit land - en waarschijnlijk wat van de mensen in deze
kamer - kunnen best stellen dat ze een bijdrage hebben geleverd aan
het scheppen van deze beweging, die zich over de wereld heeft
verspreid en in het bijzonder de straat op is gegaan in grote
demonstraties buiten de top bijeenkomsten van de WTO, het IMF, de
Wereldbank, de G8, de EU, de NAVO, de FTAA, de NAFTA enz.

Gezien het feit dat het 10 jaar na de ineenstorting van het Oostblok en
het kapitalistische triomfalisme dat daar bij hoorde komt, leek de zelf-
beschrijving van deze nieuwe beweging als anti-kapitalistisch een grote
vooruitgang en bewijs dat de kapitalistische maatschappij nu niet
onuitgedaagd was en niet onbespreekbaar was.

Opeens waren er miljoenen mensen die allemaal zeiden dat de
kapitalistische maatschappij een ramp was en zou moeten worden
ontmanteld.

Dit was duidelijk een enorme stap voorwaarts en inspireerde mensen in
de hele wereld en bracht ze in ontroering. Hoop en mogelijkheid zijn
altijd besmettelijk. En in het bijzonder is winnen besmettelijk - na de
voorgestelde overwinning van Seattle in 1999 ging de beweging echt
vooruit.

Maar met deze ontroerende nieuwe beweging kwam ook verwarring.

De inspirerende aard van deze nieuwe mobilisaties heeft alle soorten
verschillende mensen aangetrokken en betrokken met veel
verschillende ideeŽn - en verschillende ideeŽn over wat 'anti-
kapitalisme' is.

Vaak zeggen mensen dat 'diversiteit onze kracht is', en zonder dit te
willen ontkennen, is het duidelijk belangrijk voor mensen die betrokken
zijn bij anti-kapitalisme om over hun verschillende ideeŽn over wat het
kapitalisme is en wat anti-kapitalisme is te discussiŽren en dit met
elkaar te delen.

Dus ben ik gevraagd een beetje te vertellen om de discussie van start
te laten gaan langs de lijnen van - 'waarom omschrijven we onszelf als
anti-kapitalisten?' Ik werd vrij kort van tevoren gevraagd, dus als deze
gedachten een beetje onsamenhangend en incoherent zijn, neem het
me dan niet kwalijk.

***

Het lijkt me dat, in het bijzonder in de context van de demonstraties bij
de top bijeenkomsten die het meest zichtbare gezicht in het openbaar
van het anti-kapitalisme zijn geweest, een sleutel kwestie is waar we
over moeten nadenken. Dit is de tendens om deze grote transnationale
instituties als de Wereldbank, het IMF, en de G8, en, in het verlengde
hiervan, transnationale bedrijven en andere bijzonder duidelijke en
machtige instituties te beschouwen als 'het kapitalisme' samenstellend.
Het kapitalisme gaat niet slechts over George Bush en McDonalds.

Datgene waarvan we denken dat het het kapitalisme is schept datgene
waarvan we denken dat het anti-kapitalisme betekent en welke
alternatieven voor de kapitalistische maatschappij we uitproberen en
scheppen.

En dus is het niet verrassend dat mensen die de instituties van
globalisering of neo-liberalisme omschrijven als zijnde het gehele
kapitalisme er dan toe leidt dat ze een reeks van zogenaamde
'alternatieven' voor het kapitalisme voorstellen.

Omdat het kapitalisme vaak slechts wordt gelijkgesteld met massieve
wereldwijde instituties gaat het anti-kapitalisme dus over het bevorderen
van het lokale en kleinschalige 'alternatieven'. Of omdat grote financiŽle
instituties worden gezien als zijnde waar het kapitalisme over gaat,
kunnen we dus 'eerlijke' handel en voorstellen voor nieuwe belastingen
op financiŽle speculatie als een anti-kapitalistisch programma krijgen.
Of omdat de transnationale instituties die mensen gelijkstellen met het
kapitalisme in sommige opzichten voorbij de nationale staten gaan, gaat
het anti-kapitalisme dan over het geven van nieuwe macht aan natie
staten om deze transnationale instituties te weerstaan.

Het probleem met al deze ideeŽn is dat geen van hen voorbij het
kapitalisme gaat - ze zijn allemaal slechts verschillende alternatieve
vormen van het kapitalisme. En dus zijn ze uiteindelijk slechts
reformisme en spelen ze in de kaarten van de machtigen.

