A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Cuba: GALSIC Bulletin No. 1 - Februari 2004 (ca, en)

From Rob Visser <rvisser@antenna.nl>
Date Wed, 3 Mar 2004 20:57:38 +0100 (CET)


___________________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
-________________________________________________

ONAFHANKELIJKE BIBLIOTHEKEN
> Vanaf het moment dat het Castrisme de revolutie begon over te nemen, waarbij totalitaire macht over de maatschappij werd gevestigd, zijn er afwijkende geluiden ontstaan in heel Cuba. Noch zijn pogingen om de vrijheid te herstellen sinds toen opgehouden. Opeenvolgende golven van repressie hebben
deze pogingen vernietigd, maar de Cubanen hebben hun verlangen naar vrijheid niet opgegeven, met als gevolg dat, op een steeds meer open wijze, binnenlandse dissidentie is verder gegaan haar verlangen om vrijheid te verkrijgen aan te tonen. Deze wil is uitgedrukt door geweldloze initiatieven en
de initiatieven van verschillende onafhankelijke groepen die niet worden erkend door het Castro regime - van boerencooperaties, associaties van dokters, advocaten, onderwijzers, journalisten en syndicalisten, tot politieke partijen. Een zo'n initiatief was de creatie van onafhankelijke
bibliotheken, zodat Cubanen zouden kunnen ontkomen aan de officiële censuur en op deze manier hun intellectuele en politieke nieuwsgierigheid zouden kunnen bevredigen.

De eerste "onafhankelijke bibliotheek" werd op 3 maart 1998 in Las
Tunas ontwikkeld door de econoom Berta del Carmen Mexidor
Vazquez. Nadat hij de verklaring van Fidel Castro bij de Internationale
Boekenbeurs in Havana had gehoord dat "er in Cuba geen verboden
boeken zijn, maar eerder dat er geen geld is om ze te kopen", besloot
Berta haar huis en haar bibliotheek te openen voor "iedereen die
geinteresseerd is in het verbreden van hun culturele en onderzoekende
horizons". Om de belangstelling die werd gewekt door dit nieuw
leescentrum tegen te gaan openden de autoriteiten enkele maanden
later in Las Tunas een nieuw Bibliotheek Gebouw.

Nadat ze hadden ontdekt dat bepaalde sectoren van de bevolking die
traditioneel niet onderdeel waren geweest van de oppositiebeweging
betrokken raakten in het initiatief, besloten degenen die de eerste
onafhankelijke bibliotheek stimuleerden culturele centra te creëren om
"het lezen te bevorderen, niet slechts als daad om kennis te verwerven,
maar als een manier om vrije individuele meningen te vormen, zonder
censuur of enige verplichting tegenover een bepaald geloof". Zo was
het dat "onafhankelijke bibliotheken" in andere steden en zelfs in de
hoofdstad werden geopend. Het zou geen verrassing moeten zijn dat
onder de dissidenten die tijdens de laatste golf van repressie waren
gearresteerd verschillende vertegenwoordigers van de "onafhankelijke
bibliotheken" waren.

Wat ons betreft zien we in dat dit initiatief bijdraagt aan het verbreken
van het culturele en informatie monopolie van de Staat en we
vertrouwen er op dat haar vertegenwoordigers de verscheidenheid aan
meningen die het Castrisme ontkent zal respecteren, roepen we
iedereen die naar Cuba gaat op boeken, die gaan over de geschiedenis
van de verschillende vormen van strijd tegen uitbuiting en overheersing,
mee te nemen naar deze bibliotheken zodat het Cubaanse volk voor
zichzelf datgene kan ontdekken waarvan het Castristische regime niet
wil dat ze het ontdekken.

Adressen van wat onafhankelijke bibliotheken:

- Biblioteca "Félix Varela", Calle 35 # 2ª, tussen Rubén Batista en
Saturnino Aneiro, Nuevo Amancio, Amancio Rodríguez, Las Tunas.
Directeur: Berta Mexidor Vazquez
- Biblioteca "Eduardo René Chibás", Calle Hermanos Villazana #20,
tussen Prolongación de Corona en Calle 3, Rpto. Veguita de Galo,
Santiago de Cuba, CP 90200. Directeur: Yassera Sessín Herrero.
- Biblioteca "Mahatma Gandhi", Paraíso # 69 tussen Cayamo en
Cisneros, Palma Soriano, Santiago de Cuba. Directeur: Rafael Ibañez
Isaac. Tel: (225) 3124
- Biblioteca "Reyes Magos", Adela Azcuy #19, tussen Gerardo Medina
en
1ro de Mayo, Pinar del Río. Directeur: Elsa González Padrón. Tel: (82)
4241
- Biblioteca "20 de Octubre", Entronque de Bueycito, Bayamo, Granma.
Directeur: Juvencio Corrales.
- Biblioteca Viñales, Calle # 21, Edificio 22, apto 9, Herradura, Pinar
del Río CP 24500. Directeur: Lázaro Raúl González Gómez
- Biblioteca "Martin Luther King", Calle Israel Marrero, Apto. 68A.J,
Reparto La Victoria, Tunas, Las Tunas. Directeur: Angel Cantero
Castellanos
- Biblioteca "Juana Alonso Rodríguez I", Falguera # 324 Altos, tussen
San Pedro en Domínguez, El Cerro, Ciudad Habana. Directeur: Rogelio
Travieso Pérez. Tel: (7) 78-4010
- Biblioteca "Rafael María Mendive", Edificio 56, apt. 7, Reparto Los
Cocos, Baracoa, Provincia Habana. Directeur: Pablo Silva Cabrera
Biblioteca "Vaclac Havel", Calle 367 # 16646, apt 14, tussen 166 en
178, Reparto Mulgoba, Ciudad Habana. Directeur: Rubén Camallery.
Tel:
(6) 83-4741
- Biblioteca "Jorge Mañach", Calle 86 # 719 e/ 7ma y 9na, Playa,
Ciudad
Habana. Directeur: Ricardo González. Tel: (7) 29-4818
- Biblioteca Dulce María Loynaz, Calle 25 # 866, apt. 3, tussen A en
B. Vedado, Ciudad Habana. Directeur: Gisela Delgado Sablón. Tel: (7)
30-2103
- Biblioteca "Fernando Ortiz", Calle Espada # 404, tussen San Rafael
en San Miguel, Centro Habana, Ciudad Habana. Directeur: Vicente
Escobal
Rabeiro. Tel: (7) 78-3555
- Biblioteca "Enrique José Varona", Hermanos Cárdenas # 26, tussen
Demetrio Brito en Valeriano López, Camajuaní, Villa Clara. Directeur:
Joaquín Cabezas de León
- Biblioteca "José Martí", Calle C #4005 Altos, tussen 6 en 8, Nueva
Gerona, Isla de la Juventud. Directeur: Ibrahim Varela Savón
- Biblioteca "Ignacio Agramonte", Honorato del Castillo #154, tussen
República en Cuba, Ciego de Avila, Ciego de Avila. Directeur: Juan
Carlos González Leyva. Tel: (33) 22235
- Biblioteca "Dr. Evelio Rodríguez del Aya", Celso Maragoto #143,
tussen Coronel Pozo y Avellaneda, Pinar del Río. Verantwoordelijke:
José
Hidalgo Gato
- Biblioteca Edificio C -41 Apt. 3, Distrito José Martí, Santiago de
Cuba. Directeur: Edel Jiménez Cintra. Tel: (226)34748
- Biblioteca "Leopoldo Pita" (Temas Sindicales), Amado Jiménez #122,
Rpto. La Aurora, Amancio Rodríguez, Las Tunas. Directeur: Gustavo
Colás
Castillo
- Biblioteca "Pedro R. Someillán", Avenida 19 #30833, Playa Santa Fe,
Municipio Playa, Ciudad Habana. Tel: (7) 29-8569
- Biblioteca "13 de Julio", Calle A #47, tussen Carretera en Central,
Santa Cruz del Sur, Camagüey. Directeur: Rolando Alvarez Tendero.
Tel:
(322) 2948
- Biblioteca "Dr. Pedro Urquisa Estorino", San Fernando #29805, tussen
San Luis en Línea, Pueblo Nuevo, Matanzas. Directeur: Jorge Berrier
Rodríguez. Tel: (5) 24-4887
- Biblioteca "Pedro Junco", Virtudes #158, tussen Galiano en Luz
Zaldívar, Pinar del Río, CP 20100. Directeur: Gerardo Redonet Gómez.
- Biblioteca "Roberto Avalos", Calle A #33, tussen Central en Línea,
Santa Cruz del Sur, Camagüey. Directeur: Mayra Sánchez Surtí. Tel:
(32)
2033.

Directeuren van Onafhankelijke Bibliotheken die zijn veroordeeld tot
gevangenisstraffen:
* Guillermo Periñas Hernández (Biblioteca "Dr. Roberto Avalos", Villa
Clara): 7 jaar
* Victor Rolando Arroyo (Biblioteca "Reyes Magos", Pinar del Río): 26
jaar
* Yván Hernández Carrillo (Biblioteca "Juan Gualberto Gómez II",
Matanzas): 25 jaar
* José Luis García Paneque (Biblioteca "Carlos J. Finlay", Las Tunas):
24 jaar
* Ricardo González Alfonso (Biblioteca "Jorge Mañach", Ciudad
Habana):
20 jaar
* Roberto de Miranda (Biblioteca "Padre Félix Varela", Ciudad Habana):
20 jaar
* Raúl Rivero Castañeda (Biblioteca "Dulce Maria Loynaz 2", Ciudad
Habana): 20 jaar
* Miguel Sigler Amaya (Biblioteca "Gral. Pedro Betancour Avalos",
Matanzas): 26 jaar
* Blas Giraldo Rodríguez Reyes (Biblioteca "20 de Mayo", Sancti
Spiritus): 25 jaar
* Omar Pernet Hernández (Biblioteca "20 de Mayo 2", Villa Clara): 25
jaar
* Leonel Grace de Peralta (Biblioteca "Bartolomé Masó", Santiago de
Cuba): 20 jaar

