A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ TŁrkÁe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Venezuela, El Libertario #36 03/04: De logica van onze tijd http://www.nodo50.org/ellibertario/seccioningles.htm (en)

From Rob Visser <rvisser@antenna.nl>
Date Sun, 21 Mar 2004 13:37:30 +0100 (CET)


___________________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
-________________________________________________

[Een studie van de huidige situatie in Venezuela die het imago dat wordt
verkocht door de media en gepropageerd door de huidige
machthebbers of door degenen die er naar streven hun plaats in te
nemen, ontmaskert. Oorspronkelijk gepubliceerd in El Libertario #36,
het tweemaandelijks verschijnende blad van de Comision de
Relaciones Anarquistas] De analyse van de situatie die de
gemeenschap van Venezuela nu ervaart verdient een herwaardering
van de manier waarop we hebben geleerd te denken. Wij, de
slachtoffers van deze methodologie, vormen onze manier van
redeneren als een functie van schema's, fragmenten, stukjes van tijd en
ruimte, van geschiedenis en actuele gebeurtenissen. Dit leidt tot een
kortstondige maatschappij, een misselijke maatschappij, een
maatschappij van het moment. De criteria voor "analyse" die worden
verspreid door de particuliere - en overheidsmedia zijn niet aan zo'n
logica ontkomen. Dat is waarom de economische, politieke en sociale
situatie in Venezuela geen andere oplossing lijkt te hebben: ofwel laat
president Chavez aan de macht of vervang hem. Dat wil zeggen
vervanging van het ene individu door het andere of legitimiteit geven
aan degene die aan de macht is. Het voorstel dat wordt aangeboden is
of we een referendum willen houden om het presidentiŽle mandaat te
herroepen of niet.

Zowel de machthebbers als de oppositie verbergen zich achter excuses
die rijk zijn aan vormen maar leeg van inhoud. Aan de ene kant richt de
Coordinadora Democratica hun geweren tegen "castrocommunisme" en
ten gunste van "vrijheid", aan de andere kant verdedigen de chavistas
zichzelf tegen de klauwen van de "staatsgreep" en "fascisme" omdat
"Chavez tot het volk behoort". Duizenden beschermen zichzelf op een
of andere manier door zich te identificeren met het masker dat de ware
motivaties bedekt. Zowel voorstanders van de staatsgreep als van de
democratie antwoorden op de zelfde logica, maar met een verschillend
vertoog. Ieder trekje van werkelijke verandering vereist een begrip van
ervaringen uit het verleden en heden. Het is niet zo eenvoudig als het
vervangen van een individu door een ander individu, de ene kleur door
een andere kleur. Het is net zo ingewikkeld als het scheppen van
nieuwe vormen van sociale organisatie. Geen van beide stelt nieuwe
alternatieven voor: dat zou hun zelfvernietiging betekenen. De capaciteit
voor actie houdt enig ontwaken en organiseren van het volk in, om het
sociaal machtiger worden te bereiken in een mate die groter is dan die
van de Staat, haar instituties en politieke partijen. Het is de capaciteit
voor zelfbestemming.