Mensen grijpen slechts een aspect van het kapitalisme en zien het als
het geheel. Ze stellen dan 'alternatieven' voor die slechts een ander
aspect van de kapitalistische maatschappij zijn.

Dus in het bijzonder als er geen gebrek is aan zelfbenoemde goeroes
(George Monbiot, Naomi Klein, George Soros, Noreena Hertz enz. enz.)
die vooruit stappen om kant en klare manifesten aan de anti-
kapitalistische beweging te leveren, is het de moeite waard om duidelijk
na te denken over wat het kapitalisme en het anti-kapitalisme zijn.

***

Dus om wat van deze verwarring op te helderen is het nodig iets vrij
eenvoudigs te zeggen - dat het kapitalisme een maatschappijvorm is.
En dus is het niet slechts belichaamd in enkele bijzonder grote bedrijven
of transnationale instituties, maar in de gehele maatschappij.

Het kapitalisme is een sociale verhouding tussen mensen - het gaat
over hoe mensen met elkaar om gaan en hoe we onze levens leven.
Dus is het niet het geval dat de maatschappij aan de basis OK is maar
de foute mensen aan de macht zijn, of dat we slechts moeten
afrekenen met de WTO en dat dan alles goed is.

Het basiskenmerk van het kapitalisme is dat het over ruil gaat - zo veel
van dit is zo veel van dat waard en alles in de wereld wordt een
abstracte waarde gegeven die het mogelijk maakt het te ruilen. Het
kapitalisme gaat er over dat alles in de wereld een goed wordt - iets dat
wordt gekocht en verkocht.

Dus - dieren, land, ideeŽn - alles wordt een goed.

Het belangrijkste is dat mensen goederen worden, het zelfde als al het
andere.

Omdat het fundamentele ding over kapitalisme is dat het over werk
gaat. Het gaat over het accumuleren van genoeg geld om in staat te zijn
anderen voor je te laten werken om meer geld voor je te verdienen.

Dus in de kapitalistische maatschappij moet iedereen werken om
winsten voort te brengen voor degenen die het kapitaal bezitten en
beheren. Je moet jezelf verkopen als een goed om het geld te krijgen
om de goederen te kopen die je nodig hebt en die je niet op een andere
manier kunt krijgen - zoals voedsel en kleding, of een dak boven je
hoofd. Deze dingen, die je koopt, zijn natuurlijk allemaal geproduceerd
door andere mensen die zichzelf verkopen, precies hetzelfde doen om
de goederen te krijgen die ze nodig hebben om te leven.

Het punt van dit alles is om uit te breiden. Ieder bedrijf moet zich
uitbreiden of sterven en het kapitalisme als geheel moet zich uitbreiden
of sterven.

Het kapitalisme gaat over mensen aan het werk zetten om winsten te
scheppen om uit te breiden en meer en meer mensen aan het werk te
zetten. En dus breidt dit rijk zich uit over de wereld, waarbij alle andere
maatschappijvormen worden vernietigd, waarbij iedereen en alles wordt
omgevormd tot goederen en bronnen van winst. We zien dit vrij duidelijk
omdat nieuwe dingen tot goed worden gevormd - water wordt
geprivatiseerd in de Derde Wereld, en wat gratis was kost opeens geld;
of nieuwe patenten op leven maken genetisch materiaal en zaden tot
iemands bezit waar ze eerder voor allen gratis waren. En we kunnen het
proces van uitbreiding en het aan het werk zetten van mensen zien
aangezien de armen van het land worden gedreven in de Derde Wereld
en naar de steden verjaagd om in de industrie te werken.

Dus kunnen we zien dat het kapitalisme niet alleen over de WTO, het
IMF of de Wereldbank gaat - het bestond al honderden jaren voordat ze
er bij kwamen. Noch gaat het kapitalisme alleen over Nike, Starbucks,
Exxon, the Gap en Microsoft.

Ieder groot bedrijf begon als een klein bedrijf en ieder klein bedrijf wil
groot worden. Of het 'eerlijke' handel of oneerlijke handel, grote
bedrijven of kleine bedrijven, de vreemde 'casino' wereld van
internationale financiering of de reguliere alledaagse wereld van
bedrijven die fysieke produkten maken, we kunnen zien dat al deze
dingen deel uitmaken van het zelfde systeem - ze gehoorzamen
allemaal aan de zelfde regels en hebben de zelfde essentiŽle structuur.