DE "OVERGANG" NAAR DEMOCRATIE IN CUBA
"Noch ik noch haar talrijke ballingen kunnen het eiland Cuba in de steek
laten. Zoals zo veel andere Spanjaarden kom ik uit een familie met
banden in Cuba. Het Caribbische eiland is een van de laatste
historische afwijkingen, niet alleen in de Amerikas, maar in de hele
wereld. Ik wil hier mijn verlangen herhalen en hoop dat we Cuba snel
kunnen verwelkomen in de gemeenschap van vrije naties." - José Maria
Aznar

Voorbij de retoriek van het hoofd van de Spaanse regering in zijn
toespraak tot het Congres van de VS, verwijzend naar de tragedie die
het Cubaanse volk beinvloed, is wat er werkelijk toe doet het belichten
van de reden waarom de democratisch-fascist Aznar deze "hoop" op
deze manier en op dit moment benadrukte.

Nu zijn gedurende enkele jaren al de partijen en Staten die belang
hebben in het eiland zich zorgen beginnen te maken over regime
verandering in Cuba, gezien het feit dat Fidel Castro dichter bij het
einde van zijn bestaan of zijn fysieke vaardigheid lijkt te komen. Het
aannemen van kritische posities tegenover het Castro regime is in het
licht van die verandering daarom gemeengoed geworden, ook onder
politici en staatshoofden die er tot recentelijk geen bezwaar tegen
hadden te worden gefotografeerd met "de Commandante". Dat is ook
het geval met Aznar en de Spaanse koning zelf. De redenen zijn
duidelijk en het doel is duidelijk, omdat iedereen beseft dat verandering
onvermijdelijk is en datgene wat deze politici en regeringen willen is te
stimuleren dat de "overgang" gaat in de richting van hun belangen.

Voor Aznar is, net zoals voor al de Europese, Noord Amerikaanse en
Latijns-Amerikaanse democratisch-fascisten, de hoop dat Cuba, nadat
het is opgehouden een "historische afwijking" te zijn, openlijk volledig
kapitalistisch bestuur van de economie op zich kan nemen. Dat is de
hoop, dat is het doel, omdat het laatste ding waar ze zich om
bekommeren het lot van het Cubaanse volk is - nu uitgebuit en
overheerst door de Castristische Staat en de multinationals (velen van
hen Spaans), en voorbestemd om dit in de toekomst te worden door de
bureaucratische maffia's van gerecyclede Castristen, de kapitalistische
Cubaanse ballingen en de internationale kapitalistische gemeenschap.

Dit is de "vrijheid" die de democratisch-fascisten nu willen voor het
Cubaanse volk, degenen die ze gedurende vele jaren vergaten en in de
steek lieten terwijl ze onderhandelden met het revolutionaire populisme
dat hun belangen zo uitstekend diende, waarbij het volk werd beheerst
en de emanciperende arbeidersbeweging in Cuba en in andere landen
werd vernietigd.

In werkelijkheid zijn Aznar's late, hypocritische verklaringen, net zoals
die van de andere democratisch-fascisten die nu doen alsof ze de
Castro dictatuur duidelijk veroordelen, er slechts op gericht het
Cubaanse volk te doen geloven dat ze hun vrienden zijn en dat er geen
ander alternatief voor kapitalisme is. Waar ze in feite het meest bang
voor zijn is dat Cubanen werkelijk proberen een andere verandering te
bereiken, een alternatief tussen revolutionair populisme en kapitalisme -
het zelfbestuur van de economie en de maatschappij door de arbeiders.

GALSCIC:
"Support Groepen voor Libertairen en Onafhankelijke Syndicalisten in
Cuba"

Adressen voor contact en informatie:

MLC: movimientolibertariocubano@yahoo.com.mx
Solidaridad con Cuba: cubava2003@yahoo.com.mx
El Libertario (Venezuela): ellibertario@hotmail.com
GALSIC - Frankrijk: cesamepop@noos.fr

Web pagina's met informatie over Cuba:

Cubanet: http://www.cubanet.org
El Libertario: http://www.nodo50.org/ellibertario
A-Infos: http://www.ainfos.ca en www.infoshop.org

Ons adres:
GALSIC, Tribuna latinoamericana
145 rue Amelot, 75011 Parijs
Frankrijk

Doe mee aan de "Zend een Boek naar Cuba" Campagne!

Vertaling door nestor mcnab/ainfos

*******
*******
****** The A-Infos News Service ******
News about and of interest to anarchists
******
COMMANDS: lists@ainfos.ca
REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
HELP: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
INFO: http://www.ainfos.ca/org

-To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos Information Center