In de afgelopen eeuw zijn alle pogingen om de sociale verhoudingen en
het publieke welzijn via de Staat te veranderen hopeloos gefaald.
Denken dat het werken met de staat verandering of sociale revolutie zal
brengen duidt op een gebrek van begrip van haar logica. Het was
gecreŽerd als de beste manier om het kapitalisme in te voeren, het is
het instrument van het kapitalisme geweest en het heeft zichzelf in
stand gehouden hoewel we tegenwoordig over de vrije markt spreken.
Er bij betrokken raken is gevangen blijven in het web van kapitalistische
sociale verhoudingen, de enige die hebben bestaan en zullen blijven
bestaan in de staat. De Staat vereist de vormen van hiŽrarchische
verhoudingen zelfs om ongenoegen weg te poetsen. Een linkse staat is
een afwijking, het gaat tegen de natuur in. Antikapitalistische staat?
Socialistische staat? Antineoliberale staat? Mislukking. De
veranderingen in een voor-kapitalistische en een post-kapitalistische
maatschappij zijn het gevolg van strijd en nieuwe sociale vormen. Een
linkse regering is niet efficiŽnt omdat het ieder ongenoegen
ondergeschikt maakt aan electorale doelen, de Grondwet als een
programma propageert, wetten als revolutionaire oplossingen,
ondernemingen als resultaten, met het voortbestaan van haar
heerschappij als de enige motivatie wordt het onvermijdelijk
conservatief. Zelfs de meest geradicaliseerde groepen (zoals de
Tupamaros of de beweging die wordt geleid door Lina Ron) zijn
gelegaliseerd als politieke partijen, waarbij de ingezakte
vertegenwoordigende democratie opleeft en waarbij ze optreden in de
electorale absurditeit. De Venezuelaanse werkelijkheid bevestigt het:
deze regering verzwakt sociale bewegingen en strijdt voor het
verzoenen van de eisen van het wereldwijde kapitalisme (zie de
overeenkomsten van de regeringen met de sectoren energie,
financiering en telecommunicatie). Er is geen verschil tussen deze
regering, de voorgaande regering en degenen die er naar streven het te
vervangen, het verschil is alleen een masker, een kwestie van vorm,
niet van inhoud. Er een terugroepen om een ander in te stellen is
allemaal hetzelfde. De huidige werkelijkheid laat, in prozaische termen,
een strijd zien tussen twee krachten die niet tegenover elkaar staan. De
herformulering van de verdeling van macht is de achtergrond. Beide
zijden maken gebruik van de zelfde overbodige, vervallen en duidelijk
niet efficiŽnte formules. De geschiedenis van de huidige regering is de
geschiedenis van haar meest vurige oppositie.

Velen prijzen de erkenning door de huidige regering dat 80% van het
volk in armoede leeft, en van de behoeften en wensen van het volk. Dit
kan niet de truc en vlag van de huidige machthebbers blijven. Hoewel
het collectieve geheugen lijkt te falen begon deze werkelijkheid en werd
deze gebiedend 15 jaar geleden met de burgerlijke opstand van 27 en
28 februari 1989 die het voortbestaan van de zelfde fouten niet zou
toestaan. Waarom niet toegeven dat dat de speer voor verandering
was? Je kunt niet door blijven gaan het excuus van een leider of een
partij als de enige verdediger, als de messias van de meest behoeftigen
te gebruiken. Het volk is al de straten opgegaan om voor hun rechten te
strijden. Goede sier maken met de eisen van de armen is een
verworvenheid die is bereikt door de velen die anoniem werden
vermoord en zal de zakenkaart blijven van deze regering en degenen
die volgen.

- Er zijn geen magische oplossingen

Wat heeft 5 jaren regeren werkelijk veranderd, anders dan woorden?
Welke verbeteringen zijn er geweest? Waarom is er alleen het politieke
en niet het economische of sociale referendum? Omdat nu meer dan
ooit het economische en sociale beleid wordt bepaald op plekken waar
de stemmen van burgers niet vereist zijn. De bestuurskamers van
transnationale bedrijven, de financiŽle markten, het Internationaal
Monetair Fonds, de Wereldbank, de G8 - dit zijn de grote bestuurders
van de wereld, de mensen die niemand heeft gekozen, degenen die
nooit veranderen, degenen die er voor verantwoordelijk zijn dat iedere 7
seconden een kind sterft van de honger, degenen die de burger niet
kan kiezen, ongeacht hoe graag hij of zij dit wil.

