A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Fransa: Alternative Libertaire No.127 çıktı (en, fr,it)

From Worker <a-infos-tr@ainfos.ca>
Date Sat, 6 Mar 2004 19:58:48 +0100 (CET)


________________________________________________
A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
________________________________________________

Alternative Libertaire N°127 (Mart 2004) çıktı.
Bu ayki sayıda:
* Editörden
* Güvenlik önlemlerinden tiranlığa
* Bölgesel seçimler: kapitalizme ve kurumlarına karşı
* Ulusal/Nefret Cephesi: siyasetin en rezili
* Sendikalizm: tekdüzelikten çıkış
* Sendikalizm: Fédération Syndicale Unitaire
* Sendikalizm: Güç Ouvrière - Kongre? Ne kongresi?
* Sendikalizm: CNT - kara kedi
* Mücadeleler: erkek/kadın eşitsizliği - hiçbir şey
değişmiyor
* Mücadeleler: saldırgan reklamcılıkla savaşım
* Mücadeleler: üniversiteler borsada kote mi oluyor?
* Enternasyonel: hava taşımacılığı - Büyük Birader
sizi gözetliyor
* Enternasyonel: Québec'te işçilerin denetimi
* Enternasyonel: Charybdis'ten Scylla'ya Haiti
* Enternasyonel: terörist devletler
* Kültür: sözcükler ve sözcükler, Dantec ve naziler

126. sayı şu adreste internette:
http://alternativelibertaire.org/index.php?dir=journal/al126&page=&n=1

[çeviri ainfos]*******
*******
****** A-Infos Haber Servisi ******
Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
******
TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)

A-Infos Information Center