A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Ierland: Workers Solidarity #81 - Denkend over anarchisme - Staatsterrorisme (en)

From Rob Visser <rvisser@antenna.nl>
Date Wed, 30 Jun 2004 18:20:34 +0200 (CEST)


___________________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
-________________________________________________

Terrorisme is een van de favoriete kleinerende woorden in onze
maatschappij. Ik wil het niet hebben over het oude cliché dat "de een
zijn terrorist de ander zijn vrijheidsstrijder is", wat nogal duidelijk lijkt.
Laten we de term voor nu accepteren en het gebruiken voor de meest
omvattende en meest duidelijke definitie - dat terrorisme het gebruik
van geweld is met het doel onder een bevolking angst en afgrijzen te
veroorzaken om politieke doelen te bereiken. Dus lijkt het redelijk om de
moorddadige aanval op gewone mensen in Madrid op 10 maart te
beschouwen als een daad van terrorisme en dat is precies hoe we het
moeten noemen. We zijn allemaal bekend met deze vorm van
terrorisme - de nihilistische en wanhopige daad van de zelfmoord piloot,
pyromaan of sluipmoordenaar. Ons wordt zelden gevraagd om de
acties van verschillende regeringen als terrorisme te beschouwen. Maar
als we de geschiedenis onderzoeken en kijken naar actuele
gebeurtenissen in de wereld worden we geconfronteerd met een grote
hoeveelheid van voorbeelden van staatsterrorisme.

Als de afgelopen eeuw ons iets heeft geleerd is het dat de verschillende
concurrerende staten en rijken van de wereld geen grens erkennen aan
de hoeveelheid van marteling, wreedheid, angst en vernietiging die ze
willen veroorzaken aan de bevolking van hun eigen staat of die van
andere staten. De geschiedenis van de moderne staat is verbonden
met de geschiedenis van het berekende gebruik van terreur door
politieke repressie en oorlog. De meest duidelijke en extreme
voorbeelden hiervan zijn de Nazi dodenkampen en de Sovjet goelags,
maar hoe zouden we de slachting van honderdduizenden burgers bij de
bombardementen van Dresden, Coventry, Hiroshima en Nagasaki
anders dan terrorisme kunnen noemen? De zinloze slachting van
miljoenen van dienstplichtigen en burgers in oorlogen van de velden in
Vlaanderen tot Vietnam heeft altijd staatsterrorisme, door wat voor
middelen de staat nodig acht en ongeacht de kosten waarvan ze vinden
dat gewone mensen die moeten betalen, ingehouden.

Recentelijke gebeurtenissen in Palestina, Afghanistan, Irak en meer
recentelijk en specifiek in Falluja geven aan dat het verschijnsel van het
systematische gebruik van staatsterreur door "beschaafde" staten tegen
burger bevolkingen bloeit. Door de verblindingen van vervalsing en
leugens kunnen we net de ware aard van de dingen in Irak waarnemen
- de electriciteits- en riolering systemen zijn gebombardeerd en de
burger bevolking wordt geterroriseerd en gevangen gehouden.

Als we de definitie van terrorisme als zijnde gebruik van grootschalig
geweld tegen een bevolking accepteren, kunnen we een stap verder
gaan en het staatsterrorisme de gehele bloedige geschiedenis van
kolonisatie, slavernij en rijk laten omvatten. In 1876 en 1899
bijvoorbeeld werd in India het land overvallen door massieve
hongersnoden. De onmiddellijke oorzaak was natuurlijk, maar het was
de reactie van de Britse Staat die leidde tot de werkelijke oogst van de
dood. Net als in Ierland in 1845 was de reactie om de deugden van het
laissez-faire kapitalisme ten toon te spreiden. Dit leidde tot snel
stijgende prijzen en toenemende graanexporten terwijl miljoenen
stierven.

De gehele moderne "Derde Wereld" heeft de oorsprong in de massieve
hongersnoden die Afrika rond de eeuwwisseling overvielen. In plaats
van iets te doen om te helpen zagen de Britse, Portugese, Duitse,
Belgische en Franse regeringen een mogelijkheid. Ze bleven kalm op
de achtergrond staan terwijl twee van de vier oorzaken van de
openbaring, namelijk uitputting en ziekte, miljoenen doodden.

Als anarchisten geloven we dat staatsterrorisme een direct gevolg is
van de concentratie van rijkdom en macht in de handen van de
weinigen. Een van de primaire functies van de staat is om de status quo
te verdedigen en dat is waarom machtige staten zo veel uitgeven aan
de machinerie van oorlog en dood. Iedere staat zal overgaan tot het
terroriseren van de eigen bevolking of andere naties als het aanvoelt
dat de belangen van de elite worden bedreigd. Zoals we hebben gezien
met de gevangenen in Guantanamo zal een machtige staat als de VS
brutaliteit zelfs verhullen als moreel recht als dit nodig is. Het is niet
genoeg dat zulke elites de manier waarop we leven en zelfs de manier
waarop we zouden moeten sterven kunnen bepalen - ze hebben zich
ook het recht op een monopolie over geweld en een monopolie over het
recht om te moraliseren over geweld toegeëigend.

Dus terrorisme kan in vele vormen komen, maar de vraag blijft wat
slechter is - een kleine groep met maskers of bommen of een
gewapende, rijke staat die uit is op de vernietiging en kolonisatie van
een andere staat?

Door Conor McLoughlin

Nuttige links

Denkend over anarchisme
http://struggle.ws/wsm/anarchism.html
Denkend over anarchisme is een regelmatig verschijnende column in
het Ierse anarchistische blad Workers Solidarity
http://struggle.ws/wsmpub.html
wat veel van de bekendste leuzen en ideeën van het anarchisme
verklaart

Deze bladzijde komt van de afgedrukte versie van het Ierse
anarchistische blad 'Workers Solidarity'.
http://struggle.ws/wsm/ws/2004/81/democracy.html

We verschaffen van al onze publicaties ook PDF bestanden die je kunt
afdrukken en lokaal verspreiden
http://struggle.ws/pdf.html

Druk het PDF bestand van dit nummer af
http://struggle.ws/wsm/pdf/ws/81.html

*******
*******
****** The A-Infos News Service ******
News about and of interest to anarchists
******
COMMANDS: lists@ainfos.ca
REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
HELP: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
INFO: http://www.ainfos.ca/org

-To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos Information Center