Gedurende de volgende maanden zullen politieke posters de
"oplossingen" voor onze problemen aankondigen. Referendum of niet,
er zal tegelijkertijd een verlies van geheugen zijn die er toe leidt dat
onze fouten worden herhaald en het niet zal lukken te leren van het
verleden, omdat de geschiedenis zal worden herschreven zoals de
machthebbers dit goed uit komt (een voorbeeld is dat 4 februari is
uitgeroepen tot "Dag van Waardigheid"). Ongeacht het besluit van de
Nationale Verkiezingsraad hebben we drie jaar van electorale
campagnes om naar uit te zien, en met verkiezingen in het vooruitzicht
zullen de politici de straten repareren en de steden opfleuren. We zijn,
in feite, al in het midden van een electorale campagne en zoals
gebruikelijk krijgt de kwakkelende economische situatie in ons voordeel
een beter aanzien. Het land stagneert in een vergaande crisis die veel
families acuut voelen en die niet wordt weergegeven in de economische
gegevens. De werkelijkheid is 20% werkloosheid (in ronde aantallen).
Dit betekent dat van een economisch actieve bevolking van 12.260.895
een totaal van 2.452.000 Venezuelanen geen baan hebben. Van die
economisch actieve bevolking leeft nog eens 54% binnen de "informele"
economie, dat wil zeggen 6.620.883 Venezuelanen moeten het zo goed
mogelijk zien te redden. De economische winstgevendheid van
bedrijven wordt gehandhaafd dankzij de uitbuiting van miljoenen
arbeiders en van de ellende van bijna 9.000.000 mensen die niet
genoeg hebben om hun basisbehoeften te dekken, en nog steeds moet
alles gaan door het systeem van: we moeten stemmen.

De Venezuelaanse politieke scene gaat verder met het herhalen van de
zelfde dingen, waarbij ze aantonen hoe weinig het van belang is wie aan
de macht zijn, omdat die zich niet bewust zijn wat er in de maatschappij
gaande is. De zelfden als voorheen, nieuw leven ingeblazen, de linkse,
rechtse of centrum partijen, ze zijn allemaal altijd in dienst van de
industriŽle machten of de grillen van wie toevallig op een gegeven
moment aan de macht is (of beide). Ze hebben de zinloosheid van de
"vertegenwoordigende" of "participerende" democratie aangetoond. Ze
hebben hun zinloosheid aangetoond in alles dat invloed heeft op ons als
consumenten, als patient, als studenten, als klanten, als
hypotheeknemers, als gepensioneerden, als arbeiders. Op ieder terrein
van ons leven lijden we onder misbruik en zijn we niet in staat om er iets
tegen te doen. De electorale urnen hebben het probleem van duurder
voedsel, van steeds verslechterende kwaliteit niet kunnen oplossen.
Aangepast voedsel, genetisch gemanipuleerd voedsel, deze monsters
van de chemische industrie. De stem zal het feit dat de steden blijven
groeien niet veranderen, waarbij het platteland wordt vernietigd, waarbij
alles wordt bedekt met asfalt in een maatschappij die is ontworpen voor
de consumptie van auto's en benzine. Je stem uitbrengen zal niet
voorkomen dat je werkloos wordt, noch dat de banken je belazeren,
noch dat je op de leeftijd van 65 merkt dat je niet kunt voldoen aan je
basisbehoeften. Het zal geen einde maken aan speculatie in vastgoed,
noch aan de problemen die de huurders hebben, mensen die het leven
leiden van mensen die voor eeuwig veroordeeld zijn door het gebrek
aan een eigen woning. Dit zijn zonder twijfel structurele problemen, die
deel uitmaken van de architectuur van de maatschappij waarin we
moeten leven, ongeacht welke regering er is - het is allemaal hetzelfde.

Terwijl de onzin van de massa media zich verspreidt over de geesten
van de massa's zullen ze de werkloosheid, het geweld in de
gevangenissen, het dagelijkse stedelijke geweld met honderd moorden
per weekend en de honger die ons allemaal achtervolgt vergeten. Maar
om dit allemaal te veranderen moeten we beginnen bij het begin - we
moeten stoppen met delegeren (in andere woorden, weigeren te
stemmen) en beginnen ons sociaal systeem te veranderen, om het
bewustzijn en de verhoudingen in ons dagelijks leven om te vormen en
onszelf organiseren!

[Meer informatie over Venezuela & Venezuelaans anarchisme op de
websites www.nodo50.org/ellibertario - in het spaans - of
www.nodo50.org/ellibertario/seccioningles.htm - in het engels]

*******
*******
****** The A-Infos News Service ******
News about and of interest to anarchists
******
COMMANDS: lists@ainfos.ca
REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
HELP: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
INFO: http://www.ainfos.ca/org

-To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos Information Center