Het zou hieruit ook duidelijk moeten zijn dat we niet het pad van het
oude Links kunnen volgen - de Socialisten, Communisten en Marxisten
die verschillende aangepaste en veranderde vormen van het
kapitalisme voorstelden en de hele twintigste eeuw doorbrachten in een
blinde laan om ze na te streven.

Het zou voor ons die hier zitten bij een bijeenkomst om te organiseren
tegen een bijeenkomst van de acht machtigste natiestaten op aarde
duidelijk moeten zijn dat de staat geen alternatief is voor het
kapitalisme, zoals degenen blijven steken in de ideeŽn van Links ons
willen doen geloven. Zoals duidelijk is uit de sleutelrol die natiestaten
zoals de G8 spelen in het nastreven van de uitbreiding van het
kapitalisme, is de staat deel van het kapitalisme en kan het niet een
deel van een alternatief er voor zijn.

Dus ieder werkelijk alternatief voor het kapitalisme moet gaan over het
opbouwen van niet-hiŽrarchische netwerken van degenen in de wereld
die worden onderdrukt en gebruikt, die iets beters willen dan een wereld
waarin de monetaire waarde van het land, de dieren en mensen alles is
wat telt en hun werkelijke waarde helemaal niet van belang is.

En het doel moet zijn een maatschappijvorm voorbij het kapitalisme,
voorbij de staat, voorbij een wereld van goederen en ruil.

Dat betekent tegen de grote transnationale bedrijven zijn, maar ook
tegen natiestaten. Tegen grote bedrijven, natuurlijk, maar ook de kleine.
Niet slechts voor eerlijke handel, maar tegen alle handel.

Als een manier om ons te begeven in de richting van dat doel en het
opbouwen van die netwerken, zijn we vandaag allemaal hier om te
praten over het ondernemen van actie tegen de G8.

Omdat, hoewel het kapitalisme niet alleen over deze grote instituties
gaat, het duidelijk een hiŽrarchische maatschappij is met een rijke en
machtige kleine groep die profiteert ten koste van vele anderen.
Daarom is het toepasselijk om ons te richten tegen de machtigen, onze
heersers.

Ook, hoewel veel van de verwarring in de anti-kapitalistische beweging
is ontstaan door het kapitalisme zelf te verwarren met globalisering of
neo-liberalisme, wat slechts haar laatste uitingsvorm is (zoals de naam
'neo-liberalisme aangeeft - 'neo' betekent 'nieuw' en het liberalisme was
de voornaamste ideologie van het kapitalisme in de achttiende en
negentiende eeuw), zijn globalisering en de transnationale instituties die
het voorwaarts duwen werkelijke dingen. Iedere dag kunnen we
duidelijker zien dat globalisering het historische proces van onze tijd is
en dat mensen in de toekomst zullen terugzien en dit en de strijd er
tegen zien als de voornaamste slag over de richting die de toekomst zal
gaan.

De nieuwe anti-kapitalistische beweging en de demonstraties bij de top
bijeenkomsten die haar voornaamste vorm zijn geweest hebben een
massief effect gehad. Het publieke gezicht van globalisering - deze
bijeenkomsten van de machtigen - staan niet langer buiten de
discussie, zoals ze ooit waren. Ze zijn verslagen. In Seattle werd de
WTO bijeenkomst verlaten en daaropvolgende top bijeenkomsten
werden noodgedwongen gehouden op afgelegen plekken op eilanden
en in de bergen. De beweging heeft mensen over de hele wereld
geinspireerd en heeft mensen laten zien dat ze onbekende
bondgenoten hebben in andere landen - andere mensen die voelen
zoals zij. Dit is een andere reden om actie te ondernemen tegen de G8 -
het is een manier om inspiratie op te bouwen en te helpen de netwerken
en de verbanden op te bouwen die ons zouden kunnen helpen verder te
komen dan demonstraties tegen top bijeenkomsten. Actie ondernemen
tegen de G8 is de eerste stap om van de G8 af te komen, maar
uiteindelijk de maatschappij totaal te veranderen. Omdat we ons
moeten herinneren dat het de maatschappijvorm is die moet
veranderen. Dat het de kapitalistische maatschappij is die de G8 schiep
en niet andersom.

*******
*******
****** The A-Infos News Service ******
News about and of interest to anarchists
******
COMMANDS: lists@ainfos.ca
REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
HELP: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
INFO: http://www.ainfos.ca/org

-To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos Information Center