A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Militarizmi ve Nato'yu reddettiler!

From Worker <a-infos-tr@ainfos.ca>
Date Tue, 29 Jun 2004 12:30:21 +0200 (CEST)


---------------------------------------------------------------
A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
---------------------------------------------------------------

"Hiçbir şekilde askere gitmeyeceğimi veya devletin herhangi bir biriminde
bana verilecek herhangi bir görevi kabul etmeyeceğimi açıklıyorum."
Doğan Özkan ve Sinan Dündar, bugün saat 13:00'de Galatasaray Postanesi
önünde toplanan 40-50 kişilik savaş karşıtı, antimilitarist, anarşist,
insan hakları savunucusu grup, basın mensupları ve çevreden izleyen halkın
önünde; kimsenin askeri olmayacağız dediler.
Katılanlar attıkları sloganlarla, savaşları, militarizmi, Nato'yu protesto
ettiler.

Doğan Özkan'ın Basın duyurusu ve ret açıklaması:
28 Haziran 2004 pazartesi günü, askerliğe gitmeyeceğimi ve hiçbir devletin
bana yükleyeceği hiçbir görevi yerine getirmeyeceğimi, Total reddimi
kamuoyuna açıklayacağım.

Militarizmin kalesi durumundaki NATO toplantılarında binlerce insanın
katledilmesi, halkların özgürlükleri, insanca yaşama haklarının gasp
edilmesi planları yapılıyor. Bunun uzantısı olarak ülkemiz topraklarında
savaş süreci yeniden başlatılmak isteniyor.
Militarist sisteme karşı bir duruş sergilemek, halkların kardeşliğini
haykırmak amaçlı kitlesel basın açıklamamıza katılmanızı bekliyor,
çalışmalarınızda başarılar diliyorum.

Militarizme-Savaşa-Savaş aygıtı NATO’ya-Savaş düzenine hayır!

DOĞAN ÖZKAN

Tarih : 28 Haziran 2004 – Pazartesi
Saat : 13:00
Yer : İstiklal Caddesi – Galatasaray Postanesi Önü

TOTAL REDDİMDİR
Bugün 28 haziran, şu anda adına NATO denen militarist yapılanma
Ortadoğu’da kaç insanın nasıl öldürüleceğini konuşmak için toplantılar
düzenliyor. Ülkemiz topraklarında ise egemenler, halkların birbirine
düşman edilmesi planlarını hayata geçirmeye çalışıyorlar. Bir yandan
Avrupa’ya şirin görünmek için “uyum yasaları” mecliste kabul edilirken,
öbür yandan halklara yönelik baskılar her geçen gün arttırılıyor.
Ortadoğu’nun tamamında, ülkemiz coğrafyasında ve dünyanın her tarafında
halklar devletlerin egemenleri güçlerini korusun ve arttırsın diye kurban
ediliyorlar. Irak, Filistin, Türkiye ve daha birçok yerde halklar
egemenlerce birbirine düşmanmış gibi gösterilmeye çalışılıyor. Kürt,
Filistin, Irak halkları ve daha birçok halk devletlerce işkence, sürgün ve
katliamlara maruz bırakılıyor. Ben bu katliamlara ortak olmayı ve
halkların katili devletlere hizmet etmeyi reddediyorum.
Dünyanın her yerinde bir avuç “güç sahibi” egemen daha fazla para ve güç
için dünyanın ekolojik dengesini altüst ediyorlar. Egemenler kendi
çıkarları için canlıların ortak çıkarlarını yok sayıyorlar.
Egemenlerin çıkarları için öldürmeyi, öldürülmeyi ve öldürmeyi öğrenmeyi
istemiyorum. Egemenlerin halklara yaptıkları zulme ortak olmayı
reddediyorum.
Hiçbir şekilde askere gitmeyeceğimi veya devletin herhangi bir biriminde
bana verilecek herhangi bir görevi kabul etmeyeceğimi açıklıyorum.
Total reddimi açıklıyorum.
Eylemim bir reddetme eylemidir. İnsan öldürmeyi, halkları katleden
devletlerin hizmetinde olmayı, “güç sahibi” insanların hizmetinde dünyanın
yok edilmesinin bir parçası olmayı reddediyorum. Ben katil değilim, katil
olmayı reddediyorum.
Bu reddetme eyleminin bir suç olduğunu düşünmediğim için hakkımda açılacak
davalarda avukat bulundurmayacak ve hukuki savunma yapmayacağım.
Herkesi devletlere hizmet etmemeye, askere gitmemeye ve askerlikle ilgili
hiçbir işlem yapmamaya, halkların kardeşçe yaşadığı savaşsız bir dünya
için ortak eylemliliklerde buluşmaya çağırıyorum.
Doğan Özkan

[Savaşkarşıtları web sitesinden:
http://www.savaskarsitlari.org/arsiv.asp?ArsivTipID=8&ArsivAnaID=20723 ]


*******
****** A-Infos Haber Servisi ******
Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
******
BİLGİ: http://ainfos.ca/org http://ainfos.ca/org/faq.html
YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
ÜYELİK: lists@ainfos.ca adresine e-posta'nın ana
kısmında "subscribe listeadı eposta@adresiniz"
içerikli e-posta atın. Üyelikten çıkmak için ise
"unsubscribe listeadı eposta@adresiniz" içerikli mail
atın.

Tüm listeler için seçenekler: http://www.ainfos.ca/options.html


A-Infos Information Center